«agricultural» на финском

EN

«agricultural» перевод на финский

volume_up
agricultural {прилаг.}

EN agricultural
volume_up
{прилагательное}

agricultural
volume_up
maataloudellinen {прилаг.}
But the reality is that an area the size of Ukraine is being taken out of agricultural food production every year due to drought and as a direct consequence of climate change.
Todellisuus on kuitenkin, että Ukrainan kokoinen alue joutuu joka vuosi pois maataloudellisesta elintarviketuotannosta kuivuuden ja ilmastonmuutoksen suorana seurauksena.

Синонимы (английский) для "agricultural":

agricultural

английские примеры использования для "agricultural"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe must also promote information in relation to the common agricultural policy.
Meidän on myös edistettävä tiedon levittämistä yhteisestä maatalouspolitiikasta.
EnglishNevertheless we welcome the fact that the agricultural budget is as big as this.
Pidämme kuitenkin myönteisenä sitä, että maatalousbudjetti on nykyisen suuruinen.
EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Yhteensä 58 prosenttia Itävallan vuotuisista maatalousmäärärahoista tulee EU:lta.
EnglishEver since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
Aina siitä alkaen yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka on ohjannut minua.
EnglishThe common agricultural policy was drawn up when the EC/EU had six Member States.
Yhteinen maatalouspolitiikka luotiin, kun EY:ssä/EU:ssa oli kuusi jäsenvaltiota.
EnglishFourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
Neljäs tärkeä asia: yhteinen maatalouspolitiikka, joka on erittäin vaikea aihe.
EnglishEveryone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
Kaikki tietävät hyvin, että yhteinen maatalouspolitiikka elää viimeisiä vuosiaan.
EnglishI also strongly support information actions on the common agricultural policy.
Tuen voimakkaasti myös yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa tiedotustoimintaa.
EnglishWhenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.
Aina kun keskustelen talousarviosta, en voi olla mainitsematta maatalousmenoja.
EnglishAll direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Kaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
EnglishThey have been having agricultural discussions in Brussels and in Strasbourg.
He ovat käyneet maataloutta koskevia neuvotteluja Brysselissä ja Strasbourgissa.
Englishon the Council Statement on the mid-term review of the common agricultural policy.
yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointia koskevasta neuvoston julkilausumasta.
EnglishCommissioner, how do you see the agricultural negotiations develop in the WTO?
Arvoisa komission jäsen, miten maatalousneuvottelut etenevät mielestänne WTO:ssa?
EnglishSince 1990, the number of agricultural employees has decreased by 3.7 % per year.
Maataloustyöntekijöiden määrä on laskenut vuosittain 3, 7 % vuodesta 1990 lähtien.
EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
EU ei voi edistää vapaakauppaa ja suojella samalla omia maatalousmarkkinoitaan.
EnglishEurope will still need an effective and common agricultural policy after 2013.
EU tarvitsee tehokasta ja yhteistä maatalouspolitiikkaa myös vuoden 2013 jälkeen.
EnglishThis is why we need fair prices and a change in the agricultural subsidy system.
Tämän vuoksi tarvitsemme reiluja hintoja ja muutosta maatalouden tukijärjestelmään.
EnglishWe agreed on one point, and that was the discussion about agricultural prices.
Äänestimme yhdestä kohdasta, nimittäin maataloushintoja koskevasta keskustelusta.
EnglishAnother problem is the efficiency of European agricultural policy at present.
Toinen ongelma on eurooppalaisen maatalouspolitiikan tämänhetkinen suorituskyky.
EnglishYou are going to do a health check on the common agricultural policy next year.
Aiotte tehdä yhteiselle maatalouspolitiikalle terveystarkastuksen ensi vuonna.