«above board» на финском

EN

«above board» перевод на финский

volume_up
above board {прилаг.}
FI
EN

above board {прилагательное}

volume_up
above board (также: communicative, demonstrative, explicit, free)
volume_up
avoin {прилаг.}

варианты переводов в англо-финском словаре

above имя существительное
above наречие
above предлог
board имя существительное
to board глагол

английские примеры использования для "above board"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThey may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Ehkä se on oikein, mutta silti tuollaiset valiokunnan ulkopuolella tehdyt sopimukset...
EnglishIt is therefore essential for the forthcoming elections to be above board.
Siksi on hyvin tärkeää, että tulevat vaalit sujuvat oikeudenmukaisesti.
EnglishWhat these companies are doing may be legally above-board, but ethically it is damaging.
Yritysten toimet voivat olla oikeudellisesti moitteettomia, mutta eettiseltä kannalta ne ovat haitallisia.
EnglishThere is clear proof that high taxes are discouraging an above-board, expanded market in services.
Se on selvä osoitus siitä, että korkeat verot karkottavat lailliset, laajentuvat palvelumarkkinat.
EnglishEverything was above board, everyone was able to see that things were done in this way, but it cannot continue like this.
Kaikki on tapahtunut avoimesti, kaikki ovat voineet nähdä, että tämä tapahtui näin, mutta näin ei voi enää jatkua.
EnglishWe cannot continue making ourselves ridiculous as a Parliament by spending funds in a way that is patently not above board.
Emme voi kauemmin saattaa itseämme naurunalaiseksi käyttämällä varoja tavalla, joka ei missään tapauksessa ole oikein.
EnglishLet us bring everyone on board and let the industry be listened to and, above all, take on board some of its very good ideas.
Ottakaamme kaikki mukaan, kuunnelkaamme kalastusalaa ja toteuttakaamme ennen kaikkea sen erittäin hyvät toimintaehdotukset.
EnglishThe second point - and this is even more important - is that all of this is above board and in accordance with the legal basis in the treaties.
Toiseksi: vieläkin tärkeämpää on, että kaikki tämä on avointa ja perussopimusten oikeusperustan mukaista.
EnglishI do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
En tiedä, toimittiinko näin puhujan ryhmässä, mutta ainakin meidän ryhmässämme kaikki oli hyvin avointa ja rehellistä myös sisäisesti.
EnglishThe Opel case has more to do with electioneering than with economic and industrial policy that is pure and above board from the point of view of EU law.
Opel-tapauksessa on kyse pikemminkin vaalitaistelusta kuin rehellisestä ja EU:n oikeuden näkökulmasta puhtaasta talous- ja teollisuuspolitiikasta.
EnglishWe will have proper working arrangements that are above board, with proper checks and balances, but it is an item on which we have to finalise some of the details.
Meillä on kunnolliset ja avoimet työjärjestelyt, joihin kuuluu asiamukainen valvonta, mutta parista yksityiskohdasta on vielä sovittava.
EnglishThe directive will probably deter frivolous companies that do not meet the requirements for above-board marketing and reasonable purchase agreements.
Direktiivi luultavasti poistaa markkinoilta joutavia yrityksiä, joiden toiminta ei vastaa rehellistä markkinointia ja kohtuullisia ostosopimuksia koskevia vaatimuksia.
EnglishThis means that there is still no guarantee that spending is legal and above-board and means that doubts persist as to the reliability of the accounting practices.
Tämä tarkoittaa, ettei takeita menojen laillisuudesta ja avoimuudesta vieläkään ole ja että kirjanpitomenettelyjen luotettavuudessa on edelleen epäilyksen varaa.
EnglishAll arrangements for the actual voting, the counting and the reporting of the results need to be above board and clear to everyone, but most especially to the voters of Pakistan.
Kaikkien varsinaista äänestämistä, äänten laskentaa ja tulosten raportointia koskevien järjestelyjen on oltava avoimia ja selviä kaikille, ennen kaikkea pakistanilaisille äänestäjille.
EnglishI propose that we create public sector accounting standards for the entire European Union so that we have financial statements that are consistent, above board and reliable for all the Member States.
Ehdotan, että luomme julkisen sektorin kirjanpitonormit koko Euroopan unionille, jotta voimme saada tilinpäätöksiä, jotka ovat johdonmukaisia, avoimia ja luotettavia kaikissa jäsenvaltioissa.