«interior» на финском

EN

«interior» перевод на финский

volume_up
interior {имя существительное}
volume_up
interior {прилаг.}

EN interior
volume_up
{имя существительное}

interior
volume_up
sisus {имя существительное}
interior (также: hinterland, midland)
volume_up
sisämaa {имя существительное}
But certainly it is essential to open up the interior of the country and make roads safe from landmines so that economic life and the resettlement of people can take place.
On tietenkin ensiarvoisen tärkeää saada sisämaa avautumaan ja raivata tiet maamiinoista, jotta elinkeinoelämä ja uudelleenasuttaminen tulevat mahdollisiksi.
interior
volume_up
sisätila {имя существительное}
interior
volume_up
sisäpuoli {имя существительное}
Your shape will be just an outline, with a transparent interior.
Kuvio on pelkkä ääriviiva, jonka sisäpuoli on läpinäkyvä.

Синонимы (английский) для "interior":

interior

английские примеры использования для "interior"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishUnfortunately, this proposal was not taken up by the European interior ministers.
Valitettavasti Euroopan valtioiden sisäministerit eivät hyväksyneet ehdotusta.
EnglishThe new Minister of Interior is taking measures to combat corruption and crime.
Uusi sisäministeri toteuttaa toimia korruption ja rikollisuuden torjumiseksi.
EnglishMinistry of Interior - Civil Registry and Migration Department Chilonos Str.
Ministry of Interior - Civil Registry and Migration Department Chilonos Str.
EnglishMinisterul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
EnglishWe prefer the acting chairman of the Council of Interior Ministers.
Haluamme mieluummin, että tehtävää hoitaa sisäministerien neuvoston puheenjohtaja.
EnglishThe support ratings for the prime minister and interior minister are 56% and 60% respectively.
Pääministeriä kannattaa 56 prosenttia kansasta ja sisäministeriä 60 prosenttia.
Englishand in Seville you have had to give the Interior Ministers homework with deadlines.
...ja teidän on Sevillassa täytynyt asettaa aikatauluihin sidottuja tehtäviä sisäministereille.
EnglishWe call upon the Ministers of the Interior and of Justice to act with speed.
Vaadimme oikeus- ja sisäministereiltäkin nyt ripeää toimintaa!
EnglishIs it proportionate and fair that the proceedings are filtered by the Ministry of the Interior?
Onko oikeasuhteista ja kohtuullista, että sisäministeriö suodattaa oikeudenkäyntitiedot?
EnglishUnfortunately, I was unable to convince the French Interior Minister.
Valitettavasti en onnistunut vakuuttamaan Ranskan sisäministeriötä.
EnglishAnd the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
Ideana oli mennä sisään laivaan, ja tehdä sisätilan kuvaus, jollaista ei ollut aiemmin tehty.
EnglishThe region extends over 47 000 square kilometres and the whole of the interior is becoming depopulated.
Alueen pinta-ala on 47 000 neliökilometriä, ja koko sisäosa on autioitumassa.
EnglishNext week the Council of Interior Ministers will probably approve a new timetable for SIS II.
Ensi viikolla sisäministerineuvosto hyväksyy mahdollisesti uuden aikataulun SIS II:ta varten.
EnglishCongo started out as a colonial mining project in the poorly accessible interior of Africa.
Kongossa oli aluksi siirtomaakauden aikainen kaivostyöhanke vaikeapääsyisessä Afrikan sisäosassa.
EnglishMinistry of the Interior Post adress PO Box 26 FI-00023 Government
Ministry of the Interior Post adress PO Box 26 FI-00023 Government
EnglishIt is usually the interior ministries that control the young people entering the country.
Etenkin sisäministeriöt haluavat valvoa maahantulevia nuoria.
EnglishHe was also banned to the interior, to his place of origin.
Hänet karkotettiin myös kerran sisämaahan ja kerran myös kotipaikalleen.
EnglishIn relation to the strategy for the interior market, I was very glad that Amendment No 1 was carried.
Sisämarkkinoiden strategian osalta olin erittäin iloinen, että tarkistus 1 hyväksyttiin.
EnglishMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministry of the Interior and Administration ul.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministry of the Interior and Administration Ul.
EnglishMany jobs in the interior are disappearing and local authority finances are extremely stretched.
Monet työpaikat sisämaassa häviävät, ja kuntien talouteen kohdistuva rasitus on erittäin kova.