«clear-out» на шведском

EN

«clear-out» перевод на шведский

volume_up
clear-out {имя существительное}

EN clear-out
volume_up
{имя существительное}

1. британский английский

clear-out (также: cleanup, clearance, clearing, purge)
volume_up
rensning {comm. gen.}
clear-out (также: expurgation)
volume_up
utrensning {comm. gen.}

английские примеры использования для "clear-out"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe traffic light system is a good solution, because it sends out clear messages.
Systemet med trafikljusfärgerna är en bra lösning, det gör budskapet mycket tydligt.
EnglishWith this in mind, the Commission needs, I believe, to send out two clear messages.
Därför anser jag att det krävs att kommissionen sänder ut två tydliga budskap.
EnglishLet us therefore send out a clear message which goes beyond this compromise solution.
Låt oss därför sända ett tydligt budskap som går utöver denna kompromisslösning.
EnglishYou could also send out a clear signal from your own country in that connection.
Ni kan också sända en tydlig signal från ert eget land i detta sammanhang.
EnglishMadam President, I will keep it short and clear: throw out this nonsensical report.
Jag tänker fatta mig kort och tydligt: Kasta ut detta meningslösa betänkande.
EnglishTherefore, the European Parliament should send out a clear message for their release.
Därför bör Europaparlamentet framföra en tydlig begäran om deras frigivande.
EnglishIt sets out clear objectives and solid statistical indicators and benchmarks.
Betänkandet innehåller tydliga mål och hållbara statistiska indikatorer och riktlinjer.
EnglishThe joint resolution which has just been adopted by Parliament sends out a clear signal.
Budskapet är tydligt i den gemensamma resolution som parlamentet just har antagit.
EnglishThat is how Parliament can send out a clear signal and pave the way forward.
Därmed ger vi härifrån en tydlig signal och bereder marken för framtiden.
EnglishThis is an enormously significant resolution, which has marked out clear boundaries.
Detta är en oerhört viktig resolution, som har stakat ut tydliga gränser.
EnglishThe solutions which we propose must therefore be well thought out, clear and consistent.
Lösningarna som vi föreslår måste därför vara genomtänkta, tydliga och konsekventa.
EnglishWe were unanimous in wanting to send out a clear signal on this matter.
Vi var enhälliga i vår önskan att sända ut en tydlig signal i den här frågan.
EnglishI also want to send out a clear message and to answer Mr Kelly's question about direct aid.
Jag vill också ge ett tydligt budskap och besvara Seán Kellys fråga om direktstöd.
EnglishWe are able to set clear objectives and point out our political priorities.
Vi kan fastställa tydliga mål och peka ut våra politiska prioriteringar.
EnglishThat is what makes it important that we in this House should send out a clear signal.
Därför är det viktigt att vi i denna kammare sänder ut en tydlig signal.
EnglishOh, we got another notice from the fire department, saying we have to clear out the bush.
Åh, vi fick ett till meddelande från brandmyndigheten, om att vi måste rensa buskarna.
EnglishBut let me make one thing clear: we must sort out the fraudsters in the EU!
Men låt mig slå fast en sak: vi skall rensa upp bland svindlarna i EU!
EnglishThe European Parliament should send out a clear and unambiguous political signal on this matter.
Europaparlamentet bör sända en klar och entydig politisk signal på den punkten.
EnglishThis is why Copenhagen will be a good opportunity to send out a clear signal on Article 202.
Därför är Köpenhamn en bra möjlighet för att ge en signal när det gäller artikel 202.
EnglishOnly in this way can we send out a clear signal to anxious consumers.
Endast på så vis kan vi ge en entydig signal till våra oroade konsumenter.