«ironing» на финском

EN

«ironing» перевод на финский

volume_up
ironing {имя существительное}
volume_up
to iron {глаг.}
volume_up
iron {имя существительное}
volume_up
iron {прилаг.}

EN ironing
volume_up
{имя существительное}

ironing (также: stroke)
volume_up
silitys {имя существительное}
ironing
volume_up
silittäminen {имя существительное}

Синонимы (английский) для "iron":

iron

английские примеры использования для "ironing"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIroning out our differences will make an important contribution to both economies.
Välillämme vallitsevien erojen tasoittaminen edistää huomattavasti kummankin talouskasvua.
EnglishSome see it as a way of ironing out disproportions, while others see it as strengthening competitiveness.
Jotkut näkevät sen keinona epäsuhtien tasoittamiseksi, kun toiset näkevät sen kilpailun voimistajana.
EnglishI voted in favour of the report after the Committee succeeded in ironing out the accusations and misjudgments to a certain degree.
kirjallinen. - (DE) Äänestin mietinnön puolesta, kun valiokunnassa onnistuttiin jossain määrin poistamaan väärät syytökset ja virhearvioinnit.
EnglishIroning out differences in the specifications used by individual railway undertakings is an important step towards a trans-European network.
Yksi merkittävä askel kohti Euroopan laajuista rautatieverkkoa on yksittäisten rautatieyritysten soveltamien eritelmien erojen tasaaminen.
EnglishI think it is important not to caricature health and safety measures when a huge amount of work has gone into ironing out those national positions.
Mielestäni on tärkeää olla pilailematta terveys- ja turvallisuussäädösten kanssa nyt, kun valtava määrä työtä on tehty kansallisten kantojen tasoittamiseksi.
EnglishFinally, if I could thank the Commission as well, because they have had a great role to play with ironing out some of the creases and the difficulties that have been faced in this whole process.
Lopuksi haluaisin kiittää myös komissiota, koska sillä on ollut tärkeä rooli niiden ryppyjen ja ongelmien oikomisessa, joita olemme kohdanneet tässä koko prosessissa.