«Asiatic» на финском

EN

«Asiatic» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "Asiatic" в контексте.

английские примеры использования для "Asiatic"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishEuropean and Asiatic influences have been criss-crossing here for thousands of years.
Se on ollut tuhansien vuosien ajan eurooppalaisten ja aasialaisten vaikutteiden yhtymäkohta.
EnglishFrom the cultural point of view, moreover, Kazakhstan is more European than Asiatic.
Lisäksi Kazakstan on kulttuuriselta kannalta pikemminkin eurooppalainen kuin aasialainen valtio.
EnglishFor us, the relationship between Europe and its Asiatic partners is of strategic importance.
Meille on strategista merkitystä sillä, millaiset suhteet Euroopan unioni saa aikaan Aasiassa oleviin kumppaneihinsa.
EnglishDemocracy, human rights and solidarity are inseparable, even in this emerging Asiatic country.
Demokratia, ihmisoikeudet ja solidaarisuus ovat erottamattomia, myös tässä nopeasti kehittyvässä aasialaisessa valtiossa.
EnglishCentral Asia is part of the road which has connected the great Euro-Asiatic civilisations since antiquity.
Keski-Aasia on osa sitä reittiä, joka on yhdistänyt Euroopan ja Aasian suuria sivilisaatioita aina antiikin ajoista alkaen.
EnglishOn the contrary, the Asiatic region is closing ranks and has welcomed Burma into ASEAN.
Mutta näyttää siltä, etteivät meidän kannanottomme saa aikaan mitään tulosta. Päinvastoin, Aasian alue sulkee rivinsä ja ottaa Burman ASEAN-ryhmään.
EnglishShall we pretend not to know that civil rights are completely unprotected in that Euro-Afro-Asiatic region?
Teeskentelisimmekö, ettemme tiedä seuraavista ongelmista kyseisellä Euroopan, Afrikan ja Aasian alueella? Kansalaisoikeuksia ei suojella.
EnglishDevelopments in Turkey are preventing us from seeing what kind of future will emerge for that country with its inherent Asiatic traits.
Turkin tapahtumat estävät meitä näkemästä minkälainen on tulevaisuus valtiossa, jolla on luontaisesti aasialaiset ominaispiirteet.
EnglishIn my view the current report is damaging both to the EU and to the Russian Federation and therefore to the interests of all citizens of the Euro-Asiatic area.
Nykymuodossaan mietintö on mielestäni vahingollinen sekä EU:lle että Venäjän federaatiolle ja siten Euroopan ja Aasian alueen kansalaisten eduille.
EnglishThis will be the objective of our trip to China, with President Barroso, to convince the Asiatic powers to take part in this radical reform.
Presidentti Barroson kanssa tekemämme Kiinan-matkan tarkoitus tulee olemaan tämä: saada Aasian mahtivaltiot vakuuttuneiksi osallistumisesta tähän radikaaliin uudistukseen.
English- a Europe with no identity, which, by opening accession negotiations with Turkey, an Asiatic, Muslim country, will soon be European only in name;
- Eurooppa, jolla ei ole identiteettiä ja joka on pian eurooppalainen ainoastaan nimensä perusteella, kun se aloittaa liittymisneuvottelut aasialaisen muslimimaan Turkin kanssa,
EnglishWhilst working for the achievement of common objectives aimed at preserving stability in Asia, Japan is becoming a preferred contact for Europe in terms of relations with Asiatic countries.
Toteutettaessa yhteisiä tavoitteita, joilla pyritään säilyttämään vakaus Aasiassa, Japanista tulee Euroopan etuoikeutettu keskustelukumppani suhteissa Aasian maihin.

Другие слова

English
  • Asiatic

Кроме того, bab.la предоставляет русско-польский словарь для дополнительного перевода.