«to migrate» на финском

EN

«to migrate» перевод на финский

volume_up
to migrate {глаг.}

EN to migrate
volume_up
[migrated|migrated] {глагол}

to migrate (также: to alter, to amend, to change, to convert)
We force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
Pakotamme ihmiset, jotka haluavat muuttaa tänne, ottamaan itselleen turvapaikanhakijan aseman.
I think we all agree that people who want to migrate should do so as a matter of free choice.
Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisten olisi saatava muuttaa omasta tahdostaan.
Neither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.
Käytännön kokemus ja laskelmat osoittavat, etteivät ihmiset yhtäkkiä halua joukoittain muuttaa maasta.
If your company is using a POP3 or IMAP4 e-mail service, you can migrate your mailbox content to Exchange Online.
Jos yritys käyttää POP3- tai IMAP4-sähköpostipalvelua, voit siirtää postilaatikoiden sisällön Exchange Online -palveluun.
Your company may use the Migration Tools to migrate mailbox content from your existing e-mail environment to Exchange Online.
Organisaatio voi käyttää siirtotyökaluja, kun postilaatikoiden sisältö on tarkoitus siirtää nykyisestä sähköpostiympäristöstä Exchange Online -palveluun.
Items can also be selectively migrated based on date filters.
Kohteita voi siirtää myös valikoivasti päivämääräsuodatinten perusteella.
to migrate (также: to dribble, to filter, to flow, to pour)
volume_up
valua [valun|valunut] {глаг.}
to migrate
to migrate (также: to divagate, to travel, to wander)
Nairobi National Park is not fenced in the south widely, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely.
Nairobin kansallispuistoa ei ole eteläosissa aidattu laajalti, mistä syystä villieläimet, kuten seeprat, vaeltavat vapaasti pois puistosta.
As we know, this situation is the result of the decline in the number of glass eels migrating from marine waters to inland waters.
Kuten tiedämme, tilanne johtuu siitä, että meristä sisävesiin vaeltavat lasiankeriaat ovat vähentyneet.

английские примеры использования для "to migrate"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishBased on your selection criteria, select the mailboxes to migrate in this batch.
Valitse tässä erässä siirrettävät postilaatikot valintakriteeriesi perusteella.
EnglishDon’t activate user accounts until you are ready to migrate their mailbox content.
Aktivoi käyttäjätilit vasta, kun niiden postilaatikoiden sisältö on valmis siirrettäväksi.
EnglishMailbox size will affect how long it takes to migrate your mailbox content.
Postilaatikon koko vaikuttaa siihen, kuinka kauan postilaatikon sisällön siirtäminen kestää.
EnglishMigrate email and contacts from Windows Live Mail to Outlook.com
Sähköpostien ja yhteystietojen siirtäminen Windows Live Mailista Outlook.comiin
EnglishThere are over 900 000 gypsies in Romania and Bulgaria, many of whom would like to migrate.
Romaniassa ja Bulgariassa on yli 900 000 mustalaista, joista monet olisivat halukkaita muuttamaan maasta.
EnglishFor information about planning your migration, see Migrate to Microsoft Online Services.
Lisätietoja sähköpostin siirron suunnittelusta on ohjeaiheessa Siirto Microsoft Online Services -palveluihin.
EnglishThose who have prospects will not migrate, but there are many others.
Ihmiset, joilla on mahdollisuuksia, eivät lähde siirtolaisiksi, mutta heidän lisäkseen on myös monia muita.
EnglishHundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
Sadattuhannet, ehkä jopa miljoonat ihmiset muuttavat sieltä Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisiin valtioihin.
EnglishFor information about planning your migration, see Migrate to Microsoft Online Services.
Saat lisätietoja sähköpostin siirron suunnittelusta ohjeaiheesta Siirto Microsoft Online Services -palveluihin.
EnglishDetermine the number of mailboxes that you will need to migrate.
EnglishFor more information, see Migrate Exchange Mailbox Content and Migrate Internet Mailbox Content.
Lisätietoja on ohjeaiheissa Exchange-postilaatikon sisällön siirtäminen ja Internet-postilaatikon sisällön siirtäminen.
EnglishMigration is mainly economic and the pressure to migrate decreases as the prosperity of undeveloped countries improves.
Siirtolaisuus on pääasiassa taloudellista ja paineet siihen vähenevät kehitysmaiden vaurastuessa.
EnglishAlthough we lack such an agreement, people do migrate, in particular to richer countries.
Ihmiset lähtevät siirtolaisiksi erityisesti rikkaisiin maihin siitä huolimatta, että emme ole saaneet aikaan tällaista sopimusta.
EnglishIf you are a non-EU national, you can find information on the conditions to migrate to an EU country.
EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille on unioniin muuttamiseen liittyvää tietoa EU:n maahanmuuttoportaalissa English.
EnglishFor example, I hear a lot about the European migratory system – the birds that migrate into the European Union.
Olen kuullut esimerkiksi paljon Euroopan muuttojärjestelmästä – muuttolinnuista, jotka saapuvat Euroopan unioniin.
EnglishWhen you switch your e-mail system to Exchange Online, you do not migrate any mailbox content or configuration.
Kun sähköpostijärjestelmä vaihdetaan Exchange Online -palveluksi, postilaatikon sisältöä tai määrityksiä ei siirretä.
EnglishThe effect will be that ships currently registered in Greece, Cyprus and Malta will migrate to other flag countries.
Siitä seuraa, että nykyään Kreikkaan, Kyprokselle ja Maltaan rekisteröidyt alukset siirtyvät muiden maiden lipun alle.
EnglishFor more information about planning and performing an e-mail migration, see Migrate to Microsoft Online Services.
Lisätietoja sähköpostin siirron suunnittelusta ja toteuttamisesta on ohjeaiheessa Siirto Microsoft Online Services -palveluihin.
EnglishThey migrate for economic enrichment or because economic forces have removed their means of maintaining their livelihoods.
He lähtevät kotimaastaan vaurastumisen toivossa tai siksi, että talouden voimat ovat riistäneet heiltä heidän toimeentulonsa.
EnglishTo migrate mailbox content for a specific user's mailbox, you must have created a corresponding user account in Exchange Online.
Tietyn käyttäjän postilaatikon sisällön siirtäminen edellyttää, että vastaava käyttäjätili on luotu Exchange Onlinessa.

Другие слова