«scary» на финском

EN

«scary» перевод на финский

volume_up
scary {прилаг.}
EN

scary {прилагательное}

volume_up
1. разговорный
scary (также: abominable, dreaded, gory, grisly)
scary (также: awesome, awful, daunting, dreaded)
volume_up
pelottava {прилаг.}
To millions of people in Europe, floods are a reality, and a scary one at that.
Miljoonille eurooppalaisille tulvat ovat tosiasia, ja pelottava sellainen.
It is a good and interesting film, quite scary, and this is not what we are trying do with this.
Se on hyvä ja mielenkiintoinen elokuva, melko pelottava, emmekä suinkaan pyri näillä toimillamme samaan.
   Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
   Arvoisa komission jäsen, EU:lla on pelottava polkumyyntihistoria.

Синонимы (английский) для "scary":

scary

английские примеры использования для "scary"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

English0:53 Of course there's health consequences to this, scary ones, besides the waist.
0:53 Istuminen vaikuttaa terveyteemme pelottavalla tavalla, vyötärön ohella.
EnglishI got in the water with 30 other leopard seals, and I never once had a scary encounter.
Menin veteen vielä 30 muun merileopardin kanssa, eikä minulla ollut ainoatakaan pelottavaa kohtaamista.
EnglishAnd it can also turn into a commodity, which is a very scary thing.
Se saattaa muuttua myös hyödykkeeksi, mikä on hyvin pelottavaa.
EnglishSo humanitarian aid now faces a really scary challenge.
Joten humanitaarinen apu kohtaa nyt todella pelottavan haasteen.
English16:41 The really scary things though are the physical, chemical, oceanographic things that are happening.
16:41 Tosi pelottavia asioita ovat kuitenkin fysikaaliset ja kemialliset oseanografiset tapahtumat.
EnglishThey look positively prehistoric and a bit scary.
EnglishAnd some days, that can even be a little scary.
English18:06 It's pretty scary.
EnglishMost people beset by the economic squalls we have had in the past six months respond by seeing the situation as scary and possibly painful.
Valtaosa ihmisistä, jotka ovat kuluneen puolen vuoden aikana kärsineet talouden joutumisesta tuuliajolle, pitää tilannetta pelottavana ja jopa tuskallisena.
EnglishMaybe you thought that was scary, but actually there's no amount of drugs you can take that can get you as high as if you think you're Jesus Christ.
Saatatte ajatella, että se oli pelottavaa, mutta itse asiassa ei ole olemassa sellaista huumetta, joka aiheuttaisi yhtä voimakasta mielihyvää kuin ajatella olevansa Jeesus Kristus.
EnglishLet me give you the raw and scary statistics: in 1974, the nations of Western Europe accounted for 36% of world GDP; today it is 26%; in 2020 it will be 15%.
Annan teille raa'at ja pelottavat tilastot: vuonna 1974 Länsi-Euroopan maiden osuus maailman BKT:stä oli 36 prosenttia, nyt se on 26 prosenttia ja vuonna 2020 se on 15 prosenttia.
EnglishFor instance, we put scary warnings on cigarette packets which nobody takes any notice of any more, whereas the tobacco companies pay for movie star idols to smoke on screen.
Me esimerkiksi laitamme savukeaskeihin pelottavia varoituksia, joihin kukaan ei enää kiinnitä huomiota, kun taas tupakkayhtiöt maksavat elokuvatähdille valkokankaalla tupakoimisesta.
EnglishI will comment on the phrase he used, when he said that we need to get past nationalistic reflexes; of course he used the word 'nationalistic' to make national reflexes sound scary.
Hän totesi, että meidän on päästävä entisistä kansallismielisistä reaktioista. Hän käytti tietysti sanaa "kansallismielinen", sillä "kansalliset reaktiot" kuulostaisi pelottavalta.