«clash» на шведском

EN

«clash» перевод на шведский

volume_up
clash {имя существительное}
volume_up
to clash {глаг.}
EN

clash {имя существительное}

volume_up
clash
volume_up
konflikt {comm. gen.} (kort och våldsam strid)
In addition, the risk of a clash between the generations is inevitable.
Dessutom är risken för en konflikt mellan generationer oundviklig.
Denna konflikt bör bemötas mycket försiktigt av parlamentet.
Är det kanske en formell konflikt mellan behörigheter?
clash (также: bang, clout, crack, flap)
clash (также: bang, crash, peal, slam)
clash
volume_up
sammandrabbning {comm. gen.} (kort och våldsam strid)
   Mr President, this debate has been a clash of two pessimisms.
Denna debatt har varit en sammandrabbning mellan två pessimistiska åskådningar.
With every passing moment, we are rushing towards the danger of a military clash which must be avoided.
För varje sekund som går kan vi faktiskt komma mycket närmare den sammandrabbning vi måste undvika.
   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, after Madrid, the threat of a clash between the Western and Islamic worlds is drawing nearer.
Efter Madrid har hotet om en sammandrabbning mellan den västerländska och islamiska världen ryckt närmare.
clash
volume_up
sammanstötning {comm. gen.} (kort och våldsam strid)
After all, it should be clear to everyone that India is certainly not experiencing a clash of civilisations.
Alla måste ha klart för sig att man inte kan tala om en sammanstötning mellan civilisationer i Indien.
Vi vill inte ha någon sammanstötning eller konflikt med Turkiet.
Möjligheten för blodiga militära sammanstötningar är fortfarande verklighet.

Синонимы (английский) для "clash":

clash

английские примеры использования для "clash"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe clash between two Member States over this unilateral ban could be disastrous.
Dispyten mellan två medlemsstater om detta ensidiga förbud kan bli katastrofal.
EnglishI will try, if at all possible, to make sure that meetings do not clash in future.
Jag kommer i möjligaste mån att försöka se till att mötena inte krockar i framtiden.
EnglishThe clash between Europe's development policies and its trade policies is a reality.
Konflikten mellan Europas utvecklingspolitik och dess handelspolitik är ett faktum.
EnglishThis is especially important in border regions, where several cultures clash.
Detta är särskilt av betydelse i gränsområdena, där flera kulturer möts.
EnglishPersonally I am not convinced that a clash of civilisations is underway.
Jag är personligen inte övertygad om att en kulturkrock är under uppsegling.
EnglishHowever, the recent fear of a clash between cultures is not groundless.
Den senaste tidens rädsla för en strid mellan kulturer är inte grundlös.
EnglishTo put it mildly, does that not amount to an unfortunate clash in our agenda?
Har vi ändå inte en olycklig kollision på vår föredragningslista?
EnglishThat is very important, for it would have resulted in a major clash with this House.
Detta är mycket viktigt, för det skulle ha resulterat i en större drabbning med denna kammare.
EnglishSo the clash of civilizations is here, and cartoons are at the middle of it?
EnglishIt is likely that, at conciliation, the usual clash will occur with the Council on this matter.
Förmodligen kommer det även på denna punkt under förlikningen att bli de vanliga diskussionerna med rådet.
EnglishThe press asked us questions such as, ‘Is it Islam versus the West, or perhaps a clash of civilisations?’.
Pressen ställde oss sådana frågor som: ”Är det islam kontra väst, eller kanhända en kulturkrock?”
EnglishThere are some who look at the future and see the region as an area where a clash of civilisations is bound to take place.
Vi har inte råd att ha en djup splittring mellan nord och syd i Medelhavsområdet.
EnglishBut at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship.
Men i centrum av detta finns en kollision mellan den fria världen och det som fortsätter att vara en diktatur.
EnglishOnce again there is a clash between speech and action.
EnglishThirdly, and not for the first time of course, the situation looks like a clash between Christian Europe and Islam.
För det tredje ser det ännu en gång ut som en motsättning mellan det kristna Europa och islam.
EnglishUnfortunately, the Lahore process came to a standstill during the clash over Kargil between May and July 1999.
I samband med tvisten kring Kargil från maj till juli 1999 hamnade Lahore-processen tyvärr i dödläge.
EnglishThey are not decision-makers and they clash with each other.
EnglishThese two approaches will soon clash head-on.
Eurons logik börjar gå emot och kommer i framtiden att kollidera med nationernas logik.
EnglishAs public and private interests no longer clash, the European Commission is faced with conflicting demands.
Eftersom offentliga och privata intressen inte längre kolliderar står kommissionen inför motsägelsefulla krav.
EnglishDo these policies and outlooks not clash?
Strider inte dessa politikområden och synvinklar mot varandra?
Другие слова