«scheme» на финском

EN

«scheme» перевод на финский

volume_up
scheme {имя существительное}
volume_up
to scheme {глаг.}

EN scheme
volume_up
{имя существительное}

scheme (также: establishment, structure, system)
volume_up
järjestelmä {имя существительное}
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Nykyinen järjestelmä hyväksyttiin vuonna 2008 kuulemismenettelyn nojalla.
It is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Tämä on aivan naurettava järjestelmä, jota parlamentin sietäisi hävetä.
The state scheme will of course remain the primary mechanism for basic provision in old age.
Valtion järjestelmä on ilman muuta edelleenkin ensisijainen eläketurvamekanismi.
scheme (также: blueprint, design, draft, plan)
volume_up
suunnitelma {имя существительное}
Such a scheme is an important step towards greening up the European Union.
Tällainen suunnitelma on tärkeä askel kohti Euroopan unionin vihertymistä.
A similar private storage scheme was also adopted in the Republic of Ireland.
Myös Irlannin tasavallassa otettiin käyttöön samanlainen yksityistä varastointia koskeva suunnitelma.
Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.
Jopa teollisuuden päästökauppajärjestelmään verrattuna tämä suunnitelma on varsin kunnianhimoinen.
scheme (также: diagram)
volume_up
kaavio {имя существительное}
scheme (также: body, composition, configuration, constitution)
volume_up
rakenne {имя существительное}
The funding of the guarantee schemes, however, is a matter for the Member States, and the structures of the schemes are quite diverse.
Vakuusjärjestelmien rahoitus kuuluu kuitenkin jäsenvaltioille, ja myös järjestelmien rakenne vaihtelee suuresti.
scheme (также: artifice, intrigue, outline, plot)
volume_up
juoni {имя существительное}

Синонимы (английский) для "scheme":

scheme

английские примеры использования для "scheme"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI am pleased to hear what the Commissioner said about the sustainability scheme.
Komission jäsenen sanat kestävyyttä koskevasta järjestelmästä ilahduttivat minua.
EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Flanderin yritykset ovat jo pitkään vaatineet äänekkäästi tällaista järjestelmää.
EnglishThis scheme provides for traceability and consequently for a form of labelling.
Jäljitettävyys ja näin ollen tietynlaiset merkinnät siis sisältyvät järjestelmään.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Omaisuuksia on tuhlattu, eikä järjestelmän todellista tavoitetta ole saavutettu.
EnglishThese amendments must be seen in the whole context of the data-protection scheme.
Näitä tarkistuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon koko tietosuojajärjestelmä.
EnglishThe proposal seeks to renew the existing scheme for a further period of three years.
Ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa nykyjärjestelmää uudeksi kolmivuotiskaudeksi.
EnglishTherefore, a European arts sponsorship scheme should be created as soon as possible.
Eurooppalainen kulttuuritukijärjestelmä pitäisi perustaa mahdollisimman nopeasti.
EnglishThe international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Kansainvälisen yhteisön on laadittava kestävä taloudellinen korvaussuunnitelma.
EnglishIf this scheme is to be successful, it is crucial that it is operated effectively.
Jos haluamme suunnitelman onnistuvan, se täytyy panna tehokkaasti täytäntöön.
EnglishWe see this as a good reason for overhauling the pension scheme for Members.
Parlamentin jäsenten eläkejärjestelmän tarkastamiseen on mielestämme hyviä syitä.
EnglishWhatever the eventual outcome, I hope that will be a hallmark of the scheme.
Olipa lopputulos mikä tahansa, toivon, että siitä tulee järjestelmän tuntomerkki.
English. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
kirjallinen. - (PT) Mietinnössä ehdotetun järjestelmän ansiot ovat ilmeiset.
EnglishThe Euratom loan scheme has served us Western Europeans for very many years.
Euratom-lainajärjestelmä on palvellut meitä länsieurooppalaisia hyvin monet vuodet.
EnglishThe set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
Maan jättäminen kesannolle on paras väline viljantuotannon säätelemiseksi.
EnglishWhy do these packages not include a targeted jobs scheme for young people?
Miksi näihin paketteihin ei sisälly kohdennettuja työpaikkajärjestelyjä nuorille?
EnglishLook also at the Euro Emergency Fund, which is beginning to resemble a Ponzi scheme.
Katsokaa myös euroalueen hätäapurahastoa, joka alkaa muistuttaa Ponzi-järjestelmää.
EnglishThey are not a replacement or a supplement needed for the date-based export scheme.
Ne eivät korvaa eivätkä täydennä päivämäärään perustuvaa vientijärjestelmää.
EnglishStates that have been excluded from the visa waiver scheme are being blackmailed.
On mahdoton hyväksyä näistä asioista käytäviä kahdenvälisiä neuvotteluja.
English. - (FI) The emissions trading scheme presents a choice of two options.
kirjallinen. - (FI) Päästökauppajärjestelmässä on valittava kahden vaihtoehdon välillä.
EnglishThe pension scheme as well would be exempt and only the output would be taxed.
Myös eläkejärjestelmä on vapautettu veroista, ja vain tuotosta verotetaan.