«clap» на шведском

EN

«clap» перевод на шведский

volume_up
clap {имя существительное}
volume_up
to clap {глаг.}
EN

clap {имя существительное}

volume_up
1. общее
clap (также: bang, clash, clout, crack)
clap (также: bang, clash, crash, peal)
clap (также: hand)
(Music) (Applause) Now, you may be wondering, you may be wondering why I'm clapping.
(Musik) (Applåd) Ok, nu kanske ni undrar, kanske ni undrar varför jag klappar.
(Claps) And obviously now that's going to catch on.
(Applåder) Och det kommer uppenbarligen att sprida sig.
clap (также: pulse, throb, thud, thump)
clap (также: pat, tap)
volume_up
klapp {comm. gen.}
clap (также: bang, crack, bark)
volume_up
knall {comm. gen.}
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Så vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
Shall I ask for a show of hands or a clapping of people in different generations?
Ska jag be om handuppräckning eller handklappning av människor i olika generationer?
2. медицина, слэнг
clap

Синонимы (английский) для "clap":

clap

английские примеры использования для "clap"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishYou can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
Man kan höra det, eftersom det låter som ett åsknedslag varje gång ett stort isblock faller ned.
EnglishThe recent mounting criticism of the Barroso team is nothing short of a clap of thunder in a calm sky.
Den senaste tidens växande kritik mot José Manuel Barrosos lag är allt annat än en blixt från klar himmel.
EnglishHe puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
EnglishI think we should all get a clap on the back.
EnglishI think we should all get a clap on the back.
EnglishThe worse it is, the more they clap.
EnglishThey are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘great decision’.
Det finns personer, vanligtvis ministrar, som går in i ett stängt rum, för en diskussion, klappar varandra på axeln och säger ”ett bra beslut”.
EnglishThey are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘ great decision’.
Det finns personer, vanligtvis ministrar, som går in i ett stängt rum, för en diskussion, klappar varandra på axeln och säger ” ett bra beslut ”.