«bang» на шведском


Вы имели в виду bång
EN

«bang» перевод на шведский

volume_up
bang {имя существительное}
volume_up
bang {нареч.}
volume_up
to bang {глаг.}
volume_up
bang {межд.}
SV

«bang» перевод на английский

volume_up
bang {comm. gen.}
EN
EN

bang {имя существительное}

volume_up
1. общее
bang (также: bat, battle, belt, bilge)
Bang, bang, bang, bang, bang -- you're going to see lots of blooming in the middle, and then you're going to see a sort of leveling off, fewer and fewer cases towards the end of December.
Pang, pang, pang, pang, pang, du kommer se ett massivt uppblossande i mitten, och sen kommer du se en slags avklingning, färre och färre fall mot slutet av december.
bang (также: clash, clout, crack, flap)
One of these days there will be a puff of smoke, a loud bang and one of your Members will light up like a Christmas tree.
Endera dagen uppstår plötsligt ett rökmoln, det hörs en hög smäll och en av ledamöterna brinner upp som en julgran.
bang (также: clash, crash, peal, slam)
We will encourage and support the introduction of competition among collecting societies in a controlled manner and not the 'big bang' approach.
Vi kommer att uppmuntra och stödja skapandet av konkurrens mellan kollektiva organisationer på ett kontrollerat sätt och inte i form av en ”stor skräll”.
bang (также: boom)
volume_up
bang {comm. gen.}
There is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Man talar till och med om en big bang med tio länder samtidigt.
We believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
Vi tror att allt det här är resultatet av "The Big Bang", (sv.
I mitt land skulle jag till exempel förespråka Big bang-modellen.
bang (также: crack, crash, smash)
Dictatorships generally fall with a bang rather than by means of velvet revolutions.
Diktaturer faller vanligtvis med dunder och brak, snarare än genom mjuka omvälvningar.
bang (также: crack, bark, clap)
volume_up
knall {comm. gen.}
2. разговорный
bang (также: fuck, fucking, grind)
volume_up
knull {ср.р.} [вульгар.]
bang (также: fuck)
volume_up
ligg {ср.р.} [разговор.]
3. американский английский, слэнг
bang
volume_up
spänning {comm. gen.} [слэнг]
SV

bang {общий род}

volume_up
bang (также: slag, smäll, skräll, brak)
volume_up
bang {имя существительное}
Man talar till och med om en big bang med tio länder samtidigt.
There is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Vi tror att allt det här är resultatet av "The Big Bang", (sv.
We believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
I mitt land skulle jag till exempel förespråka Big bang-modellen.
For example, I would support the big bang model for Finland.
bang (также: uppsving, boom, dån, brus)
volume_up
boom {имя существительное}

Синонимы (английский) для "bang":

bang

английские примеры использования для "bang"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishDidn't I tell you not to bang chicks... with problems worse than you?
Sade jag inte åt dig att inte ligga med brudar... som har större problem än du?
EnglishI scream, I roll the window down and bang on the door and play Public Enemy real loud!
Jag skriker, vevar ner sidorutan och bankar på dörren och spelar radion på högsta volym
EnglishMay I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Får jag be de som tjatar om hur fantastiskt EU är att ställa sig den frågan?
EnglishSeptember 11 revealed with one bang the prevailing error of the old security policy.
Händelserna den 11 september avslöjade brutalt hur vilseledande den gamla uppfattningen om säkerhetspolitiken var.
EnglishYou could say he just...... dropped out of the sky and...... bang!
EnglishCommissioner Verheugen amply demonstrated this with the 'big bang ' enlargement in May this year, which damaged the Union.
Mer allmänt talat anser jag att vi borde föra denna debatt i Bryssel och inte i Strasbourg.
EnglishThus new methods are needed to boost Romania's progress in the coming months after the big bang.
Det behövs således nya metoder för att stödja Rumäniens framsteg under de kommande månaderna, efter ?den stora smällen?.
EnglishThus new methods are needed to boost Romania's progress in the coming months after the big bang.
Det behövs således nya metoder för att stödja Rumäniens framsteg under de kommande månaderna, efter? den stora smällen?.
EnglishIt comes down to more bang for our buck.
EnglishHowever, we must face two realities: first, the best and biggest bang may involve buying outside the EU.
Vi måste dock se praktiskt på två realiteter: för det första kan den enklaste och största ”valutavinsten” tänkas innebära inköp utanför EU.
EnglishGod, I just wanna bang hot chicks.
EnglishAs I said earlier on, I do not think it will attract the support of some sort of ‘big-bang’ elaborate scheme.
Som jag sa tidigare tror jag inte att det kommer att tilldra sig stöd för någon sorts system som utvecklats enligt principen om ”den stora smällen”.
EnglishAs I said earlier on, I do not think it will attract the support of some sort of ‘ big-bang’ elaborate scheme.
Som jag sa tidigare tror jag inte att det kommer att tilldra sig stöd för någon sorts system som utvecklats enligt principen om ” den stora smällen ”.
Englishbang one's head against a brick wall