«schizophrenic» на финском

EN

«schizophrenic» перевод на финский

volume_up
schizophrenic {имя существительное}
volume_up
schizophrenic {прилаг.}

EN schizophrenic
volume_up
{имя существительное}

schizophrenic
volume_up
skitsofreenikko {имя существительное}

Синонимы (английский) для "schizophrenic":

schizophrenic
English

английские примеры использования для "schizophrenic"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis illustrates their totally schizophrenic attitude towards Europe.
Se kuvaa heidän täysin skitsofreenista suhtautumistaan Eurooppaan.
EnglishMr President, I find that this report on European citizenship is somewhat schizophrenic.
Arvoisa puhemies, unionin kansalaisuutta käsittelevä mietintö on mielestäni jossain määrin ristiriitainen.
EnglishClearly, the current decision-making process has resulted in a somewhat schizophrenic situation.
On selvää, että nykyinen päätöksentekoprosessi on johtanut jokseenkin skitsofreeniseen tilanteeseen.
EnglishFailing that, we can go into tomorrow' s debate trying not to be overly schizophrenic.
EnglishThe problems involving the textile imports are typical of the EU’s schizophrenic way of doing things.
Tekstiilien tuontia koskevat ongelmat ovat hyvä esimerkki EU:n skitsofreenisesta tavasta toimia.
EnglishCommunity policy on immigration continues to be schizophrenic.
EnglishHowever, the EU' s present policy in the Balkans is fragmentary, inconsistent and schizophrenic in nature.
EU:n nykyinen politiikka Balkanilla on kuitenkin sirpaloitunutta, häilyväistä ja skitsofreenista.
EnglishEurope has to get out of the somewhat schizophrenic state in which it operates on a daily basis.
Euroopan unionin on löydettävä ulospääsy tästä jossain määrin skitsofreenisesta tilasta, jossa se päivittäin toimii.
EnglishFirstly, it seems to me that we are being called this afternoon to engage in a genuinely schizophrenic exercise.
Minusta tuntuu ensinnäkin siltä, että yritämme tänä iltapäivänä saada aikaan jotakin aivan ristiriitaista.
EnglishI am in a situation where I feel totally schizophrenic and, although I am a doctor, I am having trouble sorting myself out.
Olen täysin jakomielisessä tilanteessa, ja vaikka olenkin lääkäri, minun on vaikea selvitä siitä.
EnglishThey too are often strange, uncomfortable and schizophrenic, but they remain the best we have all the same.
Ne myös ovat usein outoja, epämukavia ja skitsofreenisia, mutta ne ovat kuitenkin edelleen parasta, mitä meillä on.
EnglishThe EU currently finds itself in a very schizophrenic situation.
EnglishThat is absolutely schizophrenic and irresponsible.
EnglishThis is completely schizophrenic.
EnglishThe Commission proposal on the reform of the fisheries COM was unacceptable as it stood and bordered on the schizophrenic.
Komission YMJ:n uudistusta koskevaa ehdotusta ei voitu hyväksyä, koska se oli sisällöltään vielä huomattavan ristiriitainen.
EnglishThis is a completely schizophrenic situation.
EnglishIn fact, the approach seems schizophrenic not only at a logistical level but also because of the inadequate financial cover.
Itse asiassa lähestymistapa vaikuttaa skitsofreeniselta sekä logistisella tasolla että riittämättömien rahavarojen vuoksi.
EnglishThere is a whole raft of questions and answers and we are becoming schizophrenic over the substance and content of the answers.
Kysymyksiä ja vastauksia on kerääntynyt jo niteellisen verran, ja näkemykset itse asiasta ja vastausten sisältö ovat pahassa ristiriidassa.
EnglishIt would be schizophrenic to restrict the acceptance of new members to Cuba of all countries.
Olisi järjetöntä, jos rajoittaisimme uusien jäsenien ottamisen juuri Kuubaan: siellä edellytykset eivät todellakaan täyty.
EnglishOn the contrary, the solutions recommended in this summit of pro-European jargon are extraordinary, naive and schizophrenic.
Sitä vastoin ratkaisut, joita tässä EU-myönteisen kapulakielen huipputuotoksessa suositellaan, ovat ennennäkemättömiä, sinisilmäisiä ja jakomielisiä.