«capita» на шведском

EN

«capita» перевод на шведский

volume_up
capita {имя существительное}
SV
SV

«capita» перевод на английский

volume_up
capita {т. мн.ч.}
EN

EN capita
volume_up
{имя существительное}

capita
volume_up
capita {т. мн.ч.}
Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.
Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.
I also have doubts as to the choice of per capita GDP as an absolute reference.
Detta tvivel gäller även valet av BNP per capita som absolut referenspunkt.
I believe this will lead to convergence of per capita emissions internationally.
Jag tror att det kommer att leda till en konvergens av utsläpp per capita internationellt.

английские примеры использования для "capita"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishPer capita income in these regions has moved closer to the Community average.
Inkomsten per invånare i dessa regioner har närmat sig genomsnittet i gemenskapen.
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Den genomsnittliga månadsinkomsten per person i Moldova är bara ca 30 euro.
EnglishGross domestic product per capita is estimated at well below pre-war levels.
Man beräknar att bruttonationalprodukten pro capite är klart under nivåerna före kriget.
EnglishThus, for Objective 1 the 75 % threshold of per capita GDP must be adhered to rigidly.
För mål 1 måste därför den 75-procentiga gränsen för BNP per person absolut bibehållas.
EnglishThere is potential in the Member States that are not rich, at least in GDP per capita terms.
Det finns potential i de fattigare medlemsstaterna, åtminstone när det gäller BNP.
EnglishAlmost 6 million tonnes of waste are produced every year in Europe, an average of 16 kg per capita.
Det motsvarar i Europa nära 6 miljoner ton per år, eller 16 kg per invånare.
EnglishChina' s per capita GDP has multiplied by four over these twenty years.
Kinas BNP per invånare har fyrdubblats under de senaste 20 åren.
EnglishChina's per capita GDP has multiplied by four over these twenty years.
Kinas BNP per invånare har fyrdubblats under de senaste 20 åren.
EnglishThis would apply to all regions where GDP per capita falls between 75% and 90% of EU GDP.
Detta skulle gälla alla regioner där BNP per invånare ligger mellan 75 och 90 procent av BNP i EU.
EnglishItaly's northern regions are per capita amongst the richest in Europe.
Italiens norra delar hör till de rikaste i Europa per person.
EnglishToday, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh.
I dag har det lägre BNP per invånare än både Rwanda och Bangladesh.
EnglishIn every fourth region, per capita GDP is 75% lower than the average for the 27 EU countries.
I var fjärde region ligger BNP per invånare under 75 procent av genomsnittet i de 27 EU-länderna.
EnglishThe cumulative result is an adverse impact on investments, production and per capita income.
Det ackumulerade resultatet får en negativ effekt på investeringar, produktion och inkomst per person.
EnglishThe average gross national product per capita is lower.
Samtidigt har det skett en mycket positiv utveckling på många områden.
EnglishHowever, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.
Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år.
EnglishIreland's per capita carbon emission is 17.5 tonnes per annum.
EnglishThe European Union is responsible for around 14% of these emissions, the highest per capita quota in the world.
EU står för cirka 14 procent av dessa utsläpp. Det är den högsta andelen per person i världen.
EnglishHowever, Niger, which ranks 174th in that index, receives only USD 48 per capita relief.
Räntekostnaderna är ofta en tung post i utvecklingsländernas budget och hämmar i vissa fall utvecklingen ytterligare.
EnglishThat is almost equivalent to 8-9 % of the Austrian population and is the largest per capita share.
EnglishIn fact, it is the country holding the record for the highest number of child and per capita executions in the world.
Iran är faktiskt det land som genomför flest avrättningar av barn och per person i världen.