«to be in charge» на финском

EN

«to be in charge» перевод на финский

EN to be in charge
volume_up
{глагол}

to be in charge (также: to assign, to decree, to designate, to destine)
volume_up
määrätä {глаг.}
They will be able to charge their own price, and they will eventually have a monopoly over this area.
Se voi määrätä minkälaisen hinnan haluaa. Mafia saa vähitellen monopoliaseman tässä asiassa.
This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88.
Tämä vakava syytös antaa Castrolle mahdollisuuden määrätä äärimmäisen ankaria rangaistuksia lain 88 nojalla.
However, I must repeat that the Commission is not in the business of regulating prices: the Commission cannot tell banks what to charge.
Komissio ei voi määrätä pankkien perimiä maksuja.
to be in charge (также: to be responsible, to call the tune)

английские примеры использования для "to be in charge"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIf we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Jos emme muuta järjestelmää, hallitukset pysyvät johdossa kansalaisten sijasta.
EnglishWe should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Meidän on oltava joustavia ja seurattava kehitystä siinä, kuinka maksu määritetään.
EnglishIf you really are in charge, tell me where the southeast borders of Europe are.
Jos te todella kannatte vastuun, kertokaa minulle, missä Euroopan kaakkoisraja on.
EnglishParliament and the EU Council to charge the same fees for cross-border and national
neuvoston asetuksen nojalla velvollisuus veloittaa sama palvelumaksu sekä maiden
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Euroopan meriturvallisuusvirasto vastaa merenkulun turvallisuuden valvonnasta.
English(PL) The European Union has decided to make a charge for emissions of carbon dioxide.
(PL) Euroopan unioni päätti, että hiilidioksidipäästöistä on suoritettava maksu.
EnglishPerhaps Commissioner Fischler should put him in charge of inspecting abattoirs.
Ehkäpä komission jäsen Fischlerin olisi siirrettävä hänet vastaamaan teurastamoista.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Ryhmästä vastuussa olevan opettajan oli päätettävä, menisivätkö he Schwarzwaldiin.
EnglishIf you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
Siten aloitetaan alusta, ja silloin myös vanhoja autoja voidaan käsitellä heti.
EnglishThe citizens simply cannot comprehend the ineffectiveness of those in charge.
Kansalaiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä vastuussa olevien tahojen tehottomuutta.
EnglishBut water is not free of charge, any more than houses or food are free of charge.
Vesi ei kuitenkaan ole ilmaista - ei sen enempää kuin asunnot ja ruokakaan.
English(FI) Mr President, I am in favour of the introduction of a global transaction charge.
(FI) Arvoisa puhemies, kannatan maailmanlaajuisen transaktiomaksun käyttöönottoa.
EnglishClick Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Laske kuukausittainen kokonaismaksu ja sovellettavat verot valitsemalla Päivitä summa.
EnglishThe Official Journal should be available free of charge on the Europa server.
EY:n virallisen lehden on oltava saatavilla maksutta Eurooppa-palvelimella.
EnglishThis material is available free of charge for information purposes related to the euro.
Materiaali on saatavissa veloituksetta euroon liittyviin tiedotustarkoituksiin.
EnglishYou have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
Teidän tehtävänänne on ollut varmistaa, että perustuslakisopimus runnotaan läpi.
EnglishIt is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
Tämä ei ole minun vaan tilanteen seurannasta vastaavien elinten mielipide.
English'My dinghy keeps capsizing, so I would like to be put in charge of an ocean liner'.
Veneeni on keikahtamassa kumoon, joten haluaisin vastata valtamerilaivasta.
EnglishWe oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it.
Vastustamme tämän toimielimen koko tarkoitusta, riippumatta siitä, kuka sitä johtaa.
EnglishIn my country, Cyprus, the Karaiskakio Foundation provides this service free of charge.
Tulen Kyproksesta, jossa Karaiskakio-säätiö tarjoaa tätä palvelua ilmaiseksi.