«dump» на финском

EN

«dump» перевод на финский

volume_up
dump {имя существительное}
volume_up
to dump {глаг.}

EN dump
volume_up
{имя существительное}

1. общее

dump (также: dumpsite, landfill, garbage dump)
volume_up
kaatopaikka {имя существительное}
A few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
Muutama viikko sitten puskutraktorit alkoivat kaivaa alueella, ja paikalle on tarkoitus rakentaa kunnallinen kaatopaikka.
The Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.
Niger Deltasta, jonka kasvisto ja eläimistö olivat joskus maailman kauneimmat, on tullut todellinen kaatopaikka.
For example, in Poland, in Lower Silesia, we have the largest liquid waste dump in Europe, which was established in the 1970s.
Esimerkiksi Puolassa, Ala-Sleesiassa on Euroopan suurin nestemäisten jätteiden kaatopaikka, joka on perustettu 1970-luvulla.

2. разговорный

dump (также: hole)
volume_up
murju {имя существительное} [разговор.]
dump
volume_up
mörskä {имя существительное} [разговор.]

Синонимы (английский) для "dump":

dump

английские примеры использования для "dump"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishBut, having devastated Mauritanian waters, the Commission now wants to dump its deal.
Tuhottuaan Mauritanian vedet komissio haluaa nyt päästä eroon sopimuksestaan.
EnglishIt is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
On aika haudata nikkelikadmium ja aika äänestää tarkistuksen 54 puolesta.
EnglishWe dump waste and we incinerate it, neither of which is good for the environment.
Varastoimme jätteitä ja poltamme niitä. Kummastakaan ei ole ympäristölle välitöntä hyötyä.
EnglishWe dump produce on their agricultural markets and cause hunger.
Harjoitamme polkumyyntiä heidän maanviljelysmarkkinoillaan ja aiheutamme nälkää.
EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
Kaikki maksavat siitä riippumatta, heittävätkö he jätteitä mereen vai toimittavatko ne satamaan.
EnglishShould an Ignalina nuclear power station price-dump on the European market?
Polkeekoko Ignalinan atomivoimala hintoja Euroopan markkinoilla?
EnglishYet this year, within the EU, we will dump EUR 50 million worth of dead cod back into the sea.
Kuitenkin me laskemme EU:ssa 50 miljoonan euron edestä kuollutta turskaa takaisin mereen.
EnglishBut then Ukraine must not become the atomic dump of Europe!
Silloin Ukrainasta ei tosin saa tulla Euroopan ydinjätteiden upotuspaikkaa.
EnglishAll this simply fuels the race to dump corporate tax.
Kaikki tämä vain kiihdyttää kilpajuoksua yritysverotuksen dumppaukseen.
EnglishAfter all, every year, we dump millions of tonnes of toxic electrical and electronic waste on them.
Kaadamme joka vuosi miljoonia tonneja myrkyllistä sähkö- ja elektroniikkajätettä heidän niskaansa.
EnglishHere, I'm looking at the Hex dump of an image file, which contains an exploit.
EnglishWe do not subsidise steel, we do not dump steel. We went through terrible times to make our steel competitive.
Jouduimme kokemaan hirvittäviä aikoja saadaksemme terästeollisuutemme kilpailukykyiseksi.
EnglishIf we must dump it in Denmark, as the current rules state, it will cost a very, very great deal.
Jos meidän on upotettava ne Tanskaan, kuten voimassa olevissa säännöissä määrätään, se maksaa erittäin paljon.
EnglishMorally and ethically, we cannot dump those eggs.
Moraali ja etiikka estävät meitä heittämästä pois noita munia.
EnglishOf course we must, but how do we encourage free movement if we dump the conditions in countries?
Tietysti meillä on oltava, mutta miten voimme edistää vapaata liikkuvuutta, jos samalla poljemme maiden työehtoja?
EnglishThat is the end product, and there is nowhere to dump it.
EnglishIt would in principle be open to Germany, France or the UK to store their nuclear waste in a waste dump in Sweden.
Periaatteessa Saksa, Ranska tai Englanti voisivat vapaasti varastoida radioaktiiviset jätteensä Ruotsiin.
EnglishThat is why we reject the plan to build a European nuclear dump in Bure, in my region, or anywhere else.
Siksi torjumme suunnitelman Euroopan unionin ydinkaatopaikan perustamisesta omalle alueelleni Bureen – ja muuallekin.
EnglishI will give you an example of a landfill dump called Whiteriver in my own country, in Co.
Kerron teille esimerkin omasta valtiostani ja jätemaantäyttöpaikasta nimeltä Whiteriver, joka sijaitsee Louthin kreivikunnassa.
EnglishThe French produce 160% of their domestic requirements in sugar, and dump the rest on the Third World.
Ranskassa tuotetaan sokeria 160 prosenttia verrattuna kotimaan tarpeisiin, ja ylimäärä myydään polkuhinnoin kehitysmaihin.

Другие слова