«new wave» на финском

EN

«new wave» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "new wave" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

new прилагательное
Finnish
wave имя существительное
Finnish
to wave глагол

английские примеры использования для "new wave"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishBut the new wave of paleontologists -- my graduate students -- collect biomarkers.
Mutta uuden aallon paleontologit -- tohtoriopiskelijani -- keräävät biomarkkereita.
EnglishThere was a time when the cinema belonged to Fassbinder and the French new wave.
Aikanaan elokuva kuului Fassbinderille ja ranskalaiselle uudelle aallolle.
EnglishWould that prevent Cyprus from being one of the first wave of new members?
Estäisikö se Kyprosta liittymästä Euroopan unioniin ensimmäisten joukossa?
EnglishWe need a new wave of enlargement: that of Europe's conscience.
Tarvitsemme uutta laajentumisaaltoa, nimittäin Euroopan tietoisuuden laajentumista.
EnglishDoha is not a sign of a new wave of liberalisations, but nor is it an agenda for development.
Dohassa ei käynnistetä uutta vapauttamisaaltoa, mutta siellä ei myöskään edistetä kehitystä.
EnglishYet, like all new political phenomena, the new green wave also requires a dose of healthy scepticism.
Kuten kaikki uudet poliittiset ilmiöt, myös uusi vihreä aalto tarvitsee hieman tervettä skeptisyyttä.
EnglishMr President, a great many people are concerned about the social consequences of a new wave of trade liberalisation.
Arvoisa puhemies, monet ovat huolestuneita kaupan uuden vapauttamisaallon sosiaalisista seurauksista.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we are facing a new wave of implementation of EU funds via the EIB.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meillä on edessämme uusi EU:n varojen täytäntöönpano EIP:n välityksellä.
EnglishThe main reason of course is that I believe Europe absolutely does not need a new, 'illegal' wave of immigration.
Tärkein syy on tietenkin se, että mielestäni Eurooppa ei ehdottomasti tarvitse uutta laitonta siirtolaisvirtaa.
EnglishThis new wave of migration, which is growing every year, has led some countries to tighten their immigration laws.
Tämä uusi maahanmuuttoaalto, joka kasvaa vuosi vuodelta, on saanut muutamat maat koventamaan maahanmuuttomääräyksiään.
EnglishIt is time for a new wave of emancipation.
EnglishAll those opposed to racism in Europe must unite together against this new wave of hatred and intolerance.
Kaikkien, jotka vastustavat rasismia Euroopan unionissa, on liityttävä yhteen ja torjuttava tätä vihan ja suvaitsemattomuuden uutta aaltoa.
EnglishA wave of new arrests took place during subsequent weeks. Journalists, dissidents and human rights defenders were targeted.
Seuraavina viikkoina tehtyjen uusien pidätysten kohteiksi joutuivat lehtimiehet, toisinajattelijat ja ihmisoikeusaktivistit.
EnglishI am relying here on fresh dynamism and a new wave of activity from the European Commission and the other European institutions.
Luotan tässä Euroopan komission ja muiden Euroopan unionin toimielinten uuteen toimintakykyyn ja uuteen aktiivisuuteen.
EnglishThat is nothing but a licence for all fanatics and will most probably provoke a new wave of terrorism against minorities.
Sehän on vapautuskirje kaikille fanaatikoille, ja se aiheuttaa hyvin todennäköisesti uuden terroriaallon vähemmistöjä vastaan.
EnglishThis is why we speak of government debt growth, and this is why we now see a new wave of the crisis, which is a government debt crisis.
Tästä syystä puhumme julkisen velan kasvusta, ja tästä syystä näemme nyt kriisin uuden aallon, joka on julkisen velan kriisi.
EnglishThe EU has promptly condemned the new wave of violence and launched an appeal in favour of restoration of peace and law and order.
EU tuomitsi ripeästi uuden väkivaltaisuuksien aallon ja esitti vetoomuksen, jotta rauha ja yleinen järjestys saataisiin palautettua.
EnglishEurope - and indeed my own country, Ireland - can become world leaders in developing new and innovative wave and tidal technologies.
EU mukaan lukien kotimaani Irlanti voi päästä maailman kärkeen uuden ja innovatiivisen aalto- ja vuorovesiteknologian kehityksessä.
EnglishA country whose accession would constitute a financial and social drain and would set in motion a new and massive wave of immigration.
Tämän maan liittyminen merkitsisi taloudellisten ja sosiaalisten saavutusten valumista hukkaan ja käynnistäisi valtavan uuden siirtolaisaallon.
EnglishThat will definitely be one of the first tasks of Mubarak's successors, if they wish to avoid the risk of the explosion of a new wave of protests.
Se tulee olemaan yksi Mubarakin seuraajien ensimmäisistä tehtävistä, jos he eivät halua joutua uuden mielenosoitusaallon kohteeksi.

Другие слова

English
  • new wave

В немецко-русском словаре Вы найдете больше переводов.