«scheduled time» на финском

EN

«scheduled time» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "scheduled time" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

to schedule глагол
time имя существительное
to time глагол

английские примеры использования для "scheduled time"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAs the scheduled Question Time is over, Questions 12 to 30 will be answered in writing(1).
Koska kyselytunti on päättymässä, kysymyksiin 12–30 vastataan kirjallisesti(1).
EnglishWe have already gone well beyond the scheduled finishing time for this debate.
Olemme ylittäneet jo kauan sitten tälle keskustelulle varatun ajan.
EnglishVoting time is scheduled immediately and we shall now proceed to the vote.
Äänestykset alkavat välittömästi, ja seuraavaksi toimitetaan äänestys.
EnglishMy first question is this: surely the scheduled time limits were too short in any case?
Ensimmäinen kysymys: eivätkö suunnitellut määräajat olleet joka tapauksissa liian tiukkoja?
EnglishCommissioner, you have now spoken for more than one minute over the scheduled time.
Arvoisa komissaari, olette ylittänyt puheaikanne yli minuutilla.
English   Forgive me for interrupting you, but the time scheduled for these speeches has run out.
   Anteeksi, että keskeytän teidät, mutta näille puheenvuoroille varattu aika on loppunut.
English., while awaiting Question Time scheduled at 5.30 p.m.)
(Istunto keskeytettiin klo 17.15 ja valmistauduttiin klo 17.30 alkavaan kyselytuntiin.)
EnglishYou are absolutely right; the debate was indeed scheduled for the time that you indicated.
Olette ehdottomasti oikeassa: keskustelu oli todellakin tarkoitus käydä kertomaanne aikaan.
English   We are now coming to the end of the scheduled time for Question Time.
   Neuvostolle osoitetuille kysymyksille varattu aika loppuu pian.
EnglishNevertheless, Question Time is scheduled until 8.30 on our agenda.
Joka tapauksessa kyselytunti päättyy esityslistamme mukaan kello 20.30.
EnglishIn 2007, only 60% of all goods trains arrived at their destinations at the scheduled time.
Vuonna 2007 vain 60 prosenttia kaikista tavarajunista saapui määränpäähänsä aikataulun mukaan.
EnglishIf you turn off your computer before the scheduled time, you can install updates before shutting down.
Jos sammutat tietokoneen ennen kyseistä aikaa, voit asentaa päivitykset ennen sammutusta.
EnglishThe adoption of the communication is now scheduled for two weeks' time.
EnglishThe fact is that time was scheduled for this afternoon.
Arvoisa puhemies, siihen ei todellakaan ole minkäänlaista syytä.
EnglishThe sync partnership will sync again at the next scheduled time.
Tällöin on vaikeaa määrittää, mikä versio jätetään muuttamatta (säilytetään pääkopiona) ja mikä versio päivitetään.
EnglishIn accordance with the scheduled programme and the time available, we are going to put a final question to Mr Haarder.
Aikataulun ja jäljellä olevan ajan mukaisesti esitämme puheenjohtaja Haarderille viimeisen kysymyksen.
EnglishYou can choose to stop recording On Time or up to four minutes after the scheduled end time of the show.
Voit pysäyttää tallennuksen Ohjelmaoppaan mukaisesti tai enintään neljä minuuttia ohjelman ilmoitetun päättymisajan jälkeen.
EnglishYou can choose to start recording On Time or up to four minutes before the scheduled start time of the show.
Voit käynnistää tallennuksen Ohjelmaoppaan mukaisesti tai enintään neljä minuuttia ennen ohjelman ilmoitettua alkamisaikaa.
EnglishUnlike the default settings, you can choose to stop recording up to three hours after the scheduled end time of a show.
Toisin kuin oletusasetuksissa, voit valita tallennuksen pysäyttämisen jopa kolme tuntia lähetyksen ilmoitetun päättymisajan jälkeen.
EnglishThat way, I don't just get a reminder of when I've scheduled some work time because the document I need to work on is right there, too.
Tällä tavalla saan paitsi muistutuksen siitä, että olen ajoittanut työaikaa, myös tarvitsemani asiakirjan suoraan sovelluksesta.
Другие слова
English
  • scheduled time

Кроме того, bab.la предоставляет русско-английский словарь для дополнительного перевода.