«new era» на финском

EN

«new era» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "new era" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

new прилагательное
Finnish
era имя существительное

английские примеры использования для "new era"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe end of this artificial separation of Europe marked the start of a new era.
Tämän Euroopan keinotekoisen erottamisen päättyminen on avannut uuden aikakauden.
EnglishLadies and gentlemen, we are at the start of a new era for the cohesion policy.
Hyvät parlamentin jäsenet, koheesiopolitiikassa on alkamassa uusi aikakausi.
EnglishThe agreement marks a new era in fisheries relations between the Union and Morocco.
Sopimuksella aloitetaan uusi aikakausi EU:n ja Marokon välisissä kalastussuhteissa.
EnglishThe Copenhagen Summit also marked the beginning of a new era for the European Union.
Kööpenhaminan huippukokous merkitsi Euroopan unionille myös uuden aikakauden alkua.
EnglishSo a workforce is needed which is also capable of meeting the needs of the new era.
Silloin on oltava henkilökunta, joka selviää myös uuden ajan vaatimuksista.
EnglishThis path towards a new era involves decision-making and implementation procedures.
Tie kohti uutta aikakautta kulkee päätöksenteko- ja täytäntöönpanomenettelyjen kautta.
EnglishThis is a new era in the work of the European Parliament - a European institution.
Tämä avaa uuden aikakauden Euroopan parlamentin työssä EU:n toimielimenä.
EnglishIn this respect, the Tampere Council marks a new era in the refusal to accept reality.
Tässä mielessä Tampereen neuvosto on uusi virstanpylväs tosiasioiden kieltämisessä.
EnglishDevelopment policy must become the EU’s mission in this new global era.
Kehityspolitiikasta on tultava EU:n tehtävä tällä uudella globaalilla aikakaudella.
EnglishA new era in the integration of a fairer Europe which shows greater solidarity.
Tällä uudella aikakaudella oikeudenmukaisempi Eurooppa yhdentyy ja kasvaa yhteisvastuuseen.
EnglishMr President, South Africa will enter a new era when the forthcoming elections are over.
Arvoisa puhemies, Etelä-Afrikka siirtyy tulevien vaalien jälkeen uuteen aikakauteen.
EnglishIt seemed that the European rail transport sector was standing on the threshold of a new era.
Näytti siltä, että Euroopan rautatieliikenneala oli uuden aikakauden kynnyksellä.
EnglishAs I said, with the Treaty of Lisbon in place, a new era has begun in the European Union.
Kuten totesin, Lissabonin sopimuksen myötä on alkanut Euroopan unionin uusi aikakausi.
EnglishIt is now the inspiration for a new era of international cooperation.
Se toimii nyt innoituksena kansainvälisen yhteistyön uudelle aikakaudelle.
EnglishHowever, I want to add the following: we are entering a new era, a new world.
Haluaisin kuitenkin lisätä seuraavaa: olemme siirtymässä uuteen aikakauteen, uuteen maailmaan.
EnglishWe have been told that the law is inadequate in this new era of greater threat.
Meille on kerrottu, että lainsäädäntö on riittämätön aiempaa suurempien uhkien uudella aikakaudella.
EnglishThe Lisbon Treaty has once again made Europe ready for a new era.
Lissabonin sopimus on jälleen kerran valmistanut EU:n uuteen aikakauteen.
EnglishIt is an historic moment, the start of a new era for the European Union.
Hetki on historiallinen, uuden aikakauden alku Euroopan unionille.
EnglishAt best, the events in China last night may herald a new era in the country.
Se, mitä Kiinassa viime yönä tapahtui, voi parhaassa tapauksessa johtaa uuteen aikakauteen maassa.
EnglishWe are at the dawn of a new era within the European Union institutions.
Elämme uuden aikakauden sarastusta Euroopan unionin toimielimissä.

Другие слова

English
  • new era

Еще больше переводов от bab.la в англо-русском словаре.