«positioning» на финском

EN

«positioning» перевод на финский

volume_up
positioning {имя существительное}
volume_up
to posit {глаг.}

EN positioning
volume_up
{имя существительное}

positioning (также: lay, layout)
volume_up
asettelu {имя существительное}

Синонимы (английский) для "positioning":

positioning

английские примеры использования для "positioning"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishGALILEO, Europe's satellite navigation and positioning system, is launched.
Eurooppalainen satelliittinavigointi- ja paikannusjärjestelmä GALILEO käynnistyy.
EnglishSecondly, will the new satellite positioning system be applied exclusively or not?
Toiseksi aiotaanko uutta satelliittipaikannusjärjestelmää soveltaa yksinomaisesti vai ei?
EnglishWe are paying very close attention to the pre-positioning of relief stocks.
Kiinnitämme hyvin tarkkaa huomiota hätävarastojen etukäteissijoitteluun.
EnglishThis positioning is partly to do with the Lisbon Strategy for Growth and Jobs.
Aseman määrittely on osa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa.
EnglishNor is it a matter of political positioning which may change from one moment to the next.
Kyse ei ole myöskään poliittisesta asetelmasta, joka voi muuttua millä hetkellä hyvänsä.
EnglishA lot of time and effort was unfortunately wasted on diplomatic positioning games.
Valitettavasti paljon aikaa ja voimia tuhlattiin diplomaattiseen pelaamiseen etulyöntiasemasta.
EnglishThey have opted for the weak common position in favour of our Parliament' s more drastic positioning.
Ne valitsevat heikon yhteisen kannan parlamenttimme aseman heikentämiseksi.
EnglishThe GPS satellite positioning system enables calls for assistance even without human involvement.
GPS-satelliittipaikannusjärjestelmä mahdollistaa hätäpuhelut jopa ilman ihmisen toimintaa.
EnglishIt will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Siten voimme käynnistää julkisesti rahoitetun maailmanlaajuisen satelliittipaikantamisjärjestelmän.
EnglishIn conflict areas the recent changes have made the perception of NGO positioning more complex.
Viimeaikaiset muutokset ovat tehneet mielikuvat kansalaisjärjestöjen asemasta monitahoisemmiksi.
EnglishIn border areas outside Libya, the Commission is supporting the pre-positioning of emergency stocks.
Libyan ulkopuolisilla raja-alueilla komissio tukee hätävarastojen ennakoivaa sijoittamista.
EnglishSo, given the positioning of certain Member States, there is a real risk that this project will flounder.
Tiettyjen jäsenvaltioiden kannat huomioon ottaen on olemassa riski, että hanke takertelee.
EnglishThe existing system permits geographical positioning and navigation control in all modes of transport.
Olemassa oleva järjestelmä mahdollistaa minkä tahansa kuljetusmuodon paikantamisen ja navigoinnin.
EnglishAs for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers.
Zimbabwesta puheen ollen voin ilmoittaa parlamentille, että nimitämme nyt ensimmäiset vaalitarkkailijat.
EnglishThe negotiations on the positioning of such a system are the responsibility of the nation state as such.
Neuvottelut tällaisen järjestelmän sijoittamisesta ovat varsinaisesti kansallisvaltioiden vastuulla.
EnglishUnfortunately, today, the European Union is dependent on the Global Positioning System (GPS) of the United States.
Valitettavasti Euroopan unioni on tällä hetkellä riippuvainen Yhdysvaltain GPS-järjestelmästä.
EnglishEurope's overseas territories could become bases for pre-positioning vital products and logistics.
Euroopan merentakaisista alueista voisi tulla tärkeiden tuotteiden ja logistiikan ennalta kohdentamisen perusta.
EnglishI agree that Galileo will offer better positioning performances once it is operational.
Olen samaa mieltä siitä, että kun Galileon paikannusjärjestelmä otetaan käyttöön, paikannustoiminnosta saadaan tehokkaampi.
EnglishThe Galileo system will improve the accuracy and the reliability of US Global Positioning System (GPS) information.
Galileo-järjestelmä parantaa Yhdysvaltojen GPS-järjestelmän tietojen tarkkuutta ja luotettavuutta.
EnglishThey refrain from indulging in the slightest judgement as to the ideological and political positioning of the channels.
Eutelsat välttää ottamasta minkäänlaista kantaa kanavien ideologiseen tai poliittiseen asemaan.