«Niall» на финском

EN

«Niall» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "Niall" в контексте.

английские примеры использования для "Niall"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAs the author is not present, Question No 34 by Niall Andrews (H-0492/01) lapses.
Kysymys nro 34 jätetään käsittelemättä, koska kysymyksen esittäjä ei ole läsnä.
EnglishThat is why I have supported the amendments tabled by fellow MEPs Niall Andrews and Brian Crowley.
Sen takia olen tukenut kollegojeni Niall Andrewsin ja Brian Crowleyn tarkistuksia.
EnglishNiall Andrews, on behalf of the UEN Group, on Nigeria (B5-0194/2004);
– Niall Andrews UEN-ryhmän puolesta: Nigeria (B5-0194/2004)
EnglishI would like to inform you that the sisters of Robert McCartney are in the gallery, together with Mr Niall O'Neill.
Ilmoitan teille, että Robert McCartneyn sisaret ovat lehtereillä Niall O'Neillin seurassa.
EnglishB5-0372/2003 tabled by Niall Andrews, on behalf of the UEN Group;
EnglishQuestion No 7 by Niall Andrews (H-0232/03):
EnglishQuestion No 58 by Niall Andrews (H-0830/98)
English- B5-0022/2004 by Niall Andrews, José Ribeiro e Castro and Cristiana Muscardini, on behalf of the UEN Group, on the situation in Zimbabwe;
- B5-0022/2004 Niall Andrews, José Ribeiro e Castro ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta: Zimbabwen tilanne,
EnglishI wish also to state that I speak this evening on behalf of Mr Niall Andrews who wanted to speak on this subject but had to return to Dublin unexpectedly.
Haluan myös mainita, että puhun tänä iltana herra Niall Andrewsin puolesta, joka halusi puhua tästä aiheesta mutta jonka piti palata Dubliniin odottamatta.
EnglishIt was most notoriously exposed when, in 2001, that representative, Niall Connolly, infamously organised for himself and others to train FARC guerrillas in Columbia.
Surullisenkuuluisin kuva siitä saatiin, kun edustaja Niall Connolly järjesti häpeällisesti itsensä ja muut kouluttamaan Kolumbian FARC-sissejä vuonna 2001.