«explosive» на финском

EN

«explosive» перевод на финский

volume_up
explosive {прилаг.}

EN explosive
volume_up
{прилагательное}

explosive (также: exponential)
volume_up
räjähdysmäinen {прилаг.}
One of our greatest challenges is the explosive growth in the flow of illegal refugees.
Yksi suurista haasteistamme on laittomien pakolaisten virran räjähdysmäinen kasvu.
The explosive increase in criminal activities via the Internet requires a coordinated approach.
Rikollisen toiminnan räjähdysmäinen lisääntyminen Internetissä edellyttää koordinoitua lähestymistapaa.
He continues "The explosive growth of markets and economies makes developing such a system an imperative.
Hän jatkoi vielä, että markkinoiden ja talouksien räjähdysmäinen kasvu tekee tällaisen järjestelmän kehittämisestä välttämättömän.
explosive (также: incendiary, inflammable)
volume_up
tulenarka {прилаг.}
Europe can no longer tolerate such an explosive situation, rooted more in ethnic than geopolitical considerations, continuing to develop on its doorstep.
Eurooppa ei voi enää sallia sitä, että sen rajoilla kytee yhä näin tulenarka tilanne, jolle ovat ominaisempia - kuten aiemmin sanoin - etniset syyt kuin geopoliittiset näkökohdat.
explosive (также: fiery, flaming, heated, hot)
volume_up
kiivas {прилаг.}
explosive (также: ticklish)
volume_up
arkaluontoinen {прилаг.}
explosive
explosive
volume_up
räjähdys- {прилаг.}

Синонимы (английский) для "explosive":

explosive
English

английские примеры использования для "explosive"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe explosive situation in Ukraine makes this report very much one of its time.
Ukrainan räjähdysaltis tilanne tekee mietinnön vielä erityisen ajankohtaiseksi.
EnglishMr President, we are facing a problem which is very likely to become explosive.
Arvoisa puhemies, vastassamme on ongelma, joka voi monellakin tapaa räjähtää käsiin.
EnglishRegrettably, children are the main victims of this type of explosive material.
Tämänkaltaisten räjähdysaineiden uhreiksi joutuvat valitettavasti useimmiten lapset.
EnglishJust think of the explosive centres of crisis formed by Abkhazia and Nagorny-Karabakh.
Ajatelkaa vaikka Abhasian ja Vuoristo-Karabahin räjähdysalttiita kriisipesäkkeitä.
EnglishThere is plenty of explosive material in all three of them and they are interconnected.
Kaikissa kolmessa on räjähdysherkkiä aineksia ja kaikki kolme liittyvät toisiinsa.
EnglishFor the Commission, of course, all this does not represent an 'explosive' change.
Komission mielestä mitkään näistä muutoksista eivät ole "järisyttäviä" .
EnglishMadam President, Commissioner, the situation in Albania is highly explosive.
Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, Albanian tilanne on äärimmäisen räjähdysaltis.
EnglishThey do not need to use complicated explosive devices: they just need a matchbox.
Heidän ei tarvitse käyttää monimutkaisia räjähteitä: he tarvitsevat vain tulitikkulaatikon.
EnglishWe have lived through the explosive consequences of the breakdown of the social fabric.
Olemme saaneet kokea yhteiskuntarakenteen murtumisen traagiset seuraukset.
EnglishThe over-supply of arms makes the dispute on the island all the more explosive.
Aseistautuneisuus tekee riidasta saarella erityisen räjähdysalttiin.
EnglishThe Commission has also taken action in response to the problems caused by explosive ordnance.
Komissio on myös toteuttanut toimia vastatakseen pommien aiheuttamiin ongelmiin.
EnglishThe 1973 and 1981 oil crises were explosive events that spread fear around the world.
Vuosien 1973 ja 1981 öljykriisit olivat räjähdyksiä, jotka levittivät pelkoa yli maailman.
EnglishIs it a warning concerning my ex-partner who can be rather explosive?
Onko se varoitus entisestä kumppanistani, joka voi olla melko " räjähtävää" tyyppiä.
EnglishThe explosive device is not immediately apparent and no details of the incident are known.
Valitettavasti myöskään asetta ei löydetä eikä tapahtumain kulkua tunneta.
EnglishThis problem, together with trafficking, has reached explosive dimensions.
Tämä ilmiö on yhdessä naiskaupan kanssa lisääntynyt räjähdysmäisesti.
EnglishThe combination of extreme ideology and hunger is undoubtedly explosive.
Äärimmäisen ideologian ja nälän yhdistelmä on kiistatta räjähdysaltis.
EnglishI would ask the Council to continue to address this explosive situation.
Pyytäisin neuvostoa jatkossakin kiinnittämään huomiota tähän räjähdysalttiiseen tilanteeseen.
EnglishProtection of workers from the risks of explosive atmospheres
Työntekijöiden suojelu räjähdyskelpoisten ilma-seosten aiheuttamilta riskeiltä
EnglishThere is good cause for the Balkans to be regarded as one of the most explosive points on the planet.
Tämä on hyvä syy pitää Balkania yhtenä planeetan räjähdysherkimmistä kohteista.
EnglishOnly a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
Alkeellisen ydinaseen valmistamiseen tarvitaan vain muutama kilo erotettua plutoniumia.