«scepticism» на финском

EN

«scepticism» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "scepticism" в контексте.

английские примеры использования для "scepticism"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe welcome this proposal with a mixture of scepticism and at the same time hope.
Suhtaudumme tähän ehdotukseen samanaikaisesti sekä epäilevästi että toiveikkaaasti.
EnglishI admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
Uskoisin, että suhtaudun ympäristövaliokunnan tavoin epäilevästi tähän asiaan.
EnglishI am delighted to hear that there is progress being made but there is some scepticism.
Olen tyytyväinen kuullessani, että asiassa edistytään, vaikka sitä epäilläänkin.
EnglishIf I were a Member of this House I would look at this with some scepticism.
Jos itse olisin parlamentin jäsen, suhtautuisin tähän asiaan jokseenkin epäilevästi.
EnglishAnything else will be judged with great scepticism by the people of the European Union.
Euroopan unionin kansalaiset suhtautuisivat kaikkeen muuhun hyvin epäilevästi.
EnglishI have expressed continuing deep scepticism about the Council's claims.
Olen tuonut jatkuvasti esiin syvää skeptisyyttä neuvoston väitteiden suhteen.
EnglishHe said that despite their shared scepticism and all the obstacles, they would win.
Hän totesi, että yleisistä epäilyistään ja kaikista vastuksista huolimatta he voittaisivat.
EnglishYou are aware of the apathy and the scepticism that are affecting European democracy.
Tiedätte Euroopan demokratiaan liittyvästä apatiasta ja skeptisyydestä.
EnglishI believe that there are three fundamental reasons for scepticism about atomic energy.
Mielestäni on kolme perussyytä, joiden vuoksi ydinenergiaan on suhtauduttava epäilevästi.
EnglishRemember the half smiles, the scepticism, the derision with which it was greeted back then.
Muistakaapa vinot hymyt, skeptisismi ja pilkka, joilla siihen silloin suhtauduttiin.
EnglishThe twin gravities of public scepticism and blinkered ambition have the potential to ground us.
Julkisen epäilyksen ja näköalattomuuden uhat voivat määrätä meidät lentokieltoon.
EnglishThat is a response to the scepticism regarding further steps towards integration.
Se on vastaus uusiin yhdentymisaskeliin kohdistuvaan epäluuloon.
EnglishBefore there was some scepticism as to the added value EIT could offer.
Aikaisemmin esitettiin epäilyksiä siitä, mitä lisäarvoa EIT voisi tuoda.
EnglishIt is a black hole in the Constitution that has amply fuelled scepticism and anxiety.
Se on perustuslakiin liittyvä musta aukko, joka on ruokkinut laajalti epäilyjä ja ahdistusta.
EnglishI also remember the scepticism surrounding the creation of the African Union three years ago.
Muistan myös Afrikan unionin perustamiseen liittyneen skeptismin kolme vuotta sitten.
EnglishHowever, I think that a certain scepticism about its effectiveness is not out of place.
Mielestäni tietty epäilys sen toimivuudesta on kuitenkin aiheellista.
EnglishThat is why there is still a large amount of scepticism in this group about this proposal.
Sen vuoksi ryhmämme suhtautuu vielä hyvin epäilevästi tähän ehdotukseen.
EnglishWe switch too easily from Europhoria to Euro-scepticism and back.
Eurohuumasta siirrytään aivan liian helposti euroskeptismiin ja päinvastoin.
EnglishThis explains the great scepticism that registers on the Eurobarometer.
Tämä selittää suuren skeptisismin, joka Eurobarometrissä tulee ilmi.
EnglishDespite initial scepticism, the Convention has managed to strike an admirable compromise.
Alkuvaiheen epäilyksistä huolimatta valmistelukunta onnistui pääsemään hienoon kompromissiin.

Другие слова

English
  • scepticism

Больше в русско-английском словаре.