«hot» на финском

EN

«hot» перевод на финский

volume_up
hot {прилаг.}

EN hot
volume_up
{прилагательное}

1. общее

hot (также: fervent)
volume_up
kuuma {прилаг.}
But that frozen conflict is now in danger of becoming a hot conflict.
Tästä jähmettyneestä konfliktista on nyt kuitenkin vaarassa tulla kuuma konflikti.
This morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
Tänä aamuna eräs eläkeläinen soitti minulle Liguriasta ja sanoi: "On hyvin kuuma.
It is a hot topic, because it has provoked passionate reactions.
Se on kuuma aihe, sillä se on synnyttänyt kiihkeitä reaktioita.
hot (также: mellow, warm)
volume_up
lämmin {прилаг.}
Unlike Mr Cunha I cannot offer him a remedy for a speedy recovery, but a hot Irish whiskey is not bad for the flu either.
Toisin kuin jäsen Cunhalla, minulla ei ole tarjota hänelle mitään pikalääkettä, mutta ei lämmin irlantilainen viskipaukkukaan flunssalle pahaa tee.
We have to recognise that, particularly when the weather gets as hot as it did this week, colleagues' health is under a great deal of stress.
Meidän on myönnettävä, että etenkin kun sää on yhtä lämmin kuin se on tällä viikolla ollut, kollegojen terveydentila on todellisella koetuksella.
. – Mr President, the hot summer weather all over Europe saw bathing sites visited by tourists and by local people who enjoy the pleasures of bathing in clean water.
. – Arvoisa puhemies, koko Euroopassa lämmin kesä houkutteli uimarannoille niin matkailijoita kuin paikallisia asukkaitakin nauttimaan uimisesta puhtaassa vedessä.
hot (также: ardent, eager, fervent, fervid)
volume_up
kiihkeä {прилаг.}
hot (также: fervent, fiery, passionate, torrid)
volume_up
tulinen {прилаг.}
hot (также: explosive, fiery, flaming, heated)
volume_up
kiivas {прилаг.}
hot (также: radioactive)
volume_up
radioaktiivinen {прилаг.}
It has a core, and it has a heat exchanger from the hot salt, the radioactive salt, to a cold salt which isn't radioactive.
Sillä on ydin, ja siinä on lämminvaihdin kuumasta suolasta, radioaktiivisesta suolasta, kylmään suolaan, joka ei ole radioaktiivista.
hot
volume_up
tuore {прилаг.} (esim. uutisista)
hot
volume_up
ajankohtainen {прилаг.} (esim. uutisista)
Mr President, today we are discussing the protection of the Arctic, which is a very hot topic - not only in the European Union.
(EN) Arvoisa puhemies, tänään keskustelemme arktisen alueen suojelusta, mikä on todella ajankohtainen aihe - eikä vain Euroopan unionissa.
(BG) Madam President, ladies and gentlemen, I would like to focus slightly more on one of the hot topics which will be debated tomorrow, namely, the situation in Libya.
(BG) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin keskittyä hieman enemmän yhteen ajankohtaiseen aiheeseen, josta keskustellaan huomenna, eli Libyan tilanteeseen.
hot
volume_up
hankala {прилаг.} (tilanne ym.)
Being on that committee, however, you will know that this was a very hot topic in negotiations between Norway and some Member States.
Koska olette mukana alan valiokunnassa, te kuitenkin varmasti tiedätte, että tämä on hyvin hankala aihe Norjan ja eräiden jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa.
hot
volume_up
pulmallinen {прилаг.} (tilanne ym.)
hot
volume_up
kiperä {прилаг.} (tilanne ym.)

2. пищевая промышленность

hot
volume_up
vahvasti maustettu {прилаг.}

3. разговорный

hot
volume_up
nyysitty {прилаг.}
hot (также: wanted)
volume_up
etsintäkuulutettu {прилаг.}
hot
volume_up
seksikäs {прилаг.} [разговор.]

4. электроника

hot (также: live)
volume_up
jännitteinen {прилаг.}

Синонимы (английский) для "hot":

hot

английские примеры использования для "hot"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Ilman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta.
EnglishI would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition.
Olisi ollut parempi, että siinä ei olisi ollut niin paljon tyhjää puhetta ja toistoja.
EnglishWithout a high price policy, energy saving measures will just be so much hot air.
Ilman korkeaa hinnoittelua ajavaa politiikkaa jäävät säästötoimenpiteet tyhjän päälle.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Kuumasta ilmasta on tullut päivän sana niin Puolassa kuin myös Ruotsissa.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Pelastajamme on tekninen innovointi eikä kuumalla ilmalla käytävä kauppa.
EnglishBut all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Minusta kuitenkin tuntuu, että me jollakin tavalla yritämme miellyttää kaikkia.
EnglishIf those rules are not changed, speaking of Africa is no more than hot air!
Ellei sääntöjä muuteta, Afrikan kohdalla puheet ovat vain turhia lupauksia.
EnglishIn summers, Romania has increasingly dealt with periods of hot weather, floods and storms.
Kesäisin Romania kärsii entistä enemmän helteen, tulvien ja myrskyjen kausista.
EnglishEveryone survived that with great composure too - after all, it was very hot!
Kaikki selviytyivät myös siitä tyynesti - silloin olikin hyvin lämmintä!
EnglishHot summers are coming and we should save the lives of city dwellers.
Tulevaisuudessa kesät ovat kuumia, ja kaupunkiasukkaiden henkeä on varjeltava.
EnglishIn recent years, Romania, for instance, has been affected by drought, floods and hot weather.
Viime vuosina esimerkiksi Romaniaa ovat vaivanneet kuivuus, tulvat ja helteet.
EnglishWe are not the ones in the hot seat when it comes to taking initiatives.
Me emme kuulu niihin, jotka voivat tehdä aloitteita johtavassa asemassa.
EnglishBack home we also have hot water, but at least it is good to have some water.
Meillä kotona tulee kyllä myös lämmintä vettä, mutta parempi on, että tulee edes jotain vettä.
English1:47 ♫ They say cheap objectification isn’t witty -- it’s hot! ♫
1:47 ♫ He sanovat, ettei seksiobjektina pitäminen ole henkevää -- se on hottia! ♫
EnglishThe acceptance of the euro is currently a hot topic in Slovakia.
Euron käyttöönotto on Slovakiassa tällä hetkellä vilkkaan keskustelun kohteena.
EnglishHowever, it is money which drives the markets, not hot air, and he needs to recognise that fact.
Hänen on kuitenkin myönnettävä, että markkinoita ohjaa raha eivätkä suuret puheet.
EnglishSimilarly, many other issues concerning public safety is a hot topic on the Internet.
Lisäksi monet muut julkista turvallisuutta koskevat ongelmat ovat polttava aihe Internetissä.
EnglishMadam President, some time ago we had a hot debate about investment banks.
(EN) Arvoisa puhemies, kävimme jonkin aikaa sitten kiihkeän keskustelun investointipankeista.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Tämä tarkoittaa, että vaikea kysymys on: pääsemmekö yksimielisyyteen pitkän ajanjakson strategiasta.
EnglishCome on, let' s go and eat some delicious hot dogs!'
Minulla on nälkä, mennään ostamaan noita ihanan tuoksuisia hot dogeja!".