«bam» на шведском

EN

«bam» перевод на шведский

volume_up
bam {имя существительное}
SV
volume_up
to bam {глаг.}
SV
volume_up
bam {межд.}
SV

EN bam
volume_up
{имя существительное}

bam
volume_up
pang {ср.р.}

Синонимы (английский) для "bam":

bam

английские примеры использования для "bam"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSee if you can stop it from happening, even though you know 100 percent it's true that -- bam!
Försök att inte låta det hända, även om ni vet till 100% att det är sant att - bam!
EnglishDraft amending budget No 3/2010: Section III - Commission - BAM (Banana Accompanying Measures) (
Förslag till ändringsbudget nr 3/2010: Avsnitt III - Kommissionen - Stödåtgärder för bananer (
EnglishLet me remind you also of the Iranian city of Bam, stricken by an earthquake a year before the tsunami.
Rådet ville emellertid inte höra talas om en sådan mobilisering.
EnglishLet me remind you also of the Iranian city of Bam, stricken by an earthquake a year before the tsunami.
Låt mig också påminna om den iranska staden Bam, som drabbades av en jordbävning ett år före tsunamin.
EnglishAlthough the banana question is a long-standing issue, financing the BAM remains problematic.
Även om bananfrågan är en gammal fråga är det fortfarande problematiskt att finansiera stödåtgärder för bananer.
EnglishAnd, boom, comes on a commercial, and, bam, there's me.
English(Laughter) After the big macho "Rrrrrrr BAM! We're gonna hit this thing in the face," then we bring in the velvet gloves.
Vi kommer träffa den rakt i nunan!", så tar vi fram silkesvantarna.
EnglishI voted in favour of the motion on humanitarian aid to Iran following the recent earthquake in Bam.
Europaparlamentet har bekräftat att snabbt och effektivt bistånd är viktigt för offren för denna humanitära katastrof.
EnglishWe must ensure that the EU BAM works.
Vi måste se till att EU:s gränsövervakningsuppdrag fungerar.
EnglishI voted in favour of the motion on humanitarian aid to Iran following the recent earthquake in Bam.
   .– Jag röstade för resolutionsförslaget om humanitärt bistånd till Iran efter jordbävningen i Bam för en kort tid sedan.
EnglishThere was a period of time when my wife -- her name is Tammie -- and I, we just got real busy and whip, bam, boom: Kendall and Jay.
Det var en period när min fru, hon heter Tammie, och jag stod i ordentligt och whip, bam, boom -- Kendall och Jay.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, I am going to focus my speech on Mr Goerens' report, which deals with the ACP Banana Accompanying Measures (BAM).
(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag kommer att tala om Goerensbetänkandet, som handlar om stödåtgärder för bananer för AVS-länderna.
English   Colleagues, as you know, on 26 December 2003, in the ancient city of Bam in Iran, at least 30 000 people lost their lives as a result of an earthquake.
   – Kära kolleger! Den 26 december 2003 förlorade som ni vet minst 30 000 människor livet i den gamla staden Bam i Iran till följd av en jordbävning.
EnglishAs I have already said, we will carry out an assessment of the effects of the BAM on the ACP countries 18 months before the programme expires.
Som jag redan sagt kommer vi att göra en bedömning av effekterna av de kompletterande åtgärderna för banansektorn i AVS-länderna 18 månader innan programmet löper ut.
EnglishNeither should the release of funds for the reform of banana production - Banana Accompanying Measures (BAM) - be at the expense of current development programmes.
Inte heller bör frigörandet av medel för reformen av bananproduktionen - stödåtgärder för bananer - ske på bekostnad av de löpande utvecklingsprogrammen.
EnglishThe United States was hesitant, but seemed to be doing the same after Iran suffered the earthquake in Bam and showed readiness to have its nuclear projects inspected.
Förenta staterna var tveksamt, men verkade göra detsamma när Iran drabbades av jordbävningen i Bam och visade sig villiga att låta sina kärnprojekt inspekteras.
EnglishHow is it proceeding in negotiations with the Egyptian side on the technical mission, international monitoring, technical surveillance, and the opening of the EU BAM Rafah?
Hur går det vidare i förhandlingarna med den egyptiska sidan om det tekniska uppdraget, den internationella övervakningen, den tekniska övervakningen och öppnandet av EU BAM Rafah?

Другие слова