«hostility» на финском

EN

«hostility» перевод на финский

volume_up
hostility {имя существительное}

EN hostility
volume_up
{имя существительное}

hostility (также: aggression, animosity, antagonism, enmity)
volume_up
vihamielisyys {имя существительное}
Hostility towards foreigners is also becoming increasingly widespread.
Myös ulkomaalaisiin kohdistuva vihamielisyys lisääntyy kovaa vauhtia.
Yhteisöjen välinen vihamielisyys on laajalle levinnyttä.
1:37 Okay, now why then is this curious reluctance and curious hostility to consciousness?
1:37 Mistä tämä kummallinen vastenmielisyys ja kummallinen vihamielisyys johtuu?

Синонимы (английский) для "hostility":

hostility

английские примеры использования для "hostility"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishPrecisely these feelings of hostility ensured that Mugabe could stay in power.
Presidentti Mugabe on onnistunut pysymään vallassa juuri tällaisen vihamielisyyden ansiosta.
EnglishThese are seen as acts of hostility that only result in people rallying round Mr Putin.
Nämä tulkitaan vihamielisyyden osoituksiksi, ja ne saavat vain ihmiset kannattamaan Putinia.
EnglishYou will allow me in turn to speak of my absolute hostility to the death penalty and also to torture.
Haluaisin sanoa, että vastustan ehdottomasti kuolemanrangaistusta ja kidutusta.
EnglishA climate of intolerance and hostility is emerging in Europe.
Euroopassa on kehittymässä suvaitsemattomuuden ja vihamielisyyden ilmapiiri.
EnglishThis industry does not deserve the environmentalist hostility which is often heaped upon it.
Tämä toimiala ei ansaitse sitä luonnonsuojelijoiden vihamielisyyttä, joka siihen usein kohdistuu.
EnglishHowever, no religion or culture should be regarded with hostility under any circumstances.
Mihinkään uskontoon tai kulttuuriin ei kuitenkaan pitäisi suhtautua vihamielisesti missään oloissa.
EnglishCommissioner, today I have to accuse you of hostility to industry.
Arvoisa komission jäsen, minun on moitittava teitä tänään vihamielisyydestä teollisuutta kohtaan.
EnglishNobody could complain of violation of their rights or government hostility.
Kukaan ei voi valittaa, että hänen oikeuksiaan olisi rikottu tai että hallitus olisi toiminut vihamielisesti.
EnglishAny suggestion that we might be using the Financial Regulation should not raise hostility.
Ehdotuksen, jonka mukaan saattaisimme käyttää varainhoitoasetusta, ei pitäisi aiheuttaa vihamielisyyttä.
EnglishI should like to add two further points that explain my group's hostility to the report.
Haluaisin tehdä kaksi lisähuomiota, jotka selittävät ryhmäni mietintöä kohtaan tunteman vastenmielisyyden.
EnglishThis position is not one of hostility towards the United States.
Tämä ei tarkoita vihamielistä suhtautumista Yhdysvaltoihin.
EnglishOf how many incidents of hostility is the outside world unaware?
Kuinka monesta vihanpurkauksesta ulkomaailma on tietämätön?
EnglishThis is just one of the reasons for the growing hostility to the European Union among its citizens.
Tämä on vain yksi syistä, miksi kansalaiset suhtautuvat koko ajan vihamielisemmin Euroopan unioniin.
EnglishThat just leads to hostility and ultimately to conflict.
EnglishChange must come slowly, so as not to arouse hostility to our own culture and expectations.
Muutoksen on tapahduttava hitaasti, jotta emme herätä vihamielisyyttä omaa kulttuuriamme ja odotuksiamme kohtaan.
EnglishIgnorance, stereotypes and hostility on both sides hinder a productive partnership with prospects.
Tietämättömyys, stereotypiat ja keskinäinen vihanpito estävät tuloksekkaan kumppanuuden, jolla on tulevaisuutta.
EnglishThe line taken by the Greens and others, again and again, exemplifies their hostility to small businesses.
Vihreiden ja muiden omaksuma kanta on jälleen uusi osoitus niiden vihamielisyydestä pieniä yrityksiä kohtaan.
EnglishSubject: Fundamentalist hostility to women in Saudi Arabia The laws currently in force in Saudi Arabia discriminate against women.
Aihe: Saudi-Arabian naisvastainen fundamentalismi Saudi-Arabian nykyiset lait syrjivät naisia.
EnglishHistorically, the Roma have been the target of discrimination and hostility from the majority populations of the Member States.
Historian aikana jäsenvaltioiden valtaväestö on syrjinyt romaneja ja suhtautunut heihin vihamielisesti.
EnglishThere is a deep-seated instinctive hostility to any kind of directive coming from Brussels for the fishermen.
He suhtautuvat vaistomaisesti hyvin vihamielisesti kaikenlaisiin Brysselistä tuleviin, kalastajia koskeviin direktiiveihin.