«court cases» на финском

EN

«court cases» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "court cases" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

court имя существительное
to court глагол
cases имя существительное
case имя существительное

английские примеры использования для "court cases"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishFirstly, last year saw 9 000 court cases in China involving product piracy.
Ensinnäkin Kiinassa nostettiin viime vuonna 9 000 tuoteväärennyskannetta.
EnglishThe European Court of Human Rights is the competent court for such cases.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toimivaltainen tällaisissa tapauksissa.
EnglishWe must remember this when discussing the three different court cases.
Meidän on muistettava tämä keskustellessamme kolmesta eri oikeusasiasta.
EnglishIt would not be right to create a situation that would lead to the proliferation of court cases.
Ei olisi oikein luoda tilannetta, jossa oikeuskäsittelyjen määrä kasvaisi nopeasti.
EnglishIn those cases, the Court's decision went against workers.
Noissa tapauksissa tuomioistuimen päätös oli työntekijöiden etujen vastainen.
EnglishIn all 19 cases the court ruled in favour of the internal market and against the environment.
Kaikissa 19 tapauksessa tuomioistuin tuomitsi sisämarkkinoiden hyväksi ja ympäristöä vastaan.
EnglishIt has the added benefit of freeing up court time for cases that require a court judgment.
Lisäetuna on, että nyt oikeudessa on enemmän aikaa tapauksille, jotka vaativat tuomioistuimen tuomiota.
EnglishSince then we have had 300 court cases to show that mutual recognition does not work.
Siitä lähtien on käsitelty 300 oikeustapausta, jotka todistavat, että vastavuoroinen tunnustaminen ei toimi.
EnglishAre you not concerned that this could lead to us being buried in a veritable avalanche of court cases?
EnglishAs in previous cases, the Court of Auditors has stated that its actions are legal and regular.
Kuten aiemmissa yhteyksissä, tilintarkastustuomioistuin on todennut, että sen toimet ovat lailliset ja asianmukaiset.
EnglishLet me deal with another point, concerning the duration and cost of cross-border court cases.
Sallinette minun vielä ottaa esille toisen seikan, joka koskee rajat ylittävien oikeusprosessien kestoa ja kustannuksia.
EnglishSome local court cases have already been initiated.
EnglishWe will only be able to reach a conclusion as to whether what is happening here is a positive step once the court cases are over.
Vasta kun oikeusistunnot ovat ohi, voimme päätellä, oliko oikeudenkäynti hyvä vai huono asia.
EnglishPerhaps it will be made easier for women to go to court in cases of discrimination and lack of opportunity.
Tällä päätöksellä voidaan mahdollisesti helpottaa naisten tietä oikeuslaitoksessa syrjintä- ja epätasa-arvotapauksissa.
EnglishWill the court rule in such cases?
EnglishIn particular, women are often deprived of the right to take part in court cases regarding parental rights.
Etenkään naiset eivät usein pääse käyttämään oikeuttaan osallistua oikeudenkäynteihin, joissa käsitellään heidän oikeuksiaan vanhempina.
EnglishThe HRFT is threatened with closure as a result of several court cases against members of its leadership, including Yavuz Önen.
HRFT-järjestöä uhkaa lopettaminen, koska Yavuz Önenia ja järjestön muuta johtoa vastaan on vireillä useita oikeudenkäyntejä.
EnglishWhere I come from, one of the most fundamental principles of the rule of law is that a parliament does not interfere in individual court cases.
Kotimaassani oikeusvaltion tärkein perusperiaate on se, ettei parlamentti puutu yksittäisiin oikeustapauksiin.
EnglishFirstly, it is now possible for Parliament to take the Ombudsman's cases to court if the institutions do not respect the Ombudsman.
Ensiksi, parlamentti voi nyt viedä oikeusasiamiehen tapaukset tuomioistuimeen, elleivät toimielimet kunnioita oikeusasiamiestä.
EnglishWe are also concerned about media freedom, the prevalence of organised crime and the massive backlog of court cases.
Me olemme myös huolissamme tiedotusvälineiden vapaudesta, järjestäytyneen rikollisuuden esiintymisestä ja oikeustapausten valtavasta kasaumasta.

Другие слова

English
  • court cases

Еще больше переводов от bab.la в русско-польском словаре.