«loose» на финском

EN

«loose» перевод на финский

volume_up
loose {прилаг.}
volume_up
to loose {глаг.}

EN loose
volume_up
{прилагательное}

loose (также: solute)
volume_up
löyhä {прилаг.}
Illegal migration and a system of control which is too loose raise concerns in every city.
Laiton maahanmuutto ja liian löyhä valvontajärjestelmä lisäävät huolestuneisuutta jokaisessa kaupungissa.
On the other hand it is a very loose alliance of countries, in which strategic and tactical considerations do not always receive the necessary response.
Toisaalta se on erittäin löyhä yhteenliittymä, jossa strategiset, taktiset ajatukset eivät aina saa tarvittavaa vastakaikua.
In addition, the relationship between the incomes of citizens - measured, for example, as GDP per capita - has a very loose relation to the minimum wage.
Lisäksi kansalaisten tulojen välisellä suhteella - mitattuna esimerkiksi BKT:llä henkeä kohden - on hyvin löyhä yhteys minimipalkkaan.
loose (также: baggy, lax, runny, saggy)
volume_up
löysä {прилаг.}
It is an American disease that has been caused by cheap, loose money.
Se on Amerikan-tauti, jonka on aiheuttanut halpa, löysä raha.
A loose fiscal policy has proved to be ineffective and has not encouraged growth in our economies.
Löysä verotuspolitiikka on osoittautunut tehottomaksi, eikä sen avulla ole kyetty lisäämään talouskasvua.
Jokin liitäntä saattaa olla löysällä.
loose (также: free)
volume_up
irti {прилаг.}
In fact, all hell broke loose in some municipalities in my province.
Muutamissa maani kunnissa oli todellakin piru irti.
Mr President, Commissioner, every time we discuss tobacco in this Chamber all hell is let loose.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aina kun keskustelemme tupakasta täällä istuntosalissa, helvetti on irti.
loose (также: lax, sloppy, sparse)
volume_up
väljä {прилаг.}
The phrasing of our independent action is a little bit too loose.
Maininta itsenäisestä toiminnasta on hieman liian väljä.
For this reason a loose framework directive is appropriate.
Parlamentin on kuitenkin varmistettava, että autoteollisuus täyttää lupauksensa; tämän takia väljä puitedirektiivi on paikallaan.
A looser form of coordination seems to us a more suitable way.
Väljempi koordinointimuoto olisi meistä tarkoituksenmukaisempi.
loose (также: adrift)
volume_up
irrallaan {прилаг.}
This means that there will be no loose cannon or parallel work and that work will be carried out in cooperation with Europol.
Työtä ei siis pitäisi tehdä toisista irrallaan tai rinnakkain, vaan yhdessä Europolin kanssa toimien.
loose (также: careless, remiss, slack, sloppy)
volume_up
huolimaton {прилаг.}
loose (также: casual, comfortable, convivial, easy-going)
volume_up
rento {прилаг.}
loose (также: lascivious)
volume_up
epäsiveellinen {прилаг.}
loose (также: extensive)
volume_up
avara {прилаг.}
loose (также: free, separate)
volume_up
irtonainen {прилаг.}
loose (также: deft, fluid, graceful, suave)
volume_up
sulava {прилаг.}
loose
volume_up
irto- {прилаг.}
loose
volume_up
löyhätapainen {прилаг.}

Синонимы (английский) для "loose":

loose

английские примеры использования для "loose"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI really do find it irresponsible to set them loose on consumers in this way.
Minusta on oikeastaan vastuutonta päästää ne noin vain kuluttajien saataville.
EnglishIn the case of loose foodstuffs, the Member States can introduce an exemption.
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä irtonaisten elintarvikkeiden osalta poikkeuksen.
EnglishSometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Joskus verkot voivat irrota, jolloin kalat tarttuvat niihin kymmenienkin vuosien ajan.
EnglishThe French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Ranskan presidentti kysyy luonnollisesti sen jälkeen, onko heillä ruuvi löysällä.
EnglishWe have had people playing fast and loose on the whole question of the legal base.
Tietyt henkilöt ovat menetelleet vastuuttomasti oikeusperustaa koskevassa kysymyksessä.
EnglishThe spectre of the repairable society is on the loose once again in Europe.
Korjattavissa olevan yhteiskunnan haamu liikkuu jälleen ympäri Eurooppaa.
EnglishThis does not apply just to packaged products but also to loose products.
Tämä ei koske ainoastaan paketoituja tuotteita, vaan myös irtomyynnissä olevia tuotteita.
EnglishHopefully all will end up as members and the past borderlines will loose their significance.
Toivottavasti kaikki pääsevät jäseniksi ja vanhat rajaviivat menettävät merkityksensä.
EnglishLastly, I ask that the flexes and loose wires in our offices be looked it.
Lopuksi pyydän, että työhuoneissamme olevat sähköjohtimet ja irtonaiset johdot korjattaisiin.
EnglishThe European Central Bank is in danger of being cut increasingly loose from the Member States.
Euroopan keskuspankki on vaarassa irrottautua yhä enemmän jäsenvaltioista.
EnglishWe do not set up monopoly businesses and turn them loose to stand or fall.
Me emme perusta monopoliyrityksiä ja jätä niitä oman onnensa nojaan menestymään tai kaatumaan.
EnglishThe card may need one or two gentle up-and-down nudges to come loose.
Korttia pitää ehkä työntää hieman ylös- ja alaspäin, jotta se irtoaa.
EnglishIt is unacceptable that loose foodstuffs need not be labelled.
Ei voi pitää paikkaansa, ettei yksittäin pakattuja elintarvikkeita tarvitse merkitä.
EnglishI would also like to thank Commissioner Barrot for his contribution in tying up the loose ends.
Haluaisin myös kiittää komission jäsentä Barrot'ta hänen panoksestaan asian viimeistelyssä.
EnglishWe have seen too much abuse of this loose definition of "self-employed" in other areas of work.
Tätä "itsenäisen" väljää määritelmää on käytetty liian usein väärin muilla työllisyyden aloilla.
EnglishHowever, in my opinion, there are some loose ends which are not tied up by this Directive.
Mielestäni on kuitenkin olemassa joitakin epäselviä kohtia, joihin direktiivissä ei anneta ratkaisua.
EnglishWe are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Annamme rikollisten selvitä teoistaan rangaistuksetta ja pelaamme epärehellistä peliä uhrien kanssa.
EnglishThat, however, Mr President, is simply a matter of tidying up loose ends.
EnglishWe said in Parliament at the time that the loose ends should be few and short.
Sanoimme aikanaan parlamentissa, että ratkaisemattomia asioita voi olla vain vähän ja niiden on oltava vähäisiä.
EnglishAs elected politicians we clearly cannot afford to play fast and loose with children's health.
Valittuina poliitikkoina meillä ei selvästikään ole varaa suhtautua vastuuttomasti lasten terveyteen.

Другие слова

English

Кроме того, bab.la предоставляет немецко-русский словарь для дополнительного перевода.