«scarce resources» на финском

EN

«scarce resources» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "scarce resources" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

scarce прилагательное
Finnish
resources имя существительное
resource имя существительное

английские примеры использования для "scarce resources"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishFor example, it should be clarified that the 'scarce' resources are defined by the EU.
Esimerkiksi pitäisi selventää, että EU määrittelee "niukat" määrärahat.
EnglishThat would only have diverted attention and scarce resources away from the relief effort.
Se olisi vain suunnannut huomion ja niukat voimavarat toisaalle avunantopyrkimyksistä.
EnglishThat in turn will mean a huge additional utilisation of already scarce water resources.
Se puolestaan merkitsee jo valmiiksi niukkojen vesivarojen käytön valtavaa lisääntymistä.
EnglishThis should not become common practice in future in view of the scarce resources available.
Tällaisen ei pitäisi varojen vähäisyyden vuoksi muuttua jatkossa säännöksi.
EnglishChina is rapidly accumulating foreign currency reserves and control over scarce global resources.
Kiina kerää nopeasti valuuttavarantoja ja sääntelee niukkoja kokonaisresursseja.
EnglishResources are scarce and the last thing we need is two different sets of capability goals.
Resurssit ovat vähäisiä, emmekä todellakaan tarvitse kahta erilaista puolustusvalmiutta.
EnglishWe know that scarce resources in the budget will be with us for the foreseeable future.
Tiedämme, että joudumme tulemaan toimeen niukoin määrärahoin vielä pitkälle tulevaisuuteen.
EnglishThe scarce development resources must be used in the most effective and efficient manner.
Vähäisiä kehitysyhteistyövaroja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.
EnglishSince resources are scarce, I ask the Commission to make sure that no money is wasted.
Koska määrärahat ovat niukat, pyydän komissiota varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti.
EnglishResources are scarce, Mr President, and not everything can be done.
Arvoisa puheenjohtaja, resurssit ovat niukat, eikä kaikkea voida tehdä.
EnglishResources are scarce, yet the number of applications for aid continues to grow.
Määrärahoja on vähän, mutta hakemusten määrä vain kasvaa.
EnglishThat is of course something of great importance when it comes to the use of scarce budget resources.
Tämä on erittäin tärkeää kun on kyse vähäisten talousarviovarojen käytöstä.
EnglishWhat is at issue is no more and no less than the use of increasingly scarce global resources.
Kyse on, ei enempää eikä vähempää, kuin jatkuvasti niukentuvien maailman luonnonvarojen käytöstä.
EnglishWe have very scarce resources and the problems continue to grow.
Resurssimme ovat nimittäin niukat ja ongelmat ovat lisääntymässä.
EnglishThe world's total accessible fresh water resources are scarce.
Käytettävissä olevat maailman kokonaisvesivarat ovat niukat.
EnglishWe have scarce resources: the intervention methods of the Monetary Fund.
Meillä on käytössämme rajalliset varat, jotka muodostuvat Kansainvälisen valuuttarahaston interventiovaroista.
EnglishWe cannot simply squander the Earth's scarce resources.
EnglishThis is standard practice in Spain and it allows us to derive much more benefit from our scarce resources.
Tämä on Espanjassa yleinen käytäntö, ja sen ansiosta voimme hyödyntää paljon paremmin niukkoja vesivarojamme.
EnglishMore efficient use of energy and our already scarce water resources is one of the measures which must be taken.
Yksi välttämättömistä toimenpiteistä on energian ja jo ennestään niukkojen vesivarojen käytön tehostaminen.
EnglishHowever, this possibility seems limited as we approach the end of the programming period and resources are scarce.
Tämä mahdollisuus on kuitenkin rajallinen, koska lähestymme ohjelmakauden loppua ja resurssit ovat niukat.

Другие слова

English
  • scarce resources

Еще больше переводов от bab.la в польско-русском словаре.