«new start» на финском

EN

«new start» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "new start" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

new прилагательное
Finnish
start имя существительное
to start глагол

английские примеры использования для "new start"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis new start should not, however, follow the line of the Commission proposal.
Tämän elvyttämisen on kuitenkin tapahduttava komission ehdotuksen mukaisesti.
EnglishIt marks the start of a new ambition, the start of a new project for employment.
Se merkitsee uuden kunnianhimon alkua, uuden työllisyyttä koskevan suunnitelman alkua.
EnglishThe quickest way to locate programs is to use the Start menu's new Search box.
Nopein tapa löytää ohjelmia on käyttää Käynnistä-valikon uutta hakuruutua.
EnglishIn the future, they might even be able to start a new life in another country.
Tulevaisuudessa he voivat ehkä jopa aloittaa uuden elämän toisessa maassa.
EnglishPresident Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
Presidentti Karzai antoi virkaanastujaispuheessaan tervetulleen lupauksen uudesta alusta.
EnglishThat is the year when the new programming will start, together with some new rules.
Vuonna 2000 aloitettiin uusi ohjelmointikausi ja ryhdyttiin noudattamaan uusia sääntöjä.
EnglishThe only way for us to change anything is not to pass up the chance of a new start.
Voimme saada muutoksia aikaan vain, jos tartumme tilaisuuteen aloittaa uudelleen alusta.
EnglishBut you may want to start a new scan if any of the following things happen:
Saatat kuitenkin käynnistää uuden tarkistuksen, jos tapahtuu mikä tahansa seuraavista:
EnglishLet this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Olkoon tämä strategia aito uusi alku Afrikan kestävälle kehitykselle.
EnglishIf we do not make a new start based on this reality, Europe can have no future.
Ilman näihin tosiseikkoihin perustuvaa uutta alkua Euroopan unionilla ei ole tulevaisuutta.
EnglishThe option to start a new meeting is not available in Windows Vista Home Basic.
Uuden kokouksen aloittaminen ei ole käytettävissä Windows Vista Home Basic -järjestelmässä.
EnglishOur wine-growing sector needs a fresh start: new life blood, new energy and new proposals.
Viinialamme tarvitsee uutta alkua: uutta verta, uutta energiaa ja uusia ehdotuksia.
EnglishWindows will finalize your choices and then take you to your new Windows 8 Start screen.
Windows viimeistelee valintasi ja vie sitten sinut uuteen Windows 8 -aloitusnäyttöön.
EnglishYou are right: this means that we need a new approach, a fresh start.
Olette oikeassa: se tarkoittaa, että tarvitsemme uuden lähestymistavan, uuden alun.
EnglishThey represent an attempt at making a new start and desisting from the disputes of the past.
Tarkistukset ovat yritys luoda uusi alku, jossa menneisyyden kiistat on unohdettu.
EnglishThey too must be given the opportunity to acknowledge their guilt and to start a new life.
Myös heille on annettava mahdollisuus myöntää syyllisyytensä ja aloittaa uusi elämä.
EnglishThey are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.
Niitä tulee yksityisten investointihankkeiden ja uusien yritysten perustamisen tuloksena.
EnglishMr Kuzniecow wishes to start a new life in freedom where his rights will be respected.
Kuzniecov haluaa aloittaa uuden elämän vapaudessa, jossa hänen oikeuksiaan kunnioitetaan.
EnglishThe launch of the new website at the start of 2009 is a welcome measure.
Uuden verkkosivuston perustaminen vuoden 2009 alussa oli hyvä toimenpide.
EnglishA beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop.
Kaunis uusi aloitusnäyttö, jossa on tapahtumaruutuja, ja tuttu työpöytä.

Другие слова

English
  • new start

Кроме того, bab.la предоставляет англо-русский словарь для дополнительного перевода.