«country of residence» на финском

EN

«country of residence» перевод на финский

volume_up
country of residence {имя существительное}

EN country of residence
volume_up
{имя существительное}

country of residence
volume_up
asuinmaa {имя существительное}
For cross-border commuters, the country of residence is always responsible for the payment of unemployment benefits.
Rajatyöntekijöiden kyseessä ollessa asuinmaa vastaa aina työttömyyskorvauksen maksamisesta.
We must, at long last, opt for one levy principle, either in the country of residence or the country of employment.
Meidän täytyy lopultakin valita yksi verotusperusta: joko asuinmaa tai työskentelymaa.
If both your country of residence and country of employment are in the Eurozone:
Jos sekä asuinmaasi että työskentelymaasi kuuluvat euroalueeseen, vastaus on

варианты переводов в англо-финском словаре

country имя существительное
country прилагательное
of предлог
Finnish
residence имя существительное

английские примеры использования для "country of residence"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIf both your country of residence and country of employment are in the Eurozone:
Jos sekä asuinmaasi että työskentelymaasi kuuluvat euroalueeseen, vastaus on
EnglishThis document establishes your right to full healthcare coverage in your country of residence.
Todistuksella vahvistetaan oikeutesi kaikkeen terveydenhoitoon asuinmaassasi.
EnglishIn many Member States, schools offer facilities for teaching the language of the country of residence.
Monissa jäsenvaltioissa koulut tarjoavat kyseisen asuinmaan kielen opetusta.
EnglishWherever you buy the car, you will need to pay the car registration fee in your country of residence.
Aina autoa ostaessasi sinun on maksettava auton rekisteröintimaksu omassa asuinmaassasi.
EnglishThen not even the mutual recognition of bans imposed by the country of residence would be possible.
Ei edes ajokortin peruuttamisen mahdollisesta tunnustamisesta asuinmaassa tule mahdollista.
EnglishAs a pensioner, changing your country of residence does not affect your entitlements to family benefits.
Jos olet eläkeläinen, toiseen maahan muutto ei vaikuta oikeuteesi saada perhe-etuuksia.
EnglishBut I would like to add 'the country of residence or employment principle' , twice.
EnglishThat is why I am in favour of considering the possibility of using the country of residence principle.
Tästä syystä kannatan sen tarkastelemista, onko mahdollista käyttää asuinmaan periaatetta.
EnglishIf you worked as a cross-border worker, you shall claim benefits in your country of residence.
EnglishThe premit is applied for before arriving in Finland, at the Finnish Embassy in the applicant's country of residence.
Lupa haetaan ennen Suomeen tuloa Suomen edustustosta hakijan asuinmaassa.
EnglishOn your return to your country of residence you should ask your local authority to issue you with a new driving licence.
Hae asuinmaahasi palattuasi paikalliselta viranomaiselta uutta ajokorttia.
EnglishThe aim is to improve protection for victims of accidents outside their country of residence.
On kyse onnettomuuteen joutuneen henkilön suojan parantamisesta onnettomuuksissa, joihin joudutaan vieraassa maassa.
EnglishOnce they had decided to separate, spouses could only approach a court in their country of residence.
Päätettyään asumuserosta puolisot pystyivät kääntymään ainoastaan oman asuinvaltionsa tuomioistuimen puoleen.
EnglishNO — You can only apply in your country of residence, i.e. normally the one where you live most of the year.
ET — Voit hakea ajokorttia vain asuinmaastasi eli tavallisesti siitä maasta, jossa asut suurimman osan vuodesta.
EnglishIf you work in a different country than your country of residence, you could also be entitled to benefits there.
Jos käyt töissä asuinmaasi ulkopuolella, sinulla saattaa olla oikeus saada etuuksia myös työskentelymaastasi.
EnglishThis applies both to the representative of the insurer in the victim's country of residence and to the insurer himself.
Se koskee sekä vakuutusyhtiön edustajaa vahingon kärsineen omassa maassa että vakuutusyhtiötä itseään.
EnglishIt must be possible for this to be declared for tax purposes in the country of residence.
EnglishSome would like all their national citizens, irrespective of their country of residence, to be taken into consideration.
Toiset haluaisivat, että valtion kaikki kansalaiset heidän asuinmaastaan riippumatta otettaisiin huomioon.
EnglishFor new and used cars, you will still need to pay the local fee for registering your car in your country of residence.
Sekä uusista että käytetyistä autoista maksat kuitenkin paikallisen rekisteröintimaksun omassa asuinmaassasi.
EnglishBut as soon as Evelien stopped working in Germany, she had to pay taxes in her country of residence, the Netherlands.
Kuitenkin heti työt Saksassa lopetettuaan Evelienin täytyi ryhtyä maksamaan veroja asuinmaahansa Alankomaihin.