«above» на финском

EN

«above» перевод на финский

volume_up
above {имя существительное}
volume_up
above {нареч.}
volume_up
above {предлог}
EN

above {имя существительное}

volume_up
above (также: foregoing)
volume_up
edellä mainittu {имя существительное}
However, our general political position, as stated above, also applies here.
Kuitenkin myös tähän pätee edellä mainittu yleinen poliittinen kantamme.
Indeed, the above-mentioned committee has already adopted this proposal.
Edellä mainittu valiokunta on todellakin jo hyväksynyt tämän ehdotuksen.
As regards Turkey, the views expressed above also apply to the action programme for youth.
Turkin kohdalla edellä mainittu suhtautuminen koskee myös kysymystä Nuoriso-toimintaohjelmasta.
above
volume_up
yllä mainittu {имя существительное}
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.

Синонимы (английский) для "above":

above

английские примеры использования для "above"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAbove all, it makes it clear that Europe does not compromise on its basic values.
Se tekee selväksi ennen kaikkea sen, ettei Euroopan unioni tingi perusarvoistaan.
EnglishAbove all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.
Meidän on ennen kaikkea luettava läksymme ja laadittava asianmukaiset säädökset.
EnglishIt confronts us, however, with huge challenges, above all in institutional terms.
Se asettaa kuitenkin meille valtavia, ennen kaikkea institutionaalisia haasteita.
EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
EnglishIn a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
Sivistyneessä yhteiskunnassa lasten turvallisuus on asetettava kaiken muun edelle.
EnglishAbove all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
Ennen kaikkea meidän on kuitenkin kiinnitettävä huomiomme Välimeren valtioihin.
EnglishAbove all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Ennen kaikkea olemme halukkaita antamaan kiinalaisille näiden tarvitseman avun.
EnglishSimilarly, the policy of every Member State should be coordinated from above.
Vastaavasti kaikkien jäsenvaltioiden politiikkaa on koordinoitava ylhäältä päin.
EnglishI hope that the Finnish Presidency will make efforts to resolve the above issues.
Toivon, että puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ratkaisemaan mainitsemani asiat.
EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
He ovat ennen kaikkea huolissaan työpaikoistaan tai vaikeuksista löytää työpaikka.
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Kaiken tämän lisäksi tarvitaan yksi unelma, joka yhdistää meidät eurooppalaiset.
EnglishAll of this will require a great deal of expenditure and, above all, patience.
Kaikki tämä tietää paljon kustannuksia ja kysyy ennen kaikkea kärsivällisyyttä.
EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Taajuudet ovat kuitenkin niukka luonnonvara ja ennen kaikkea julkinen hyödyke.
EnglishAbove all, the Commission welcomes Parliament's proposals for a Community body.
Komissio pitää erityisen myönteisenä parlamentin ehdotusta yhteisön elimestä.
EnglishHowever, it is, above all, important to ensure that an alternative is in place.
Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varmistetaan vaihtoehtojen olemassaolo.
EnglishIt must function efficiently, and, above all, it must be closer to the citizen.
Sen on toimittava tehokkaasti ja ennen kaikkea sen on oltava lähempänä kansalaisia.
EnglishI would like to put my question and, above all, to hear the Commissioner’s reply.
Haluaisin esittää kysymykseni ja ennen kaikkea kuulla komission jäsenen vastauksen.
EnglishPoverty hits single parents, above all women with children, especially hard.
Köyhyys kohdistuu erityisesti yksinhuoltajiin, ennen kaikkea naisiin ja lapsiin.
EnglishIn any case, you have my best wishes in your work above all for the good of Europe.
Toivotan teille kuitenkin kaikkea hyvää työssänne ennen kaikkea Euroopan hyväksi.
EnglishIt has to be said: we women will rise above partisan politics in this field.
On todettava, että me naiset nousemme puoluepolitiikan yläpuolelle tällä alalla.