«solutions» на финском

EN

«solutions» перевод на финский

volume_up
solutions {мн.ч.}
volume_up
solution {имя существительное}

EN solutions
volume_up
{множественное число}

solutions (также: resolutions)
volume_up
ratkaisut {мн.ч.}
Appropriate solutions must be adapted to Member States’ different pension systems.
Ratkaisut on mukautettava jäsenvaltioiden erilaisiin eläkejärjestelmiin.
We are probably on the threshold of identifying the political solutions to our problems.
Olemme luultavasti juuri määrittämäisillämme poliittiset ratkaisut ongelmiimme.
Secondly, the solutions proposed in this directive meet these requirements.
Toiseksi tässä direktiivissä ehdotetut ratkaisut täyttävät nämä vaatimukset.

Синонимы (английский) для "solution":

solution

английские примеры использования для "solutions"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis requires a new way of thinking when it comes to flexible finance solutions.
Tämä edellyttää joustavien rahoitusratkaisujen osalta uudenlaista ajattelutapaa.
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
Tällainen syyllistäminen ei ainakaan edistä rakentavien ratkaisujen löytymistä.
EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Pikaratkaisujen antamisesta ennen tutkimuksen suorittamista ei ole mitään hyötyä.
EnglishTwo approaches are emerging in the search for solutions to modern-day problems.
Etsittäessä ratkaisuja nykyisiin ongelmiin voidaan havaita kaksi lähestymistapaa.
EnglishThey come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
Työntekijät tekevät omat henkilökohtaiset ratkaisunsa, emmekä saa puuttua siihen.
EnglishWe therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Tästä syystä kannatamme muita ratkaisuja, koska mietintö ei ole johdonmukainen.
EnglishIt should, however, stimulate compatible solutions in other parts of the world.
Sen pitäisi kuitenkin synnyttää yhteensopivia ratkaisuja myös muualla maailmassa.
EnglishIt will be the European Constitution that will make these two solutions possible.
Euroopan perustuslakisopimus tekee näistä molemmista ratkaisuista mahdollisia.
EnglishLet us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
Olkaamme tarpeeksi rohkeita tarttumaan todellisiin ongelmiin ja ratkaisemaan ne!
EnglishThe challenges are long term, but the solutions are urgent and are needed now.
Haasteet ovat pitkäaikaisia, mutta ratkaisuilla on kiire - niitä tarvitaan nyt.
EnglishHowever, the truth is that these solutions do not solve the fundamental issues.
Totuus on kuitenkin se, että näillä ratkaisuilla ei ratkaista peruskysymyksiä.
EnglishThere are two possible solutions. Either nothing is changed or everything is.
Nyt meillä on kaksi ratkaisua: joko emme muuta mitään tai sitten muutamme kaiken.
EnglishWe are in it up to our necks, though we are working on solutions for the future.
Olemme pahoissa vaikeuksissa mutta työskentelemme tulevaisuuden ratkaisujen parissa.
EnglishAdopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
Tänään ehdotettujen ratkaisujen hyväksyminen lisää tätä eriarvoisuutta entisestään.
EnglishThe EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
EU:n on tuettava myös ratkaisuja, jotka voivat tuntua tällä hetkellä omaperäisiltä.
EnglishIt is too early to say when any possible proposals and solutions might be presented.
On liian aikaista sanoa, milloin mahdollisia ehdotuksia tai ratkaisuja esitetään.
EnglishAs rapporteur, I have endeavoured to propose and achieve workable solutions.
Esittelijänä olen pyrkinyt esittämään ja saavuttamaan käyttökelpoisia ratkaisuja.
EnglishCheck the Files, folders, & online storage section of Support for solutions.
Etsi ratkaisuja tukipalvelun Tiedostot, kansiot ja verkkotallennustila -osasta.
EnglishWe all know that, in addressing the deficit, there are no miracle solutions.
Me kaikki tiedämme, että alijäämän korjaamiseen ei ole olemassa ihmeratkaisuja.
EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Vastuullisten poliitikkojen olisi vältettävä hätäisten ratkaisujen tekemistä.