«Asia» на финском

EN

«Asia» перевод на финский

volume_up
Asia {имя собств.}
FI
FI

«asia» перевод на английский

volume_up
asia {имя существительное}
volume_up
asia- {прилаг.}
EN

EN Asia
volume_up
{имя собственное}

1. география

Asia
volume_up
Aasia {имя собств.}
Asia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
Aasia on suuri ja aasialaisten pitää ratkaista ongelmansa etupäässä itse.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
DIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
On external affairs, Asia is one of the largest and most populous regions in the world.
Ulkoasioista totean, että Aasia on maailman suurimpia ja runsasväkisimpiä alueita.

английские примеры использования для "Asia"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHow does the Commission assess the current security situation in north-east Asia?
Mitä mieltä komissio on Koillis-Aasian tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta?
EnglishI have visited this country many times as a member of the South Asia delegation.
Olen käynyt maassa monta kertaa Etelä-Aasian valtuuskunnan jäsenen ominaisuudessa.
EnglishTo promote it through our external relations policy in Mexico and in Central Asia.
Edistämme asian käsittelyä ulkopolitiikkamme kautta Meksikossa ja Keski-Aasiassa.
EnglishIt would therefore be a mistake to transfer EU funds from Asia to Latin America.
Sen vuoksi olisi virhe siirtää EU:n varoja Aasiasta Latinalaiseen Amerikkaan.
EnglishIt is a strategic bridge connecting Europe with the Caspian Sea and Central Asia.
Se on strateginen silta, joka yhdistää Europan Kaspianmereen ja Keski-Aasiaan.
EnglishThe natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
Keski-Aasian luonnonvarat, erityisesti kaasu- ja öljyvarat, ovat huomattavat.
EnglishHow does the Council assess the current security situation in north-east Asia?
Mitä mieltä neuvosto on Koillis-Aasian tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta?
EnglishTrade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)
EnglishMr President, Mongolia is developing into the democratic pearl of Central Asia.
Arvoisa puhemies, Mongolia on kehittymässä Keski-Aasian demokratian helmeksi.
EnglishAs you know, the general situation in Central Asia remains a matter of concern.
Olettekin perillä siitä, että Keski-Aasian tilanne on edelleen huolestuttava.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Tämän lisäksi pyrimme yhä läheisempiin suhteisiin Aasian muiden maiden kanssa.
EnglishReinforcing the democratic substance in Asia is certainly no hollow exercise.
Aasian demokratiapohjan vahvistaminen ei ole missään nimessä turhaa toimintaa.
EnglishAs Europeans, we cannot behave like schoolmasters in a conflict in South-East Asia.
Emme voi eurooppalaisina esiintyä Etelä-Aasian kriisissä yksinomaan oppimestarina.
EnglishIndia is a strong emerging economy, a new geostrategic pole in Asia as a whole.
Intia on vahva, nopeasti kehittyvä talous, uusi geostrateginen keskus koko Aasiassa.
EnglishIndeed, I spoke earlier about the involvement of the European banks in Asia.
Viittasin itse asiassa juuri äsken eurooppalaisten pankkien sitoumuksiin Aasiassa.
EnglishCambodia is the only country in Southeast Asia to have abolished the death penalty.
Kambodža on ainoana maana Kaakkois-Aasiassa poistanut kuolemanrangaistuksen.
EnglishThis is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
Tämä ei ole ongelma vain Aasiassa, vaan jokaisessa maassa ja jokaisella mantereella.
EnglishWe need to learn an important lesson from the financial turmoil in south-east Asia.
Voimme oppia yhden tärkeän seikan Kaakkois-Aasian taloudellisista levottomuuksista.
EnglishIt's a widespread phenomenon throughout South Asia, including the Maldives.
Se on laajalle levinnyt ilmiö läpi eteläisen Aasian, mukaan lukien Malediivit.
EnglishOur policy towards Asia is a criminal policy; it is quite literally criminal.
Aasian politiikkamme on rikollista politiikkaa, kirjaimellisesti rikollista.

Другие слова