«affront» на шведском

EN

«affront» перевод на шведский

volume_up
affront {имя существительное}
volume_up
to affront {глаг.}

EN affront
volume_up
{имя существительное}

affront (также: contumely, ignominy, indignity, insult)
volume_up
skymf {comm. gen.}
It is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
Det är en skymf mot frihet, demokrati, ansvarighet och naturliga mänskliga rättigheter.
This is an affront to the dignity of individuals, women and mothers.
Detta är en skymf mot enskildas, kvinnors och mödrars värdighet.
I believe that this is quite unacceptable and an affront to democracy.
Jag anser att detta är fullständigt oacceptabelt och en skymf mot demokratin.
affront (также: indignity, insult, libel, offence)
volume_up
förolämpning {comm. gen.}
This policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Denna politik är en förolämpning mot mänskligheten och måste därför förkastas utan vidare.
Am I, who alwa ys perceived my surroundings as a personal affront -
Skulle jag, som betraktat omgivningen som en personlig förolämpning -
The misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Dessa fattiga människors misär är en förolämpning för det välbärgade Europa och därför skickar vi tillbaka dem.
volume_up
kränkning {comm. gen.}
This is an affront to human dignity and also signifies a commercialisation of the human body.
Det är en kränkning av mänsklig värdighet och innebär en kommersialisering av den mänskliga kroppen.
It is unnecessary, and we would interpret it as an affront and as a breach of the law.
Vi skulle uppfatta detta som en kränkning, och som ett lagbrott, för det är inte nödvändigt.

Синонимы (английский) для "affront":

affront
English

английские примеры использования для "affront"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThousands of political prisoners are vegetating, without trial, in prisons that are an affront to human dignity.
I människoovärdiga fängelser vegeterar tusentals politiska fångar utan rättegång.
EnglishThis was not of course intended as a personal affront to Mr Brok.
Det är självfallet inte på grund av personlig ovilja mot Brok.
EnglishThings agreed in Washington are an affront to its partners in the Quartet, and the EU in particular.
Vad jag vet har Europeiska unionen inte rådfrågats en enda gång.
EnglishWith particular regard to software, the decision taken yesterday is a serious affront to the democratic wishes of European citizens.
Jag tycker att det är bra att hälso- och sjukvård samt sociala tjänster skall undantas.
EnglishTo reject it would be an affront to democracy.
EnglishThis is a major affront to human dignity.
EnglishIt is impossible, and I consider it an affront to the dignity of MEPs, to give them less than two minutes.
Det är omöjligt, och jag anser att det strider mot parlamentsledamöternas värdighet, att ge dem kortare tid än två minuter.
EnglishTo rub shoulders with Mugabe is an affront to our principles and is in direct contradiction to the EU's own, stated position.
Att umgås med Robert Mugabe är ett angrepp mot våra principer och det går rakt emot EU:s egen ståndpunkt.
EnglishTo invite Mugabe to Lisbon is an affront to our principles and is a direct contradiction of the EU's own stated positions.
Att bjuda in Mugabe till Lissabon är ett hån mot våra principer och strider direkt mot EU:s egna ståndpunkter.
EnglishRemoving the possibility of labelling foods with the wording 'may contain' is an affront to the consumer's desire for information.
Genom att ta bort möjligheten att märka matvaror med orden " kan innehålla" , sviker man konsumenternas önskan om information.
EnglishRemoving the possibility of labelling foods with the wording 'may contain ' is an affront to the consumer's desire for information.
Genom att ta bort möjligheten att märka matvaror med orden " kan innehålla ", sviker man konsumenternas önskan om information.
EnglishWe know the creation of clones to provide healthy cells for the benefit of the original is an affront to that dignity.
Vi vet att kloning strider mot denna värdighet då den syftar till att skapa kopior från vilka man tar bort friska celler till originalets fördel.
EnglishThe woman is the basis of the family and any affront to women is a direct affront to the family, the basis of our society.
Kvinnan är familjens grundval, och alla förolämpningar mot kvinnor är direkta förolämpningar mot familjen, som är förutsättningen för vårt samhälle.
EnglishAs for Mr Le Pen, what an affront to the dignity of the European Parliament and for any true democrat to hear Mr Le Pen using the word 'dignity '!
Vad gäller herr Le Pen, är det upprörande för Europaparlamentet och alla demokrater att höra herr Le Pen använda ordet " dignitet ".
EnglishThe genetically modified human being would himself be degraded to the status of a product of genetic technology, and that would be a flagrant affront to human dignity.
Den genetiskt modifierade människan har själv blivit degraderad till genteknikprodukt, vilket är ett iögonfallande brott mot den mänskliga värdigheten.
EnglishStatistics show that of the EU’s 450 million inhabitants, over 65 million suffer from poverty or even live in destitution that is an affront to their human dignity.
Statistiken visar att mer än 65 miljoner av EU:s 450 miljoner invånare lider av fattigdom eller till och med lever i sådan nöd att det är ett hån mot deras mänskliga värdighet.

Другие слова