«the wrong way» на румынском

EN

«the wrong way» перевод на румынский

volume_up
the wrong way {имя существительное}
volume_up
the wrong way {прилаг.}

EN the wrong way
volume_up
{имя существительное}

the wrong way
volume_up
răspăr {ср.р.}

варианты переводов в англо-румынском словаре

the местоимение
wrong имя существительное
wrong прилагательное
to wrong глагол
way имя существительное

английские примеры использования для "the wrong way"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHowever various amendments have unfortunately changed it in the wrong way.
Cu toate acestea, diverse amendamente l-au schimbat într-un sens negativ, din păcate.
EnglishTo always immediately call for help from the Union is the wrong way to go.
Să apelezi imediat la ajutor din partea Uniunii este calea greșită.
EnglishDeciding that at this point is the wrong way to go.
Luarea în acest moment a unei decizii în această privinţă este o direcţie greşită.
EnglishYou said that Geithner's way is the wrong way and leads to hell.
Aţi spus că Geithner a ales calea greşită, care duce spre iad.
EnglishTo reinforce this development is the wrong way to go.
EnglishHowever, the much lauded mass immigration is the wrong way to go about safeguarding our pensions.
Cu toate acestea, multa aplaudata imigrare în masă este calea greșită de urmat în vederea protejării pensiilor noastre.
EnglishWe have definitely got things the wrong way round there.
EnglishThat, Commissioner, is the wrong way to go.
EnglishHowever, that is the wrong way to go about it.
EnglishCentralistic economic governance from Brussels dictating the European standard would surely be the wrong way to go.
O guvernare economică centralistă de la Bruxelles, care dictează standardul european, ar fi cu siguranţă calea greşită.
EnglishI think that would be the wrong way to go.
EnglishI therefore believe that the idea of facilitating the circular visa for people from the ACP countries is the wrong way to go.
De aceea, consider că ideea de a facilita viza circulară pentru persoanele din ţările ACP este o soluţie greşită.
EnglishI believe that this is the wrong way for the Council to behave and that it damages the credibility of our European project.
Consider că această abordare a Consiliului este una greşită, care dăunează credibilităţii proiectului nostru european.
EnglishThat is absolutely the wrong way to go.
EnglishThat is completely the wrong way to go.
EnglishBe sure that the latter will find this group against them simply because it is the wrong way to go for Europe.
Fiți siguri că cea de a doua parte va găsi că acest grup li se împotrivește pentru simplul motiv că aceasta este varianta greșită pentru Europa.
EnglishWe could always say that that is the wrong way of dealing with it, but that is the global agreement the world has.
Putem oricând să spunem că nu este modalitatea corectă de a lupta împotriva poluării, dar acesta este acordul la nivel mondial pe care îl avem.
EnglishThat is the wrong way to go.
EnglishHe spoke of six countries which return information in the wrong way, and mentioned two large countries, Poland and Great Britain.
Domnia sa a vorbit despre şase state care returnează informaţia în mod eronat şi a menţionat două state mari, Polonia şi Marea Britanie.
EnglishAt a time when every single euro matters to the European economy's recovery, we cannot allow these funds to be spent in the wrong way.
Într-un moment în care fiecare euro contează pentru redresarea economiei europene, nu putem permite ca aceste fonduri să fie cheltuite greşit.