«radioactive» на финском

EN

«radioactive» перевод на финский

volume_up
radioactive {прилаг.}

EN radioactive
volume_up
{прилагательное}

radioactive (также: hot)
volume_up
radioaktiivinen {прилаг.}
Radioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
Radioaktiivinen saastuminen voi olla joissakin elintarvikkeissa ongelma monia vuosia.
Depleted uranium is less radioactive than natural uranium.
Köyhdytetty uraani on vähemmän radioaktiivinen kuin luonnossa esiintyvä uraani.
Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivinen saastuminen (keskustelu)

английские примеры использования для "radioactive"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe people had their radiometers confiscated and they are eating radioactive food.
Ihmisiltä takavarikoitiin säteilymittarit, ja he syövät radioaktiivista ruokaa.
EnglishThe decommissioning work includes dealing with spent fuel and radioactive waste.
Sulkemistyöhön sisältyy käytetyn polttoaineen ja radioaktiiviseen jätteen käsittely.
EnglishSubject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Aihe: Sellafieldin ja Cap de la Haguen radioaktiivisten päästöjen arviointi
EnglishIf reprocessing did not take place, radioactive waste would not be transported.
Ilman radioaktiivisten jätteiden jälleenkäsittelyä ei olisi kuljetuksiakaan.
EnglishThe production of energy from fusion does not produce fuel-derived radioactive waste.
Fuusioenergian tuotannossa ei synny polttoaineperäisiä radioaktiivisia jätteitä.
EnglishWe have many tonnes of radioactive waste in Europe which people have to move about.
Euroopassa on useita tonneja radioaktiivista jätettä, jota ihmisten on siirrettävä.
EnglishThe radioactive intensity of today's debate does, of course, have one benefit.
Tämänpäiväisen keskustelun radioaktiivisella intensiteetillä on toki yksi hyvä puoli.
EnglishWhy are we looking for storage sites and systems for controlling radioactive waste?
Miksi tarvitsemme varastointipaikkoja ja radioaktiivisen jätteen valvontajärjestelmiä?
EnglishTherefore, I took the shortest route for my consignment of radioactive material."
Minä valitsin lyhimmän reitin radioaktiivisen materiaalin kuljetukseen."
EnglishEven then, they will still be highly radioactive for more than 50 years.
Jopa silloinkin säiliöt pysyvät voimakkaasti radioaktiivisina yli 50 vuoden ajan.
EnglishThe Commission fully recognises the importance of the management of radioactive waste.
Mitä tulee radioaktiiviseen ydinjätteeseen, komissio ymmärtää hyvin asian tärkeyden.
EnglishTransporting radioactive material is not a risk-free business, as the report points out.
Mietinnössä sanotaan, ettei radioaktiivisten aineiden kuljetus ole riskitöntä.
EnglishBy this I mean cooperation and joint radioactive waste treatment projects.
Tällä tarkoitan yhteistyötä ja yhteisiä radioaktiivisen jätteen hankkeita.
EnglishRadioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs (codified version) (vote)
Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot(äänestys)
EnglishIt is almost impossible to monitor and call to account the movement of radioactive material.
On lähes mahdotonta valvoa ja saattaa vastuuseen radioaktiivisen aineen liikkeitä.
EnglishWith regard to radioactive waste, I would like to mention a specifically Danish problem.
Radioaktiivisen jätteen osalta haluaisin mainita erityisesti Tanskaa koskevan ongelman.
EnglishWaste is more than the radioactive material that is left over following decommissioning.
Jäte on muutakin kuin käytöstäpoistosta syntyvää radioaktiivista ainesta.
EnglishThese standards of protection naturally also apply to radioactive waste.
Suojanormeja sovelletaan luonnollisesti myös radioaktiivisiin jätteisiin.
EnglishThe problem of radioactive waste needs to be addressed and solved.
Radioaktiivista jätettä koskevaa ongelmaa on käsiteltävä ja se on ratkaistava.
EnglishThe passage in the communication about radioactive waste management is a real gem of vacuity.
Tiedonpuutteen aallonpohja saavutetaan kohdassa, jossa on kyse loppuvarastoinnista.