«enterprise» на финском

EN

«enterprise» перевод на финский

volume_up
enterprise {имя существительное}
volume_up
enterprise {прилаг.}
FI

EN enterprise
volume_up
{имя существительное}

enterprise (также: attempt, business, effort, establishment)
volume_up
yritys {имя существительное}
Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) (
Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelma (MEETS) (
Enterprise Finland has a search facility for company administrative services and forms.
YritysSuomessa on hakutoiminto yritysten asiointipalveluille ja lomakkeille.
An eTool for compiling a business plan is available on the website of Enterprise Finland.
YritysSuomi-verkkosivustolla on sähköinen työkalu liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
enterprise (также: project, undertaking)
volume_up
hanke {имя существительное}
Joka tapauksessa kyseessä on pitkän aikavälin hanke.
It seems to be more suited to larger-scale enterprises.
Hanke näyttää sopivan paremmin suurille yrityksille.
Does the reconstruction have to remain in the hands of the Americans with a supporting role for the UN or will it be a truly international enterprise?
Onko Yhdysvaltojen otettava vastuu jälleenrakennuksesta, jota YK tukee, vai tuleeko siitä tosiasiassa kansainvälinen hanke?

Синонимы (английский) для "enterprise":

enterprise

английские примеры использования для "enterprise"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Sen sijaan meidän on tuettava Intian pyrkimyksiä tässä tärkeässä hankkeessa.
EnglishWe need to support female enterprise, and not just with regard to jobs for women.
Tarvitaan naisten yrittämisen tukemista - ei ainoastaan työpaikkoja naisille.
EnglishThere are those who say that the enterprise will cost a great deal of money.
Siihen monet sanovat, että se kaikki maksaa luonnollisesti paljon. Se on totta.
EnglishIt threatens the success of the whole enterprise, notably that of the CAP.
Se uhkaa koko hankkeen ja erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan onnistumista.
EnglishNote: The Windows 7 Enterprise upgrade license is not available to trial users.
Huomautus: Windows 7 Enterprisen päivityslisenssi ei kuulu kokeiluversioon.
EnglishThe United Kingdom contributed disproportionately to the success of this enterprise.
Yhdistynyt kuningaskunta auttoi tämän yrityksen onnistumisessa suhteettoman paljon.
EnglishIt harms enterprise, it increases prices for consumers and it ignores common sense.
Se haittaa yrittämistä, nostaa kuluttajahintoja ja sivuuttaa terveen järjen.
EnglishThis is still lacking, and that is detracting from the coherence of enterprise policy.
Tätä ei ole vielä toteutettu, ja se haittaa yrityspolitiikan johdonmukaisuutta.
EnglishHow, I would like to know, is the spirit of enterprise in farming to be kept up?
Kysynkin, miten säilytetään maatalouselinkeinossa yrittämisen motivaatio?
EnglishCan these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
Voidaanko näitä työhön sidottuja toimia tukea samanaikaisesti kuin yritystä?
EnglishSo what lessons have you learned, Mr Prodi, other than that enterprise is important?
Mitkä läksyt te olette oppinut, puheenjohtaja Prodi, paitsi että talous on tärkeää?
EnglishThe tax laws of many Member States are inimical to enterprise and employment.
Monen jäsenvaltion verolait estävät yritysten ja työllisyyden kehittymistä.
EnglishIssues of the enterprise’s location and the security of jobs are also involved.
Lisäksi niihin liittyy kysymyksiä yhtiön sijainnista ja työsuhdeturvasta.
EnglishThe following features are available only in Windows 8 Pro and Windows 8 Enterprise:
Seuraavat toiminnot ovat saatavilla vain Windows 8 Prossa ja Windows 8 Enterprisessä:
EnglishIn the case of the Herald of Free Enterprise the ship sank in twenty-two minutes.
Matkustajalautta Herald of Free Enterprise upposi kahdessakymmenessäkahdessa minuutissa.
EnglishIt would be a colossal enterprise to set up when the problem, in reality, lies elsewhere.
Se on jättiläismäinen rakennuskohde, kun ongelmat ovat varsinaisesti toisaalla.
EnglishThe curbing of the freedom of enterprise should not go further than strictly necessary.
Yrittäjien vapauden rajoittamisessa ei pidä mennä pitemmälle kuin on välttämätöntä.
EnglishWe are calling NATO bombardments a humanitarian enterprise and a mission of peace.
Siunaammme NATOn pommitukset humaaniksi toiminnaksi ja rauhantehtäväksi.
EnglishWindows BitLocker is only included in Windows 7 Enterprise and Windows 7 Ultimate.
Windows BitLocker sisältyy vain Windows 7 Enterprise- ja Windows 7 Ultimate -versioihin.
EnglishMr Watts spoke of the problems of ten years ago on the Herald of Free Enterprise .
Watts puhui Herald of Free Enterprisea koskevista kymmenen vuoden takaisista ongelmista.