«agricultural land» на финском

EN

«agricultural land» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "agricultural land" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

agricultural прилагательное
land имя существительное
to land глагол

английские примеры использования для "agricultural land"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIn the Sudetenland agricultural land costs 10% of the price in neighbouring Germany.
Maanviljelysmaa maksaa Sudeettialueella 10 prosenttia naapurimaan Saksan hinnasta.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
Lähes neljäsosalla alueesta pitoisuus on jopa selvästi ohjearvoa korkeampi.
EnglishAnother is that the directive recognises the special character of agricultural land use.
Toinen on se, että direktiivissä tunnustetaan maan maatalouskäytön erityisluonne.
EnglishThe debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
Viljelymaasta ja sen omistajuudesta olisi käytävä perusteellista keskustelua.
EnglishBesides, biogas enables us to turn surplus agricultural land in Europe to good effect.
Sitä paitsi biokaasun avulla saamme Euroopan ylimääräisen viljelymaan hyvään käyttöön.
EnglishIt means in effect that 35% of agricultural land cannot be sprayed.
Se merkitsee käytännössä, että 35 prosenttia viljelysmaista ei voida ruiskuttaa.
EnglishOne hectare of agricultural land costs 30 times as much in the Netherlands as in Poland.
Yksi hehtaari maatalousmaata maksaa Alankomaissa 30 kertaa niin paljon kuin Puolassa.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Maatalousmaa ja myös 75 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan hernesadosta on vaurioitunut.
EnglishAgricultural land has been rendered inaccessible to thousands of local inhabitants.
Tuhansilta paikallisilta asukkailta on estetty pääsy maatalousmaille.
EnglishFurthermore, we have a policy of encouraging the growth of energy crops on good agricultural land.
Lisäksi meillä on politiikka, jolla edistetään energiakasvien viljelyä maatalousmaalla.
EnglishAgricultural land in the Czech Republic costs 10% of that in Germany.
Viljelymaa maksaa T?ekissä kymmenen prosenttia siitä, mitä vastaavan kokoinen maa maksaa Saksassa.
EnglishThe agricultural land of Europe therefore had to be put on set-aside and production had to be scaled back.
Euroopan maatalousmaa oli siksi kesannoitava ja tuotantoa oli supistettava.
EnglishOpium poppy is grown on less than 4% of agricultural land.
Oopiumiunikkoviljelmien osuus viljelysmaista on alle neljä prosenttia.
EnglishIn addition, serious damage is caused to agricultural land, which costs huge amounts of money to put right.
Lisäksi viljelysmaalle aiheutuu vakavia vahinkoja, joiden korjaaminen maksaa valtavia summia.
EnglishEurope has an abundance of fertile agricultural land.
Euroopassa on runsain määrin hedelmällistä maatalousmaata.
EnglishWe need to ensure that the implementation of this directive will not jeopardise agricultural land and forests.
Meidän on varmistettava, että tämän direktiivin täytäntöönpano ei vaaranna maatalousmaata ja metsiä.
EnglishIn Ireland we have about 2 million acres or 16 % of our agricultural land and our worse land at that.
Irlannissa meillä on tuossa käytössä noin 2 miljoonaa eekkeriä tai 16 % maatalousmaastamme ja huonoimmasta maastamme.
EnglishWill it ensure extensive agricultural land use?
EnglishWe are all aware that a substantial amount of agricultural land is not being cultivated and is becoming degraded.
Olemme kaikki tietoisia siitä, että huomattavaa määrää maatalousmaasta ei viljellä ja että se siten huononee.
EnglishI regret the ease with which the Commission rejects the growing of oilseed and protein-rich crops on fallow agricultural land.
Pahoittelen, että komissio torjuu niin kevyesti öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn kesantopelloilla.

Другие слова

English
  • agricultural land

Больше в англо-русском словаре.