«pentagon» на финском

EN

«pentagon» перевод на финский

volume_up
pentagon {имя существительное}
volume_up
Pentagon {имя собств.}
FI

«Pentagon» перевод на английский

volume_up
Pentagon {имя собств.}

EN pentagon
volume_up
{имя существительное}

pentagon
volume_up
viisikulmio {имя существительное}
pentagon
volume_up
pentagoni {имя существительное}

английские примеры использования для "pentagon"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishNineteen potential NATO members are receiving Pentagon Foreign Military Financing.
19 mahdollista Nato-jäsentä saa Pentagonista sotilaallista rahoitusta.
EnglishHis 'no' marks Europe's emancipation from the Pentagon's imperialist tendencies.
Hänen sanomansa ?ei? osoittaa Euroopan vapautuneen Pentagonin imperialistisista pyrkimyksistä.
EnglishEven the Pentagon has reservations about a possible attack.
Mahdolliseen hyökkäykseen suhtaudutaan varauksellisesti jopa Pentagonissa.
EnglishIf hackers can access Pentagon files, then obviously they can also access electronic commerce networks.
Jos hakkerit pääsevät Pentagonin tiedostoihin, niin totta kai he pääsevät myös sähköisiin kaupankäyntiverkkoihin.
EnglishFirst, the Pentagon’s acknowledgement a few hours ago that the US used phosphorous incendiary devices in Fallujah.
Ensimmäinen on Pentagonin muutama tunti sitten antama ilmoitus, että Yhdysvallat käytti fosforia sisältäviä palopommeja Fallujassa.
EnglishAccording to information leaked from the Pentagon, about 3 000 guided bombs were fired in the first wave of attacks in Iraq.
Pentagonista vuotaneiden tietojen mukaan ensimmäisessä Irakin vastaisessa hyökkäysaallossa räjäytettiin noin 3 000 ohjattua pommia.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the attack of 11 September on the WTC and the Pentagon strikes at the very heart of our democracy.
Arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, 11. syyskuuta tapahtunut hyökkäys WTC:hen ja Pentagoniin on hyökkäys demokratiamme sydämeen.
EnglishTo quote John Isaac, a leading figure in the voluntary sector in the United States, Doctor Strangelove is alive and well and working in the Pentagon.
Kuten John Isaac, yhdysvaltalaisen ammattijärjestömaailman merkkihenkilö, sanoi, tohtori Outolempi elää yhä Pentagonissa.
EnglishI have a constituent who is under threat of extradition and decades in a supermax prison because he hacked into the Pentagon computer.
Erästä äänestäjääni uhkaa luovutus ja kymmenien vuosien tuomio erityisvankilassa, koska hän tunkeutui hakkeroimalla Pentagonin tietokoneeseen.
EnglishThe Pentagon states that, over the last few years, disciplinary action has been taken against 200 soldiers accused of inappropriate treatment of prisoners.
Pentagonin mukaan muutaman viime vuoden aikana on rangaistu 200 sotilasta, joita on syytetty vankien sopimattomasta kohtelusta.
EnglishAccording to one study by the Pentagon, climate change will, in the long term, represent a greater danger to the human race than international terrorism.
Erään Pentagonin tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on pitkällä aikavälillä ihmiskunnalle kansainvälistä terrorismia suurempi vaara.
EnglishThe complaint is nonsensical since the American manufacturer has always benefited from significant military research and development programmes from the Pentagon or NASA.
Valitus on älytön, koska Boeing on aina hyötynyt Pentagonin tai NASA:n huomattavista sotilaallisista tutkimus- ja kehitysohjelmista.
EnglishOn 11 September 2001, hijacked airliners are flown into the twin towers of the World Trade Center in New York and the Pentagon building in Washington.
Syyskuun 11. vuonna 2001 kaapatut lentokoneet ohjataan törmäämään World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa ja Pentagonin rakennukseen Washingtonissa.
EnglishThe horrific images of the brutal and cowardly acts of terrorism on the World Trade Centre in New York and the Pentagon in Washington will stay in our minds forever.
Kauhistuttavat kuvat terroristien julmista ja raukkamaisista toimista New Yorkin World Trade Centerissä ja Washingtonin Pentagonissa jäävät ikuisesti mieliimme.
EnglishThe New York Times has just published a report indicating the existence of a secret Pentagon plan targeting Iraq, Iran, Libya, Syria and North Korea and even Russia and China.
New York Times -lehti on juuri julkistanut Pentagonin salaisen suunnitelman Irakia, Irania, Libyaa, Syyriaa, Pohjois-Koreaa, mutta myös Venäjää ja Kiinaa vastaan.
English(FR) On Tuesday, 11 September 2001, airliners full of passengers crashed into two symbols of American omnipotence, in this case the twin towers and the Pentagon.
(FR) Tiistai 11. syyskuuta 2001: matkustajia täynnä olevat reittilentokoneet iskeytyvät eräisiin Yhdysvaltain mahtia edustaviin symboleihin, tässä tapauksessa kaksoistorneihin ja Pentagoniin.
EnglishWe have legitimate fears because, according to the Pentagon, 61 former inmates cleared of all charges and subsequently released are now reported to be engaged in terrorist activities.
Pelkomme on perusteltua, koska Pentagonin mukaan 61 entistä vankia, jotka vapautettiin kaikista syytteistä ja siten päästettiin vapaiksi, on nykyisin mukana terroristitoiminnassa.
EnglishOver the past few days we have been hearing about examinations conducted by the Pentagon in January 2000 from which it emerged that this ammunition sometimes contains small amounts of plutonium too.
Viime päivinä olemme kuulleet Pentagonin vuoden 2000 tammikuussa tekemistä tutkimuksista, joiden tuloksien mukaan nämä ammukset sisältävät usein myös vähäisiä määriä plutoniumia.