«adjustments» на финском

EN

«adjustments» перевод на финский

volume_up
adjustment {имя существительное}
volume_up
to adjust {глаг.}

EN adjustments
volume_up
{множественное число}

adjustments (также: changes, modifications, revisions, transitions)
volume_up
muutokset {мн.ч.}
These measures are not affected by the adjustments announced in today's press release.
Niihin eivät tämänpäiväisessä lehdistötiedotteessa julkistetut muutokset vaikuta.
The Greens will ensure that these adjustments are actually implemented.
Vihreät aikovat varmistaa, että nämä muutokset todella pannaan täytäntöön.
Click Voice Settings, and then make any of the following adjustments:
Valitse Ääniasetukset ja tee haluamasi muutokset:
adjustments (также: inspections, reviews)
volume_up
tarkistukset {мн.ч.}
The adjustments that we are requesting are not foolish.
Ehdottamamme tarkistukset eivät ole järjettömiä.
These adjustments are necessary because of the teething problems that we have discovered in operating the system.
Kyseiset tarkistukset ovat tarpeellisia järjestelmän toiminnassa havaitsemiemme ongelmien vuoksi.
The proposed adjustments, which allocate higher sums from the restructuring fund to growers, are good.
Ehdotetut tarkistukset, joilla rakenneuudistusrahastosta osoitetaan suuria rahamääriä viljelijöille, ovat hyviä.

Синонимы (английский) для "adjustment":

adjustment

английские примеры использования для "adjustments"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Englisheconomic adjustments and potentially enhance the effectiveness of monetary policy.
Tarvittava talouden sopeutuminen nopeutuu ja rahapolitiikan tehokkuus paranee.
EnglishAdjustments to the Program Compatibility Wizard can be made by using Group Policy.
Muutoksia Ohjelman yhteensopivuusapuohjelmaan voi tehdä ryhmäkäytännön avulla.
EnglishThis is why we need instruments for applying financial sanctions and adjustments.
Sen vuoksi tarvitsemme kuitenkin mahdollisuuden rahoituskorjauksiin ja sanktioihin.
EnglishThe resulting adjustments to match the front loading in 2002 need to be made.
Tämän vuoksi on tehtävä mukautuksia, jotta tulos vastaa vuoden 2002 ennakkojakelua.
EnglishSigning up to the convention requires adjustments to Swedish law, however.
Sopimukseen liittyminen edellyttää kuitenkin Ruotsin lainsäädännön mukauttamista.
EnglishTo crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
EnglishInevitably, there are some technical adjustments that should be voted in the plenary.
Joudumme väistämättä äänestämään täysistunnossa joistakin teknisistä mukautuksista.
EnglishThis means that precise net adjustments, as proposed by the Commission, are difficult.
Siksi tarkat nettomääräiset korjaukset, joita komissio esittää, ovat vaikeita.
EnglishAdjustments in the light of rising energy prices are best made at national level.
Nousevat energianhinnat huomioon ottaen mukautuksia on paras tehdä kansallisella tasolla.
EnglishFor obvious reasons, however, it is necessary to define where adjustments are required.
On kuitenkin selvää, että on tarpeen määritellä, mitä kohtia on mukautettava.
EnglishBefore the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.
Ennen äänestystä minun on ilmoitettava parlamentille joistakin teknisistä mukautuksista.
EnglishIn order to safeguard our European social model, we will need to make further adjustments.
Säilyttääksemme Euroopan sosiaalisen mallin meidän on jatkettava sopeuttamista.
EnglishThese tests have taken 22 to 24 years, although some adjustments are taking place.
Testejä on tehty jo 22-24 vuotta. Joitakin muutoksiakin on tosin tehty.
EnglishThey are directly related to liberal policies of structural adjustments.
Ne liittyvät suoraan rakennemuutoksia koskevaan liberalistiseen politiikkaan.
EnglishParliament has made a number of adjustments and refinements to the proposal.
Parlamentti on tehnyt esitykseen joitakin isompia ja pienempiä muutoksia.
EnglishIt proposes also some adjustments to improve the effectiveness of its application.
Siinä ehdotetaan myös joitakin mukautuksia, joilla tehostetaan lainsäädännön soveltamista.
EnglishThis revealed that certain adjustments had been made in Member States.
Kertomuksesta kävi ilmi, että jäsenvaltioissa oli tehty tiettyjä mukautuksia.
EnglishAdjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
Mukautuksia tarvitaan, ja niitä me tarkastelemme lähitulevaisuudessa.
EnglishThose are apparently based on adjustments never used in the European Community before.
Ne perustuvat selvästikin mukautuksiin, joita Euroopan yhteisössä ei ole ennen käytetty.
EnglishMadam President, we can no longer believe that one-off adjustments are satisfactory.
Arvoisa rouva puhemies, ei voida olettaa, että tyytyisimme vastedes paikallisiin muutoksiin.