«heated» на финском

EN

«heated» перевод на финский

volume_up
heated {прилаг.}
volume_up
to heat {глаг.}
volume_up
heat {имя существительное}

EN heated
volume_up
{прилагательное}

heated (также: explosive, fiery, flaming, hot)
volume_up
kiivas {прилаг.}
The issue would cause a heated debate even in Parliament.
Asiasta syntyisi kiivas keskustelu jopa parlamentissa.
Kiivas keskustelu osoittaa, että jotain on tekeillä.
Last week's events, however, saw an unfortunate and heated debate on the financial situation of the European Union.
Viime viikolla Euroopan unionin rahoitustilanteesta käytiin ikävä ja kiivas keskustelu.
heated (также: ardent, eager, fervent, fervid)
volume_up
kiihkeä {прилаг.}
The Commission protested violently, and a long and heated debate was held in the Committee on Agriculture.
Komissio ilmoitti jyrkän vastalauseensa, ja maatalouden valiokunnassa käytiin pitkällinen ja kiihkeä keskustelu.
A heated debate ensued on the second question, however, regarding whether or not changes should be made to quota levels.
Kiihkeä keskustelu syntyi sen sijaan toisesta kysymyksestä eli siitä, pitäisikö kiintiöitä muuttaa vai ei.
It is to be hoped that the heated dispute we are witnessing and involved in will not cause a permanent rift in this House.
Toivotaan, ettei tämä kiihkeä keskustelu, jota nyt todistamme ja jossa olemme mukana, luo pysyvää jakoa tähän parlamenttiin.
heated
volume_up
lämmitetty {прилаг.}

Синонимы (английский) для "heated":

heated
heat

английские примеры использования для "heated"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt is no surprise that the most heated debates were on the question of the budget.
Ei ole mikään yllätys, että kiivaimmat keskustelut käytiin juuri rahoituksesta.
EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Muistan Puolassa käydyn kiihkeän keskustelun ennen lokakuun 2007 parlamenttivaaleja.
EnglishThere was, to some extent, a heated debate between us and the budget experts.
Kävimme jossain määrin kiivaan keskustelun talousarvioasiantuntijoiden kanssa.
EnglishAnother issue that has been the subject of heated debate is functional separation.
Toinen kiivaan keskustelun aiheena ollut aihe on toimintojen eriyttäminen.
EnglishThere has been heated discussion over salt in bread, French cheese and similar things.
On keskusteltu suolasta leivässä, ranskalaisessa juustossa ja vastaavissa asioissa.
EnglishThis has generated heated debate between the industrial world and the administration.
Se on aiheuttanut kiivasta keskustelua teollisuusmaailman ja hallintoelinten välillä.
EnglishFor example, there are around 190 million buildings in the EU that need to be heated.
EU:ssa on esimerkiksi noin 190 miljoonaa rakennusta, joita on lämmitettävä.
EnglishThe other issues related to the three main areas have been the subject of heated debate.
Kolmeen pääkysymykseen liittyvät muut aiheet ovat olleet vilkkaan keskustelun kohteena.
English   Mr President, there is one fundamental reason why this debate becomes heated at times.
   Arvoisa puhemies, tämä keskustelu käy aika ajoin kiihkeäksi yhdestä perustavasta syystä.
EnglishMr President, I don't think that what I have to say will produce such a heated reaction.
Arvoisa puhemies, en ajatellutkaan, että esitykseni aiheuttaisivat näin suuria tunnekuohuja.
English(RO) The subject of colour coding seems to be the most heated point of discussion in today's debate.
(RO) Värikoodijärjestelmä näyttää olevan kuumin aihe tämän päivän keskustelussa.
EnglishIt is heated because it has to answer two important questions.
Keskustelu on kiihkeää, koska siinä etsitään vastausta kahteen tärkeään kysymykseen.
EnglishSomeone said that they did not understand why this debate was so heated.
Joku sanoi, että on vaikea ymmärtää tämän keskustelun kiihkeyttä.
EnglishIn some cases we have had heated arguments and have gone into very great detail.
Joissakin tapauksissa meillä on ollut kovia kiistoja ja olemme menneet todella syvälle yksityiskohtiin.
EnglishPerhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Ehkä iltakeskustelujemme pitäisi olla kiihkeämpiä, jotta ilmapiiri lämpenisi.
EnglishThe negotiations surrounding the report have, at times, been more heated than I would have liked.
Mietintöä koskevat neuvottelut ovat toisinaan olleet kiihkeämpiä kuin olisin toivonut.
EnglishNo doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
Meillä on tänä syksynä epäilemättä ajoittain kiihkeitä keskusteluja.
EnglishSo far, it has been a very heated debate in the Council.
Tähän mennessä asian tiimoilta on käyty hyvin kiivasta keskustelua neuvostossa.
EnglishNo doubt you have had heated discussions in the Commission.
Ei epäilystäkään, ettei komissio olisi käynyt kiivaita keskusteluja asiasta.
EnglishThere have been heated discussions not only between the groups, but also within them.
Kiistojen värittämää keskustelua ei käyty vain poliittisten ryhmien välillä vaan myös niiden sisällä.