«forest policy» на финском

EN

«forest policy» перевод на финский

volume_up
forest policy {имя существительное}

EN forest policy
volume_up
{имя существительное}

forest policy
volume_up
metsäpolitiikka {имя существительное}

варианты переводов в англо-финском словаре

forest имя существительное
Finnish
to forest глагол
policy имя существительное

английские примеры использования для "forest policy"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhat happened to EU central monitoring as regards the implementation of forest fire prevention policy?
Mitä tapahtui EU:n keskitetylle valvonnalle metsäpalojen ennaltaehkäisyä koskevan politiikan täytäntöönpanon alalla?
EnglishBy adopting this report, however, we have stressed the need for a stronger commitment to environmental protection in forest policy.
Hyväksymällä tämän mietinnön olemme kuitenkin korostaneet tarvetta sitoutua metsäpolitiikassa lujemmin ympäristönsuojeluun.
EnglishI myself would also like to stress how important forest policy and forests are, as forests are carbon sinks which absorb carbon dioxide.
Haluan omasta puolestani korostaa myös metsäpolitiikan ja metsien merkitystä, koska metsät ovat hiilinieluja, jotka sitovat hiilidioksidia.
EnglishSome people wonder why we do not propose to implement a common forest policy similar to the common agricultural policy, but just a strategy.
Jotkut ihmiset ihmettelevät, miksi emme ehdota yhteisen maatalouspolitiikan kaltaisen yhteisen metsäpolitiikan täytäntöönpanoa, mutta vain strategian muodossa.
EnglishThe main responsibility for forest policy lies with the Member States, and actions at Community level will continue to be based on the principle of subsidiarity.
Päävastuu metsäpolitiikasta on jäsenvaltioilla, ja yhteisön tasolla toteutettavat toimet perustuvat jatkossakin toissijaisuusperiaatteeseen.
EnglishWe must also look into forest policy in order to ensure that it takes greater account of the climatic characteristics of the west of the Peninsula.
Meidän on tarkasteltava myös metsätalouspolitiikkaa, jotta voimme varmistaa, että siinä otetaan paremmin huomioon Iberian niemimaan länsiosien ilmastolliset erityispiirteet.
EnglishWe have been talking about diversity of forests throughout the whole of the European Union and we therefore believe that we must create a common forest policy for the whole of Europe.
Olemme puhuneet metsien monimuotoisuudesta eri puolilla Euroopan unionia ja siksi katsommekin, että meidän on luotava koko Euroopalle yhteinen metsäalan politiikka.
EnglishThe change in the socio-economic structures of rural areas seems to be the most fundamental one, but also the lack of success of European forest and rural development policy.
Maaseudun yhteiskunnallisen ja taloudellisen rakenteen muutokset näyttävät olevan perimmäisenä syynä, mutta myös Euroopan metsien ja maaseudun kehittämispolitiikka on ollut tehotonta.
EnglishUnfortunately, we cannot prevent pollution by means of forest policy but only by means of environmental, traffic and agricultural policy, in short through general environmental policy.
Saastumista ei valitettavasti voi estää metsäpolitiikan avulla vaan ympäristö-, kuljetus- ja maatalouspolitiikan avulla, lyhyesti sanottuna yleisen ympäristöpolitiikan avulla.