«countryside» на финском

EN

«countryside» перевод на финский

volume_up
countryside {имя существительное}

EN countryside
volume_up
{имя существительное}

countryside (также: country, rural area)
volume_up
maaseutu {имя существительное}
Mr President, the British countryside is at the moment in total crisis.
Arvoisa puhemies, Ison-Britannian maaseutu on täysin sekasorron vallassa.
Do we want the countryside of Europe to become a desert?
Haluammeko, että Euroopan maaseutu muuttuu autiomaaksi?
The Czech countryside comes alive with fresh spring colors in this free nature theme for Windows.
Tšekin maaseutu herää henkiin raikkaina kevätväreinä tässä maksuttomassa Windows-luontoteemassa.
countryside
volume_up
maalaismaisema {имя существительное}
countryside
volume_up
maaseudun väestö {имя существительное}
However, young people are tending to leave the countryside, rural population density has dwindled, our cultural heritage is threatened and high unemployment is a major concern.
Nuoret kuitenkin muuttavat usein pois maalta, maaseudun väestö on vähentynyt, kulttuuriperintömme on vaarassa ja korkea työttömyysaste on iso ongelma.

английские примеры использования для "countryside"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSpecial action is therefore needed to restore the vitality of the countryside.
Tämän vuoksi tarvitaan erityisiä toimia maaseudun elintoimintojen elvyttämiseksi.
EnglishThe new water paradigm advocates renewal of water resources in the countryside.
Uusi vettä koskeva ajattelutapa puoltaa vesivarojen uudistamista maaseudulla.
EnglishBut I warn against using these programmes to take urban culture to the countryside.
Varoitan kuitenkin siirtämästä kaupunkikulttuuria näiden ohjelmien avulla maalle.
EnglishThe situation is similar with women living and working in the countryside.
Tilanne on sama, kun kyseessä ovat maaseudulla asuvat ja työskentelevät naiset.
EnglishVariations in the European landscape and countryside are examples of this.
Niitä ovat esimerkiksi Euroopan maaseutuympäristön vaihtelut ja ympäristöerot.
EnglishThe action plan covers all of our countryside, including the Natura 2000 areas.
Toimintasuunnitelma käsittää koko maaseutumme, myös Natura 2000 -alueen.
EnglishOur tourism, and in particular our agri-tourism, are closely linked to the countryside.
Matkailu ja erityisesti maatalousmatkailu on läheisesti yhdistetty maaseutuun.
EnglishNot since the 1960s has there been greater depopulation of the Swedish countryside.
Maaltapako ei Ruotsissa sitten 1960-luvun ole ollut vilkkaampaa kuin nyt.
EnglishRural development offers more opportunities for all people living in the countryside.
Maaseutua kehittämällä tarjotaan lisää mahdollisuuksia kaikille maaseudulla asuville.
EnglishForests are part of our countryside and our heritage and are crucial to our well-being.
Metsät ovat osa maaseutuamme ja perintöämme. Ne ovat välttämättömiä hyvinvoinnillemme.
EnglishQuestion No 2 by Hans Lindqvist (H-1254/98) Subject: Depopulation of the Swedish countryside
Kysymys nro 2 Hans Lindqvist (H-1254/98): Aihe: Maaseudun autioituminen Ruotsissa
EnglishThe scheme has taken off and is beginning to have a remarkable effect on the countryside.
Ohjelma on käynnistetty ja sillä alkaa olla huomattava vaikutus maaseutuun.
EnglishIt is also essential as much for regional development as for respect for our countryside.
Vastaus on tärkeä myös maankäytön ja ympäristöjemme kunnioituksen kannalta.
EnglishMeanwhile, the expansion of farms leads to the desertification of the countryside.
Tilojen laajentamisesta aiheutuu puolestaan maaseudun autioitumista.
EnglishPerhaps it is better to be a smoker in the countryside than a non-smoker in the town.
Ehkäpä olisi parempi tupakoida ja asua maaseudulla kuin olla tupakoimaton kaupunkilainen.
EnglishWe must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
Valistus on tärkeää, jotta maaseudulla kävijät eivät likaisi sitä.
EnglishMadam President, Commissioner, 80 to 90 % of Europe is countryside.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, suurin osa Eurooppaa, 80-90 %, on maaseutua.
EnglishFrom agriculture and the countryside's point of view, biomass has even greater significance.
Maatalouden ja maaseudun näkökulmasta biomassalla on vielä suurempi merkitys.
EnglishFor example, depopulation is not a problem for the countryside in my region.
Väestökato ei ole ongelma esimerkiksi minun kotialueeni maaseudulla.
EnglishIf we are to be able to save the valuable countryside in these areas, we need your help.
Jotta me pystyisimme pelastamaan näiden alueiden arvokkaan luonnon, tarvitsemme apuanne.