«personality» на румынском

EN

«personality» перевод на румынский

volume_up
personality {имя существительное}
volume_up
person {имя существительное}

EN personality
volume_up
{имя существительное}

Unfortunately, it has a split personality in security policy terms.
Din nefericire, în privința politicii de securitate, are o personalitate divizată.
Changes in patients' behaviour and personality make them dependent on those around them.
Modificările de comportament și personalitate îi fac pe bolnavi dependenți de cei din jur.
Culture, art and sport are of major importance if we want to build the whole personality.
Cultura, arta şi sportul sunt de o importanţă majoră, dacă dorim să formăm întreaga personalitate.
personality (также: distinction, individuality, self)
personality (также: friend)
volume_up
stâlp {ср.р.} [фигурат.]

Синонимы (английский) для "person":

person

английские примеры использования для "personality"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt is a natural consequence of the recognition of the EU's legal personality.
Este o consecinţă normală a recunoaşterii personalităţii juridice a UE.
EnglishIt is therefore our personality, our most genuine personality.
Este aşadar personalitatea noastră, personalitatea noastră cea mai autentică.
EnglishIt is important to preserve legal protection of personality for MEPs, too.
Este însă important să menţinem protejarea legală a persoanei şi în cazul deputaţilor în Parlamentul European.
EnglishIn my opinion, the personality of suspected terrorists is a very significant factor in relation to this issue.
Din punctul meu de vedere, personalitatea teroriştilor suspectaţi este un factor semnificativ pentru acest aspect.
EnglishThere are many of us here who know of and appreciate your personality, your political vision and your campaign work.
Sunt multe persoane aici care vă cunosc şi vă admiră personalitatea, viziunea politică şi activitatea din campania electorală.
EnglishWe are moving into an experimental phase in which a great deal is going to depend on the personality and imagination of the new leaders.
Ne îndreptăm către o etapă experimentală în care lucrurile vor depinde mult de personalitatea şi imaginaţia noilor lideri.
EnglishFor reasons of logic, I oppose this new consequence of the legal personality of the EU, as provided for in the Treaty of Lisbon.
Din motive raţionale, mă opun acestei noi consecinţe a personalităţii juridice a UE, aşa cum este prevăzută în Tratatul de la Lisabona.
EnglishWe must always remember that this is a unique and unrepeatable period of development, which forms the personality of the individual.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că aceasta este o perioadă de dezvoltare unică și irepetabilă, care formează personalitatea individului.
EnglishThere is a means - it is the fear that becomes part of a person's personality and makes that person think and even feel as required.
Există o modalitate: este frica ce devine parte din personalitatea omului şi determină persoanele să gândească şi chiar să simtă astfel cum li se cere.
EnglishIt strips sufferers of their personality, it takes away their independence and robs them eventually of their relationship with family and friends.
Confiscă personalitatea bolnavilor, îi privează de independenţă şi, până la urmă, îi lipseşte de relaţiile pe care le au cu familiile şi prietenii.
EnglishThe European Union must come to the fore as soon as there is a violation of human rights, because that is part of its very personality.
Uniunea Europeană trebuie să se afle mereu în prima linie când apare o încălcare a drepturilor omului, deoarece acest lucru face parte din însăşi personalitatea sa.
EnglishYour personality has very much left its mark on these decades and you have made a significant contribution to shaping the development of Parliament.
Personalitatea dvs. şi-a lăsat foarte mult amprenta asupra acestor decenii şi aţi avut o contribuţie semnificativă în modelarea dezvoltării Parlamentului.
EnglishIt is endangering the psychological equilibrium and the development of a stable personality in today's children, who are tomorrow's citizens of the European Union.
Acest lucru înseamnă punerea în pericol a echilibrului psihologic şi a dezvoltării unei personalităţi stabile în cazul copiilor de azi, care sunt cetăţenii de mâine al Uniunii Europene.
EnglishStrengthening European political parties also involves their adoption of a political, legal and fiscal statute, including autonomous legal personality founded directly on EU law.
Consolidarea partidelor politice europene presupune și adoptarea unui statut politic, juridic și fiscal, inclusiv a unei personalități juridice autonome, bazată direct pe legislația UE.