«new friends» на финском

EN

«new friends» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "new friends" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

new прилагательное
Finnish
friends имя существительное
Finnish
friend имя существительное

английские примеры использования для "new friends"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishVolunteering is a great way to meet new friends, travel and learn new skills.
Vapaaehtoistyö on loistava tapa saada uusia ystäviä, matkustaa ja oppia uusia taitoja.
EnglishI am not interested in money, I want to meet new people, make friends and gain some experience.”
Raha ei ole tärkeää, vaan minua kiinnostavat uudet ihmiset, ystävät ja kokemukset.
EnglishI, too, welcome our new friends from Romania and Bulgaria.
Myös minä toivotan uudet ystävämme Romaniasta ja Bulgariasta tervetulleiksi.
EnglishVoluntary work is a great way to make new friends while serving the community in a useful way.
Vapaaehtoistyö on loistava tapa saada uusia ystäviä ja samalla tehdä työtä yhteisön hyväksi.
EnglishIf I were to get that sort of present from my friends, then I think I would look for new friends.
Jos saisin ystäviltäni tällaisen lahjan, alkaisin etsiä uusi ystäviä.
EnglishMany of our new friends are justifiably disappointed by this.
Monet uusista jäsenistämme ovat oikeutetusti pettyneitä tilanteeseen.
EnglishFind out about the culture, gain new experiences and make friends.
EnglishI hold out my hand as a mark of friendship to all our new friends and colleagues joining us today.
Ojennan käteni ystävyyden merkiksi kaikille uusille ystävillemme ja kollegoille, jotka liittyvät joukkoomme tänään.
EnglishI think it is the wrong signal to send to our new friends and colleagues from Eastern and Central Europe.
Mielestäni on väärin lähettää tällaista viestiä Itä- ja Keski-Euroopan uusille ystävillemme ja kollegoillemme.
EnglishI do not want to go at this juncture into what will happen if we are unable to give our new friends sufficient aid.
En nyt kuvaa ollenkaan seurauksia, joita koituisi siitä, että emme voisi riittävästi auttaa uusia ystäviämme.
EnglishSo why not study abroad to improve your language skills, experience foreign culture and make new friends?
Mikset lähtisi ulkomaille parantamaan kielitaitoasi, tutustumaan muiden maiden kulttuuriin ja hankkimaan uusia ystäviä?
EnglishWe now have some new friends in this circle: the three new Member States, who also support better labelling.
Nyt me olemme saaneet tähän seuraan muita ystäviä, kolme uutta jäsenvaltiota, jotka nekin tukevat parempia merkintöjä.
EnglishCome and make new friends in Luxembourg: although it’s small in size it has a large heart and a large ethnic diversity.
Luxemburgista löydät helposti uusia ystäviä: se on pieni, mutta suurisydäminen maa, jossa on paljon erilaisia etnisiä ryhmiä.
EnglishVolunteering is a great way of contributing to local communities at home or abroad, while developing new skills and making friends.
Vapaaehtoistyö on erinomainen tapa toimia paikallisyhteisöjen hyväksi kotimaassa tai ulkomailla, oppia samalla uusia taitoja ja saada ystäviä.
EnglishFor this reason we are working with our Australian and New Zealand friends and, as Mr Deva said, with stable conditions we can develop tourism further in the Pacific.
Kuten jäsen Deva totesi, teemme tämän vuoksi yhteistyötä Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ja vakautamme oloja, jotta Tyynenmeren matkailun kehittämistä voidaan jatkaa.
EnglishI hope that, in just a few years' time, our new friends and colleagues will be able to sit down here with us in the Chamber instead of just listening from the gallery.
Toivon, että uudet ystävämme ja kollegamme voivat jo muutaman vuoden kuluttua istua kanssamme täällä istuntosalissa, sen sijaan että he nyt joutuvat vain kuuntelemaan lehterillä.
EnglishIt is worth bearing in mind that our future will henceforth be inextricably linked to that of our new friends and neighbours, and that it is up to us to make that future a reality.
On hyvä muistaa, että tulevaisuutemme on vastedes tiiviisti sidoksissa uusiin ystäviimme ja naapureihimme ja että on meidän tehtävämme tehdä siitä tulevaisuudesta todellisuutta.

Другие слова

English
  • new friends

Ищите больше слов в немецко-русском словаре.