«best practice method» на шведском

EN

«best practice method» перевод на шведский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "best practice method" в контексте.

варианты переводов в англо-шведском словаре

best имя существительное
Swedish
best прилагательное
Swedish
best наречие
well имя существительное
well прилагательное
well наречие
practice имя существительное
to practice глагол
method имя существительное

английские примеры использования для "best practice method"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe want to work out a best practice method together with the Commission.
Vi vill tillsammans med kommissionen utarbeta denna metod för best practice.
EnglishDo you believe that the best-practice method could optimise our performance?
Tror ni att best practice-metoden skulle kunna ge ett optimalt resultat?
EnglishIt should monitor what the Member States are doing and it should provide a 'best practice' method for the best solution.
EU bör övervaka medlemsstaternas åtgärder och tillhandahålla uppgifter om bästa metoder för att lösa saken på bästa sätt.
EnglishCould we use a best-practice method to identify the budget lines with which we actually do anything substantive to promote sustainable development?
Skulle vi med hjälp av en best practice-metod kunna granska vilka budgetposter som egentligen substantiellt främjar en hållbar utveckling?

Другие слова

English
  • best practice method

Еще больше переводов от bab.la в русско-немецком словаре.