«to rope» на финском

EN

«to rope» перевод на финский

volume_up
to rope {глаг.}
volume_up
rope {имя существительное}
FI
volume_up
guy rope {имя существительное}
volume_up
hangman's rope {имя существительное}
volume_up
jump rope {имя существительное}
FI

«rope» перевод на английский

volume_up
rope {имя существительное}
EN
EN

to rope [roped|roped] {глагол}

volume_up
to rope (также: to truss)
FI

rope {имя существительное}

volume_up
rope
volume_up
RPG {имя существительное} [аббр.] (role-playing game)

Синонимы (английский) для "rope":

rope
guy rope
hangman's rope
jump rope

английские примеры использования для "to rope"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, do not mention rope in the house of the hanged.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, älkää mainitko köyttä hirtetyn talossa.
English(NL) Madam President, name not a rope in the house of him that hanged himself.
EnglishHe insisted upon placing the rope around her neck himself.
Tuomari ilmoitti myös haluavansa ehdottomasti pujottaa itse köyden tytön kaulaan.
EnglishAnd if you pull on this side of the rope, the rope disappears on the other side.
EnglishCut the rope to feed candy to the little monster Om Nom.
Hullunhauska hedelmäinen fysiikkapeli, jossa melonit lentävät.
EnglishThis report, though, is very selective – after all, you do not talk about rope in the house of a man who hanged himself.
Tämä mietintö on kuitenkin hyvin valikoiva – eihän hirttäytyneen talossa voi puhua köydestä.
EnglishOtherwise nothing is going to happen and the rope disappears.
EnglishIt is clear that in this area, as in many others, we are often ready to give ourselves enough rope to hang ourselves.
On selvää, että tällä alalla, kuten niin monella muullakin, olemme usein valmiita hankkimaan köyden omiin hirttäjäisiimme.
EnglishThey unlocked them, took off the rope that was binding them and then 20 minutes later they were locked and bound again.
Ovet avattiin, niitä yhdistävä köysi poistettiin, ja 20 minuuttia myöhemmin ovet lukittiin taas ja köysi laitettiin paikoilleen.
EnglishAnd so what we did in that case -- we do these studies in Thailand for Josh Plotnik -- is we have an apparatus around which there is a rope, a single rope.
Tällä kertaa -- tutkimme tätä Thaimaassa Josh Plotnikin kanssa -- laitteen ympäri kulkee yksi ainoa köysi.
English(CS) Madam President, this measure confirms the old saying that a financier has a hold on the state like a rope has a hold on a man who has been hung.
(CS) Arvoisa puhemies, tämä toimenpide vahvistaa vanhan sanonnan, että rahoittajalla on samanlainen ote valtiosta kuin köydellä hirtetystä miehestä.
EnglishIt is clear that salvation is not to be found in the markets alone, and the old saying that 'financiers support the state just as a rope supports a hanged man' is confirmed.
On selvää, että pelkästään markkinat eivät ole pelastuskeino. Vanhan sananparren mukaan rahoittajat tukevat valtiota niin kuin köysi tukee hirtettyä.
EnglishBut it shows the understanding that he has, because he puts his big foot on the rope, stands on the rope and waits there for the other, and then the other is going to do all the work for him.
Mutta tämä ilmentää sen ymmärrystä, koska se laskee ison jalkansa köydelle, seisoo sen päällä ja odottaa toista, joka sitten tekee koko homman sen puolesta.
Другие слова