«courts» на финском

EN

«courts» перевод на финский

volume_up
courts {мн.ч.}
volume_up
to court {глаг.}
volume_up
court {имя существительное}

EN courts
volume_up
{множественное число}

courts
The French courts have on several occasions censured friend Le Pen for his vicious and racist statements.
Ranskan oikeusistuimet ovat monta kertaa tuominneet herra Le Penin hänen hyökkäävien ja rasististen puheidensa perusteella.
Although Yemen has made progress in its efforts to prohibit death sentences against minors, courts have continued to pass them.
Vaikka Jemen on edistynyt ponnistuksissaan kieltää alaikäisten kuolemantuomiot, oikeusistuimet ovat niitä edelleen langettaneet.
We also know that the Council has been paying special attention to the fact that the Cuban courts have sentenced about 70 United States agents.
Tiedämme myös, että neuvosto on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että Kuuban oikeusistuimet ovat tuominneet noin 70 yhdysvaltalaista agenttia.
courts (также: fields)
volume_up
kentät {мн.ч.}
courts
volume_up
pihat {мн.ч.}

Синонимы (английский) для "court":

court

английские примеры использования для "courts"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.
Sharia-tuomioistuimet määräävät kuolemantuomioita nuorille esimerkiksi Somaliassa.
EnglishThis is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
Samoin on tehty tämän alan tapauksia tutkivien rikostuomioistuinten kohdalla.
EnglishIrregularities should now be reported to the election tribunals and the courts.
Väärinkäytöksistä olisi nyt raportoitava vaalivetoomus- ja vetoomustuomioistuimiin.
EnglishThe last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.
Arvoisa puhemies, viimeinen seikka, jonka haluaisin mainita, koskee tuomioistuimia.
EnglishAs you know, Parliament should not interfere with the decisions of their courts.
Te tiedätte, että parlamentti ei saa puuttua oikeudenkäyttöön liittyviin päätöksiin.
EnglishDefence of the prerogatives of the European Parliament before the national courts (
Euroopan parlamentin oikeuksien puolustaminen kansallisissa tuomioistuimissa (
EnglishFew perpetrators are brought before the courts and even fewer are sentenced.
Harvat rikoksentekijät joutuvat oikeuden eteen ja vieläkin harvemmat tuomitaan.
EnglishPeaceful demonstrators were beaten to the ground and then hauled before the courts.
Rauhanomaiset mielenosoittajat hakattiin katuun ja raahattiin oikeuden eteen.
EnglishConstitutional courts are now debating this issue as well and want to make a decision.
Myös perustuslakituomioistuimet tarkastelevat asiaa, ja haluavat tehdä päätöksen.
EnglishI believe that you have to go further than the courts to deter inequalities.
Uskon, että epätasa-arvon poistamiseksi on mentävä tuomioistuimia pidemmälle.
EnglishI fear that this will take years and years, as is customary in Belgian courts.
Pelkään tämän vievän vuosia, niin kuin Belgian tuomioistuimissa on tapana.
EnglishNormally, in other war crime courts, there are only foreign judges and prosecutors.
Yleensä muissa sotarikosoikeudenkäynneissä on vain ulkomaisia tuomareita ja syyttäjiä.
EnglishNor can the Commission agree to adding a reference to administrative courts.
Komissio ei voi myöskään hyväksyä hallintotuomioistuimia koskevaa lisäystä.
EnglishThe ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
Pallo on nyt selkeästi kansallisilla hallituksilla, joiden on haettava tätä rahoitusta.
EnglishAnybody who attempts to enter is shot on the spot or tried in military courts.
Kaikki kaupunkiin pyrkivät ammutaan tai tuomitaan sotatuomioistuimessa.
EnglishPunitive and deterrent justice through the criminal courts is much the best option.
Rikostuomioistuinten antamat langettavat, varoittavat tuomiot olisivat paras vaihtoehto.
EnglishMuslims may use the Danish courts in the same way as all other citizens.
Muslimit voivat käyttää Tanskan tuomioistuimia samoin kuin kaikki muut kansalaiset.
EnglishIt is before the courts, I know, and they are responsible for the delay.
Tiedän, että asia on nyt tuomioistuimissa ja ne ovat vastuussa viivytyksestä.
EnglishThere is a perception in Ireland that the poor are treated differently by the courts.
Irlannissa vallitsee se käsitys, että köyhiä kohdellaan tuomioistuimissa eriarvoisesti.
EnglishThe citizens of church states cannot defend their rights before national courts.
Kirkkovaltioiden kansalaiset eivät voi puolustaa oikeuksiaan kansallisissa tuomioistuimissa.