«agree about» на финском

EN

«agree about» перевод на финский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "agree about" в контексте.

варианты переводов в англо-финском словаре

to agree глагол
about наречие
about предлог

английские примеры использования для "agree about"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI agree as well about the strong relationship transatlantically with the United States.
Olen samaa mieltä myös voimakkaista transatlanttisista suhteista Yhdysvaltoihin.
EnglishWe agree about large tranches of the content, but we have two problems.
Olemme yhtä mieltä sisällön suurista linjauksista, mutta meillä on kaksi ongelmaa.
EnglishWe also agree about the importance of this sector, especially for the producing regions.
Olemme yhtä mieltä myös alan arvioinnin merkityksestä erityisesti tuotantoalueille.
EnglishI could not agree more about having a positive attitude towards liberalisation.
Myönteinen asenne vapauttamista kohtaan on mielestäni todella tärkeä.
EnglishBecause since we agree about the general principles, progress ought to be made.
Koska olemme pääpiirteistä yhtä mieltä, edistystä on pian tapahduttava, sillä aika rientää.
EnglishWe do not want a fortress Europe, that we agree about, but we are not the majority.
Emme halua Euroopan linnoitusta, siitä olemme yksimielisiä, emme kuitenkaan ole enemmistö.
EnglishI could not agree more about the importance of also holding a competition to this end.
Olen täysin samaa mieltä kyseistä tarkoitusta varten järjestettävän kilpailun tärkeydestä.
EnglishThat is something I also know we agree with Mr Christensen about.
Tiedän, että olemme myös tästä asiasta samaa mieltä jäsen Christensenin kanssa.
EnglishI agree with you about the value of these tools for a forward-looking policy.
Olen yhtä mieltä kanssanne näiden työkalujen arvosta kauaskantoisen politiikan kehittämisessä.
EnglishWe completely agree about the need and perspective for own-initiative investigations.
Olemme täysin samaa mieltä omaaloitteisten tutkimusten tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä.
EnglishI agree with him about fruit juice and I certainly salute his motives.
Olen hänen kanssaan samaa mieltä hedelmämehusta ja kunnioitan tietenkin hänen motiivejaan.
EnglishThey are not about to agree to be the victims of this rescue now.
He eivät suostu uhrin osaan nyt toteutettavien pelastustoimien yhteydessä.
EnglishI agree with Mr Maat about the provision of local abattoirs.
Olen samaa mieltä jäsen Maatin kanssa paikallisten teurastamojen lisäämisestä.
EnglishFirstly, we all agree about stressing the dangers of nuclear proliferation.
Ensinnäkin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ydinaseiden leviämisen vaaroja on korostettava.
EnglishThe Council is, so I hope, about to agree the European company directive.
Neuvosto on miltei päässyt yksimielisyyteen Eurooppalaista osakeyhtiötä koskevasta direktiivistä.
EnglishSurely, he would agree that development is about helping developing countries to help themselves.
Hän on varmasti samaa mieltä siitä, että kehitys on kehitysmaiden auttamista omatoimisuuteen.
EnglishI agree with Mr Evans about CITES-listed species.
Olen samaa mieltä jäsen Evansin kanssa CITES-sopimuksessa luetelluista lajeista.
EnglishSo I fully agree about what it means to exercise that power.
Sen vuoksi hyväksyn täysin sen, mitä tämän vallan käyttö merkitsee.
EnglishThe people of Kosovo ought not to continue to suffer because we cannot agree about the Budget.
Kosovon kansa ei saa joutua kärsimään sen vuoksi, että emme pääse yhteisymmärrykseen talousarviosta.
EnglishI agree about the rotating presidency; it should continue.
Olen yhtä mieltä kiertävästä puheenjohtajuudesta: sitä tulee jatkaa.

Другие слова

English
  • agree about

Кроме того, bab.la предоставляет немецко-русский словарь для дополнительного перевода.